Hjerteseksjon

Hjerteseksjon tar imot all øyeblikkelig hjelp av hjertepasienter i Vestfold. I tillegg utføres akutte og planlagte pacemakerimplantasjoner.

Sengeposten har senger fordelt på to avdelinger. Poliklinikken ligger i tilknytning til sengeposten. Her utføres det:

  • Ultralyd undersøkelser av hjerte (EKKO)
  • Arbeids- belastningstester(AEKG)
  • Pacemaker- og ICD kontroller
  • Holter registreringer (24 timers EKG)

Seksjonen har også et omfattende tverrfaglig tilbud med fokus på læring og mestring. Dette tilbudet gjelder i første omgang pasienter med hjertesvikt og atrieflimmer. I tillegg har vi hjerterehabilitering med oppfølging etter ACB-operasjon, blokking og infarkt.

Larvik sykehus har tilsvarende poliklinisk drift.

Det er etablert en egen forskningsavdeling som er involvert i klinisk forskning spesielt relatert til ekko- og medikamentstudier.

Konstituert seksjonsleder:

Maria Vandbakk-Rüther

Kontakt

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon for pasient og pårørende, se avdelingssiden til den aktuelle poliklinikken eller posten.