Psykiatrisk sykehusavdeling

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning.

Avdelingen er lokalisert på to steder, på sykehusområdet i Tønsberg og på Granli ved Sem. Akuttposter og spesialpoliklinikker, samt en utredningspost for kognitiv svikt og alderspsykiatri er lokalisert i Tønsberg. Psykiatrisk langtidspost og sikkerhetspost, befinner seg på Granli.

Les mer om Psykiatrisk sykehusavdeling

Psykiatrisk sykehusavdeling

Avdelingens ekspedisjon: tlf. kl. 08.00-15.30

Telefonnummer til underliggende enheter:

Tønsberg:

 • ECT poliklinikk: 33 37 50 00
 • Spiseforstyrrelsespoliklinikk: 33 37 50 00
 • Nevropsykiatrisk poliklinikk: 33 37 50 00
 • Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk: 33 37 50 00
 • Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost: 33 72 79 40
 • Psykiatrisk akuttmottak:     33 72 79 00
 • Psykiatrisk akuttpost A:      33 72 79 10
 • Psykiatrisk akuttpost B:      33 72 79 20
 • Psykiatrisk akuttpost C:       33 72 79 30

 

Granli:

 • Sikkerhetspost: 33 34 18 40.
 • Psykiatrisk langtidspost: 33 34 18 50.

Kst.avdelingssjef Elisabeth Reiersen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Håkon V gate 17 A for hovedinngang og Håkon V gate 17 B for akuttinngang.
Telefon
Ekspedisjon: 33 37 50 00 .
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefonnummer til de underliggende enhetene finner du under «Les mer om Psykiatrisk avdeling».
Håkon V gate 17 A
Besøksadresse
Håkon Femtes gate 17 A (Kart)
Telefon
33 37 50 00

Alderspsykiatrihttps://www.siv.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Elektrokonvulsiv terapihttps://www.siv.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapiElektrokonvulsiv terapiEElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECT
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.siv.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Spiseforstyrrelse hos voksnehttps://www.siv.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksneSpiseforstyrrelse hos voksneSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling

ECT-poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/ect-poliklinikkECT-poliklinikkI hovedsak gis ECT til pasienter med alvorlige depresjoner. I tillegg benyttes behandlingen på pasienter med enkelte andre psykiske tilstander.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog.
Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspostKognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost behandler pasienter innen følgende fagområder:
Nevropsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/nevropsykiatrisk-poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikkNevropsykiatrisk poliklinikk har spesialkompetanse innen nevropsykiatri, og har tverrfaglig team med spesialist i psykiatri og nevrologi.
Psykiatrisk akuttmottakhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttmottakPsykiatrisk akuttmottakDøgnseksjonen er en akuttseksjon som tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, hvor tilstanden er livstruende eller meget alvorlig.
Psykiatrisk akuttpost A, B og Chttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-akuttpost-a-b-og-cPsykiatrisk akuttpost A, B og CDøgn akutt psykose tar imot pasienter som er over 18 år og har behov for innleggelse som øyeblikkelig hjelp.
Psykiatrisk langtidsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-langtidspostPsykiatrisk langtidspostSeksjonen behandler pasienter med psykoselidelser som trenger behandling og rehabilitering over tid. Seksjonen er egnet til å ivareta pasienter som trenger oppfølging innenfor rammen av tvungent psykisk helsevern.
Psykiatrisk sikkerhetsposthttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/psykiatrisk-sikkerhetspostPsykiatrisk sikkerhetspostPsykiatrisk sikkerhetspost behandler pasienter med psykoselidelser som trenger behandling og rehabilitering over tid. .
Spiseforstyrrelsespoliklinikkhttps://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykiatrisk-sykehusavdeling/spiseforstyrrelsespoliklinikkSpiseforstyrrelsespoliklinikkBehandlingstilbudet ved spiseforstyrrelsespoliklinikken er rettet mot alvorlig syke pasienter med anorexia, bulimia nervosa og spesifisert spiseforstyrrelse som ikke kan gis et tilstrekkelig behandlingstilbud på et lavere omsorgsnivå.

Fant du det du lette etter?