HELSENORGE
Akuttsenter

Akutte brudd, sår- og kuttskader - skadepoliklinikk

Skadepoliklinikken tar i mot akutte skader. Den ligger under akuttsenteret ved sykehuset i Vestfold. Her er det to rom som brukes til undersøkelse og behandling av pasienter. Skadestua dekker alle innbyggerne i Vestfold, altså over 250 000 personer. Det er i gjennomsnitt 10 000 pasienter på skadepoliklinikken hvert år. 

Innledning

Skadepoliklinikken behandler ulike typer brudd, sår- og kuttskader og små brannskader. 

Henvisning og vurdering

For å komme til skadepoliklinikken blir du henvist av fastlegen din, legevaktslege eller av andre profesjoner innen helse. 

De som henvises har akutte skader som f.eks mistanke om brudd, kuttskader, mindre brannskader eller andre akutte skader som må undersøkes og/eller behandles i spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 • Det skal kun henvises akutte nyoppståtte skader til skadepoliklinikken
 • Skader eldre enn 48 timer som trenger spesialist helsetjenester betegnes som «må vente». Disse pasienten skal henvises til ortopedisk poliklinikk via vanlige henvisningsrutiner. Disse henvisningene må merkes med «haster». De vil da neste virkedag bli vurdert av ortopedisk overlege og tildeles time ved ortopedisk poliklinikk utifra hastegrad vurdert av ortoped. 
Skadepoliklinikkens telefonnummer for å melde pasienter er 33 34 22 19

Haster (må møte omgående)

 • Etse/brannskade
 • Truet distalstatus (symptomer/ tegn/skademekanisme)
 • Kutt- og/eller bløtdelsskader med pågående blødning
 • Mistenkt brudd med perforert overliggende hud
 • Dislosert ankelfraktur
 • Klemskade med opphevet funksjon eller større bløtdelsskade
 • Mistenkt brudd/ligamentskade med feilstilling.

Kan vente (kan forskyves til neste dag)

 • Mindre kuttskader med spørsmål om nerveskade/behov for nervesutur.
 • Mindre skade av fingre/tær der røntgen er ønskelig, men ingen synlig feilstilling og god distal status (2.-5. tåskader behandles som hovedregel i primærhelsetjenesten).
 • Mistenkt brudd- eller ligamentskade, men ingen feilstilling og god distal status (f.eks. proksimale humerus frakturer, distale radius frakturer, ankelskader).
 • Akutte ryggsmerter etter mindre traume uten funksjonssvikt eller nevrologiske utfall.

Må vente (halvøyeblikkelig hjelp)

 • Skader eldre enn 48 timer som trenger vurdering i spesialisthelsetjenesten skal som hovedregel henvises til ortopedisk poliklinikk. Ved tvil kan det konfereres med skadepoliklinikken.
 • Henvisningen skal merkes med «haster» og vil vurderes av vakthavende ortoped innen 48 timer.

Se prosedyren for akutt skadepoliklinikk

Før

Under

Hva skjer på skadepoliklinikken?


Ved mistanke om brudd

Ved mistanke om brudd blir du henvist til røntgen av egen lege eller av personell på Skadestua. Etter røntgen vil man komme inn til lege for undersøkelse og behandling.
Hvis røntgenbilde ikke viser tegn til brudd og du ikke er i behov for behandling kan du bli sendt hjem med beskjed om å ta kontakt med henvisende lege for videre oppfølgning.

Bruddskader kan behandles med gips eller andre behandlingsalternativer som fatle eller skinner.

Bruddskader med feilstillinger blir strukket ut for å få i bedre stilling før de gipses (f.eks håndledd- og ankelbrudd).


Ved kuttskade

Ved kuttskader må man få oversikt over selve skaden og funksjonen i området. Røntgen kan også være nødvendig for god oversikt. Lokalbedøvelse settes da før undersøkelser og behandling skjer.


Hvor lang tid tar behandlingen normalt ?

Dette er avhengig av hvilken type skade du har kommet inn for. 

Det kan dessverre bli ventetid ved skadepoliklinikken. Ved skader som trenger umiddelbar behandling prioriteres disse. Små barn og eldre blir også prioritert

Ved lang ventetid kan det være at lege vurderer røntgenbilde uten å undersøke pasienten for så å tilby pasienten å komme tilbake på ett senere tidspunkt for undersøkelse når det er kortere ventetid (f.eks neste dag). Dette skjer kun med skader som ikke er alvorlige og som fint kan vente med undersøklese/behandling.


Etter

Hva som skjer etter oppholdet på skadepoliklinikken er avhengig av hvilke type skade du har. 

Hvis undersøkelsen har avdekket at det ikke er noen skade er det ofte ingen kontroll. Da må man eventuelt ta kontakt med fastlege hvis det ikke blir bedre.

Ved påvist brudd følges man ofte opp ved ortopedisk poliklinikk med kontroll. Hvor ofte du blir innkalt til kontroll beror på hvilken type skade du har. Det kan også være aktuelt, ofte på barn, å fjerne gips selv uten videre oppfølgning ved sykehuset.

Vi har eget informasjonsskriv som sendes med hjem til alle pasienter som får gipsbehandling. 

Ved brudd som krever operasjon vlir du henvist til operasjon og blir innkalt på ett senere tidspunkt dersom du ikke blir innlagt akutt i forbindelse med skaden. Etter operasjonen blir du fulgt opp ortopedisk poliklinikk. 

Sår-, kutt- og brannskader følges opp ved sårpoliklinikken som er en del av ortopedisk poliklinikk eller av egen fastlege.

Hvor ofte du skal på kontroll bestemmes fra kontroll til kontroll etter hvordan utvikling av skaden er. 


Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?