HELSENORGE

Regionalt senter for kjønnsinkongruens

Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Sykehuset i Vestfold gir et utrednings-, behandlings-, og oppfølgingstilbud for personer fra 18 års alder som opplever kjønnsinkongruens, at egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skiller seg fra tildelt kjønn ved fødsel.
Fant du det du lette etter?