Nevropsykiatrisk poliklinikk

Nevropsykiatrisk poliklinikk har spesialkompetanse innen nevropsykiatri, og har tverrfaglig team med spesialist i psykiatri og nevrologi.

Les mer om Nevropsykiatrisk poliklinikk

Nevropsykiatrisk poliklinikk

Målgrupper og tjenestetilbud:

  • ADHD med komplisert forløp eller med psykisk samsykelighet (eks. angstlidelse, bipolar lidelse, ruslidelse i rehabilitert fase etc.)
  • Tourette (inkludert kronisk ticslidelse) og med tilleggslidelser
  • Utredning av komplekse psykiske tilstander med nevrokognitive forstyrrelser (unntatt autisme, psykisk utviklingshemming og hjerneskader med nevrologiske utfall, samt demens, dvs. som har tilbud ved andre enheter)
  • Behandling av ADHD ved tilleggslidelser som lett psykisk utviklingshemning

Poliklinikken tilbyr utvidet diagnostikk og spesialisert behandling av pasienter etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten, eller på henvisning fra fastlege for utvidet behandlingstilbud ved ADHD eller for ticslidelse og Tourette.


Henviser

Vi ønsker at henviser konferer med faglig ansvarlig ved enheten, da det kan være forhold som bør avklares før henvisning f.eks. når det gjelder behandling med legemidler utenfor godkjent indikasjon, uregistrerte legemidler, tidligere ruslidelse, og akutt psykisk lidelse. Forverring av annen psykisk lidelse eller pågående rusbruk vil trenge vurdering og behandling annet sted.


Hva skjer ved konsultasjon/undersøkelse

Ved konsultasjon vil du møte en fagperson i spesialteamet, og som vil gi informasjon om undersøkelser og foreta intervju for å kartlegge de vanskene som du er henvist for. Dersom du er tilsendt spørreskjemaer for utfylling, er det fint om du husker på å ta med disse, evt. svare på digital egenmelding (CheckWare). Når det er gjennomført utredning, vil spesialist beslutte videre tiltak og behandling.


Gå til mer informasjon digital egenmelding (CheckWare)


Seksjonsleder: Mats Fredriksen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst for registrering og betaling. Ta med frikort hvis du har dette.
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.00
Telefon
33 37 50 00
mandag - fredag 09.00-14.00
Håkon V gate 17 A
Besøksadresse
Håkon Femtes gate 17 A (Kart)
Telefon
33 37 50 00
Fant du det du lette etter?