HELSENORGE

Medisinsk kontoravdeling

Medisinsk kontoravdeling utfører både kontorfaglige og pasientnære oppgaver. Det inkluderer mottak og registrering av henvisninger, timeoppsett og innkallinger, korrespondanse til andre helseinstitusjoner, fastleger og pasienter, luke- og resepsjonsfunksjoner, dokumentasjon av behandling, diverse bestillinger, prøvetaking og ulike tester, lederstøtte og annen service.

Fant du det du lette etter?