HELSENORGE

Barne- og ungdomsavdeling

Barne- og ungdomsavdeling ved SiV har utrednings- og behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten for barn og unge inntil 18 år i Vestfold. Barne- og ungdomsavdeling består av poliklinikk, sengepost og nyfødtintensivseksjon.

Fant du det du lette etter?