HELSENORGE

Psykiatrisk sikkerhetspost

Psykiatrisk sikkerhetspost behandler pasienter med psykoselidelser som trenger behandling og rehabilitering over tid. Seksjonen er egnet for å ivareta den gruppen pasienter som trenger oppfølging innenfor rammen av tvungent psykisk helsevern/dømt til behandling, og ikke kan nyttiggjøre seg et tilbud på lavere omsorgsnivå.

Fant du det du lette etter?