HELSENORGE
Pusterommet

Pusterommet

Pusterommet er et trenings- og aktivitetstilbud for deg som har eller har hatt en kreftdiagnose.

Innledning

Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Forskning viser at fysisk aktivitet kan redusere bivirkninger av kreftbehandling, opprettholde og bedre fysisk form og gi økt energi og overskudd.

På Pusterommet ønsker vi å gi inspirasjon til å komme i gang med eller opprettholde fysisk aktivitet, være et avbrekk fra sykdom og en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon.

På Pusterommet treffer du et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, idrettspedagog, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. 

Henvisning og vurdering

Du henvises av fastlege eller behandlende lege. Du kan henvises inntil 12 måneder etter endt behandling.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du vil starte med en legekonsultasjon hos behandlingsansvarlig lege ved Pusterommet. Deretter får du en individuell samtale hvor det utarbeides en rehabiliteringsplan for videre oppfølging og deltakelse. I tillegg til trening kan du følge undervisning om aktuelle temaer.

Under

Pusterommet tilbyr oppfølging både i Tønsberg og ved Kysthospitalet i Stavern.

Rehabiliteringsforløpet består av gruppeaktivitet eller individuell oppfølging. Aktivitetene foregår både inne i sal, basseng eller ute og har fokus på utholdenhet, styrke, balanse, bevegelighet og avspenning.

Varigheten på rehabiliteringsforløpet på Pusterommet er inntil 6 måneder.


Etter

Etter endt rehabiliteringsperiode på Pusterommet vil det legges en plan for videre aktivitet/trening på egenhånd.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Råd om legemidler

​Legemidler, eller medisiner, er alltid ment for å hjelpe. De skal forebygge, lege eller lindre sykdom, symptomer eller smerter.

Å bruke legemidler kan oppleves som noe positivt, men av og til kan det føles belastende på ulike måter. Hva hjelper denne medisinen egentlig for? Kanskje skal du reise hjem fra et sykehusopphold eller en time hos legen og lurer på hvilke endringer som er gjort? Det kan dukke opp mange ulike spørsmål omkring dine legemidler. Noen ganger skulle man hatt noen å snakke om kun legemidlene med, men det passer ikke alltid å gjøre det med legen eller sykepleieren.

Derfor tilbyr vi en legemiddelsamtale med en farmasøyt.

Hva er en legemiddelsamtale?

En legemiddelsamtale innebærer at du som pasient har et møte med en farmasøyt for å snakke om legemidlene du bruker. Farmasøyten vil gå igjennom legemidlene dine, besvare spørsmål, gi råd og veiledning. Målet med en slik samtale er å få bedre oversikt og kunnskap om dine medisiner. Du kan selv være med på å bestemme hva samtalen skal dreie seg om.

Onkologisk og palliativ seksjon ved Sykehuset i Vestfold har en farmasøyt tilknyttet seg to dager i uken.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med farmasøyten?

Ta kontakt med din sykepleier eller lege for å gjøre en avtale. For en optimal samtale leveres en liste over legemidlene til sykepleier, med en kort beskrivelse av hva du ønsker at samtalen skal dreie seg om. Det kan være ett spesielt legemiddel, hvordan de virker, hva de brukes for eller om man kan forvente seg bivirkninger av legemiddelet.

Hvem er dette tilbudet for?

Dette gjelder for pasienter som er tilknyttet onkologisk og palliativ seksjon ved Sykehuset i Vestfold. Både de som besøker poliklinikken og inneliggende pasienter.

Kan jeg komme i kontakt med farmasøyten ved andre anledninger?

Ja – farmasøyten er også tilknyttet sengeposten.

Hva gjør farmasøyten på sengeposten?

På sengeposten samarbeider farmasøyten med legene og sykepleierne med det meste som omhandler legemidler. Som pasient kan du oppleve er at farmasøyten kommer inn til deg for å ha en samtale om hvilke legemidler du bruker til vanlig. Farmasøyten kvalitetssikrer da legemiddellisten som sykehuset har. Det vil si at han sjekker at den er helt oppdatert og stemmer med hva du tar og ikke tar, samt når du tar de ulike medisinene. Kanskje kontakter han hjemmesykepleien eller apoteket ditt for å undersøke dersom det er noe du er usikker på. Dette kalles samstemming og er en viktig del av pasientsikkerheten. Både sykepleiere og leger samstemmer også legemiddellistene, men av og til hjelper farmasøyten til.

Et annet eksempel er at farmasøyten går igjennom legemidlene for å se at alle passer sammen, at det er i riktig dosering, og liknende. Farmasøyten vurderer da hver pasient individuelt og ser på alle legemidlene både hver for seg og som en helhet. Målet er å skreddersy legemiddelbruken til den enkelte pasient. 

Fant du det du lette etter?