HELSENORGE

Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP)

ROP Vestfolds målgruppe er pasienter over 18 år med samtidig alvorlig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse. Alvorlig psykisk lidelse, slik det defineres i Nasjonalfaglige retningslinjer for ROP-behandling, kan være bipolar lidelse, schizofreni, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon, personlighetsforstyrrelser, ADHD og spiseforstyrrelser.

Fant du det du lette etter?