Diagnose

Akutte brudd, sår- og kuttskader - skadepoliklinikk

Skadepoliklinikken tar i mot akutte skader. Den ligger under akuttsenteret ved sykehuset i Vestfold. Her er det to rom som brukes til undersøkelse og behandling av pasienter. Skadestua dekker alle innbyggerne i Vestfold, altså over 250 000 personer. Det er i gjennomsnitt 10 000 pasienter på skadepoliklinikken hvert år.

Skadepoliklinikken behandler ulike typer brudd, sår- og kuttskader og små brannskader. 

Henvisning og vurdering

For å komme til skadepoliklinikken blir du henvist av fastlegen din, legevaktslege eller av andre profesjoner innen helse. 

De som henvises har akutte skader som f.eks mistanke om brudd, kuttskader, mindre brannskader eller andre akutte skader som må undersøkes og/eller behandles i spesialisthelsetjenesten.

Behandling

Hva skjer på skadepoliklinikken?


Ved mistanke om brudd

Ved mistanke om brudd blir du henvist til røntgen av egen lege eller av personell på Skadestua. Etter røntgen vil man komme inn til lege for undersøkelse og behandling.
Hvis røntgenbilde ikke viser tegn til brudd og du ikke er i behov for behandling kan du bli sendt hjem med beskjed om å ta kontakt med henvisende lege for videre oppfølgning.

Bruddskader kan behandles med gips eller andre behandlingsalternativer som fatle eller skinner.

Bruddskader med feilstillinger blir strukket ut for å få i bedre stilling før de gipses (f.eks håndledd- og ankelbrudd).


Ved kuttskade

Ved kuttskader må man få oversikt over selve skaden og funksjonen i området. Røntgen kan også være nødvendig for god oversikt. Lokalbedøvelse settes da før undersøkelser og behandling skjer.


Hvor lang tid tar behandlingen normalt ?

Dette er avhengig av hvilken type skade du har kommet inn for. 

Det kan dessverre bli ventetid ved skadepoliklinikken. Ved skader som trenger umiddelbar behandling prioriteres disse. Små barn og eldre blir også prioritert

Ved lang ventetid kan det være at lege vurderer røntgenbilde uten å undersøke pasienten for så å tilby pasienten å komme tilbake på ett senere tidspunkt for undersøkelse når det er kortere ventetid (f.eks neste dag). Dette skjer kun med skader som ikke er alvorlige og som fint kan vente med undersøklese/behandling.


Oppfølging

Hva som skjer etter oppholdet på skadepoliklinikken er avhengig av hvilke type skade du har. 

Hvis undersøkelsen har avdekket at det ikke er noen skade er det ofte ingen kontroll. Da må man eventuelt ta kontakt med fastlege hvis det ikke blir bedre.

Ved påvist brudd følges man ofte opp ved ortopedisk poliklinikk med kontroll. Hvor ofte du blir innkalt til kontroll beror på hvilken type skade du har. Det kan også være aktuelt, ofte på barn, å fjerne gips selv uten videre oppfølgning ved sykehuset.

Vi har eget informasjonsskriv som sendes med hjem til alle pasienter som får gipsbehandling. 

Ved brudd som krever operasjon vlir du henvist til operasjon og blir innkalt på ett senere tidspunkt dersom du ikke blir innlagt akutt i forbindelse med skaden. Etter operasjonen blir du fulgt opp ortopedisk poliklinikk. 

Sår-, kutt- og brannskader følges opp ved sårpoliklinikken som er en del av ortopedisk poliklinikk eller av egen fastlege.

Hvor ofte du skal på kontroll bestemmes fra kontroll til kontroll etter hvordan utvikling av skaden er. 


Kontakt

​Håkon V gate 16, akuttsenteret Akuttsenter

Kontakt Akuttsenter

Oppmøtested

Skadepoliklinikken har inngang ved akuttsenteret i Håkon V gate 16 (på baksiden av sykehuset). Vennligst henvend deg i akuttsenterets ekspedisjon når du kommer.

​Håkon V gate 16, akuttsenteret

Håkon V gate 16