Medisinsk kontoravdeling

Medisinsk kontoravdeling utfører både kontorfaglige og pasientnære oppgaver. Det inkluderer mottak og registrering av henvisninger, timeoppsett og innkallinger, korrespondanse til andre helseinstitusjoner, fastleger og pasienter, luke- og resepsjonsfunksjoner, dokumentasjon av behandling, diverse bestillinger, prøvetaking og ulike tester, lederstøtte og annen service.

Medisinsk kontoravdeling har oppmerksomheten rettet mot kvalitet i tjenester, med særlig vekt på pasientsikkerhet. Medarbeiderne i medisinsk kontoravdeling er utdannede helsesekretærer med autorisasjon og jobber tett sammen med sykepleiere og leger. 

Kst. avdelingssjef: Marit Dahl Mikkelsen

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg