Teknologi

Teknolgi skal bidra til å gi pasienter, pårørende og ansatte en tryggere, enklere og bedre hverdag gjennom gode teknologiske løsninger og forenklede arbeidsprosesser.

Teknologidirektør: Terje Haug