HELSENORGE

Barne- og ungdomspoliklinikk

Barne- og ungdomspoliklinikk er en generell poliklinikk som behandler pasienter med en rekke medisinske problemstillinger. Unntaket er kirurgi, ortopedi, øre-nese-hals og øye, som behandles i egne avdelinger.

Poliklinikken behandler blant annet astma, hodepine, mageproblemer, hjertesykdom, diabetes og CFS/ME.

Fant du det du lette etter?