To ambulansearbeidere triller pasient på båre ut av ambulanse

Prehospital klinikk

Prehospital klinikk ved SiV har ansvaret for ambulansetjenesten i Vestfold og for AMK som dekker Vestfold og Telemark. Pasientreiser for Vestfold og Telemark drives i regi av Sykehuset Telemark gjennom en driftsavtale med Sykehuset i Vestfold.

Klinikkledelse og stab

  • Klinikksjef: Erik Nordberg
  • Klinikkoverlege: Kjetil G. Ringdal
  • Overlege: Jon Erik Steen-Hansen
  • Kvalitetsrådgiver: Kjersti Eidem
  • Avdelingsleder AMK: Nina Ruud
  • Avdelingsleder ambulanse: Torbjørn Lia
  • Klinikksekretær: Katarine Norberg
  • Fagsjef: Trond Thoresen
  • Spesialkonsulent: Peter Fiskarstrand

Kontakt

Slik finner du fram

En by med mange bygninger

Tønsberg

Halfdan Wilhelmsens allé 17

3116 Tønsberg