HELSENORGE

Overvektspoliklinikk, regional

Regional overvektsseksjon i Helse Sør-Øst, poliklinikk for voksne, har regional behandling av pasienter med sykelig overvekt. KMI ≥ 40 kg/m2 eller KMI ≥ 35kg/m2 med følgesykdommer (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapné,  respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter). Vi har både kirurgiske og konservative behandlingstilbud. Forskning og fagutvikling, og nettverk mot lokale helseforetak, sykehusområder og primærhelsetjeneste ligger også innenfor hovedoppgavene.

Fant du det du lette etter?