Behandling

Helse og arbeid (tidligere raskere tilbake)

Tilbudet er rettet mot personer med psykiske plager, rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager. Kurs og samtaler med helsepersonell har som mål å bidra til bedret livskvalitet og fungering i hverdagen, gjennom en kortvarig, kunnskapsbasert tilnærming.

Tilbudet er for personer med rygg- og nakkeplager, og psykiske plager, som har arbeid som målsetning.

Forløpet starter med en samtale innen to uker etter henvisningstidspunktet, hvor du orienteres om tilbudet og får delta i planleggingen av forløpet. Alle pasienter deltar på to dagers undervisning, hvor hensikten er å få økt innsikt i helseplager som rygg- og nakkeplager, angst og depresjon. Innholdet i undervisningen danner grunnlag for det videre individuelle forløpet.

Du kan etter behov velge samtale med psykolog og/eller fysioterapeut. Personer med rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager tilbys en undersøkelse av fysioterapeut som første kontakt.

Videre tilbys et fem dagers veiledningsbasert mestringskurs i gruppe, hvor refleksjon og kartlegging er virkemidler. I etterkant av dette tilbys samtale med veileder/coach.Henvisning og vurdering

Fastlegen din henviser deg direkte til helse- og arbeidspoliklinikken. Du kan forvente tilbud om time innen 10 dager.

Tilbudet ved helse- og arbeidspoliklinikken er rettet mot personer med milde til moderate psykiske plager, rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager.

Legekontor med tilgang til adresseregister i norsk helsenett kan sende elektronisk henvisning til Psykisk helsevern for voksne, DPS Vestfold eller Fysikalsk medisin og rehabilitering, Stavern, avhengig av problemstilling.

Merk henvisningen «helse- og arbeidspoliklinikk».

Tilknytning til arbeid beskrives i henvisningen. Dersom det foreligger relevante radiologiske beskrivelser eller andre utredninger, skal dette vedlegges henvisning.

Inntakskontor ved klinikken vil basert på henvisningsteksten gjennomføre en sortering slik at det mest relevante tilbud gis.

Før

Du vil få et innkallingsbrev med dato for oppstartssamtale. I dette brevet vil du også få annen aktuell informasjon om forløpet.

Dersom noen av datoene ikke passer, kan du ringe 33 30 80 00 og endre datoene.

Under

Pasientforløp:

 1. Oppstartssamtale hvor du får informasjon om forløpet. Eventuelt avklaring av rygg-/nakkeplager ved fysioterapeut. Sammen med helsepersonell utarbeides en plan for forløpet.

 2. To dagers kurs med gruppeundervisning om helseplager. Det tas utgangspunkt i vanlige helseplager, som innbefatter muskel-/skjelettplager, angst og depresjon. Hensikten er at du skal få økt innsikt i din situasjon og valgmuligheter på veien videre, som kan føre til økt mestring og bedret livskvalitet. Kurset skiller seg fra gruppeterapi idet dette er undervisning snarere enn terapi.

 3. Individuelle samtaler med psykolog eller fysioterapeut:

  • Individuelle samtaler med psykolog: Kartlegging og behandling rettet mot din utfordring. Mestringsorientert fokus på nåsituasjonen, og kunnskapsformidling med henblikk på forståelse av psykologiske mekanismer. Det tas utgangspunkt i metodikken "arbeidsfokusert kognitiv terapi".

  • Individuelle samtaler med fysioterapeut: Kartlegging, klinisk undersøkelse og oppfølging rettet mot din utfordring.

 4. Du kan også delta på et fem dagers veiledningsbasert mestringskurs i gruppe. Gjennom gruppeveiledning med kartlegging av verdier, ressurser og muligheter, vil kurset kunne bidra til refleksjon og økt bevissthet omkring din livssituasjon. Kurset varer i 4,5 timer pr. dag.

 5. Individuell veiledning/coaching: Samtale med veileder etter fem dagers veiledningsbasert mestringskurs (se punkt 4). Det tas utgangspunkt i prinsipper fra veiledningsteori og kognitiv terapi. Målet er å bidra til at du finner strategier for å mestre hverdagen i tråd med egne verdier og ønsker.Etter

Etter avslutning av behandling sendes epikrise (avslutningsnotat) til henviser.Kontakt

Bjellandåsen, Vear Helse- og arbeidspoliklinikk

Kontakt Helse- og arbeidspoliklinikk

Bjellandåsen, Vear

Bjellandveien 24, 3172 Vear

Transport

​Buss 130 mellom Tønsberg og Stokke går forbi Bjellandveien 24. Stoppestedet heter Bjellandveien 26. Ruteinformasjon finner du på vkt.no.

​Det er gratis parkering på området, og alle oppmerkede plasser rundt bygget kan benyttes.

​Fra E18, ta avkjøring til riksvei 300 i retning Tønsberg. Følg veien til rundkjøringen på Jarlsberg. Ta første avkjøring i rundkjøringen til høyre, 303 i retning Stokke. Kjør forbi Jarlsberg travbane, og ta første avkjøring til høyre opp i Bjellandåsen, skiltet Bjellandåsen/Hogsnesåsen. Følg veien opp bakken, til du finner næringsbygget Bjellandveien 24 på venstre side. Følg skilting til Sykehuset i Vestfold. Inngangen finner du ved å følge innkjøringsveien rett fram 100 meter når du har tatt av fra Bjellandveien.

​Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om Pasientreiser her

Praktisk informasjon

Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF. (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) Akkrediteringen omfatter virksomhetsstyring, strukturer rundt pasientbehandling og prosesser knyttet til pasientbehandling. Alle tilbud inneliggende og polikliniske pasienter er omfattet av akkrediteringen, og det er også egne kriterier for tilbud til barn og unge under 18 år.

Akkrediteringen stiller krav til ledelse, utstyr, personale, metoder og prosedyrer. Klinikken har målepunkter innenfor de ulike områdene, følger opp og iverksetter forbedringstiltak på bakgrunn av resultatet av målingene.

Akkreditering sikrer kvalitet på tjenestene og er en trygghet for både personale og ansatte.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters personvern.

Gode råd

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Husk å ikke formidle opplysninger/bilder/videoer om andre pasienter eller pårørende uten deres samtykke.

 • Husk at ansatte heller ikke alltid vil ha bilder av seg publisert, og skal samtykke til publiseringen. Du bør fjerne bilder etc. om den det gjelder ber deg om det.

Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Alle brev som sendes til sykehuset skal sendes til denne adressen. Merk brevet med avdeling eller navn. Postmottaket ved sykehuset registrerer og fordeler all post.