Kvinne som hopper opp i luften

Rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) kan veilede deg som har bruk for habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Vestfold. 

Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)https://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering - omfattende skade (multitraume)Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre...
Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-vurdering-av-rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialDette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom.
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://www.siv.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Rehabilitering - multippel sklerosehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-multippel-skleroseRehabilitering - multippel skleroseVi tilbyr rehabilitering i grupper og individuelle opphold for personer med multippel sklerose (MS). Vi ønsker å legge til rette for at du skal kunne utvikle ditt potensiale for aktivitet og deltakelse så langt som mulig, på områder som ege...
Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade - rehabiliteringhttps://www.siv.no/behandlinger/forerkortvurdering-etter-ervervet-hjerneskade-rehabiliteringFørerkortvurdering etter ervervet hjerneskade - rehabiliteringFørerkortvurdering for personer med ervervet hjerneskade, som traumatiske hjerneskader, hjerneslag eller hjernesykdommer (MS, Parkinsons sykdom med mer).
Rehabilitering og mestring etter kreftbehandlinghttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-etter-kreftbehandlingRehabilitering og mestring etter kreftbehandlingÅ leve med en kreftsykdom eller gjennomgå behandling av kreft kan påvirke livssituasjonen på mange måter. Utfordringene kan være av både fysisk, kognitiv, sosial og følelsesmessig art. Rehabiliteringen bør dermed starte tidligst mulig og ha...
Benamputasjon - rehabiliteringhttps://www.siv.no/behandlinger/benamputasjon-rehabiliteringBenamputasjon - rehabiliteringRehabilitering etter benamputasjon er en lang prosess. Målet med rehabiliteringen er å få tilbake gangfunksjon med protese. Det er også viktig å oppnå selvstendighet og god livskvalitet, med eller uten protese.
Rehabilitering og mestring etter brystkreftbehandlinghttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-etter-brystkreftbehandlingRehabilitering og mestring etter brystkreftbehandlingMange av de som har gjennomgått behandling av brystkreft sliter med «usynlige» plager i etterkant. Plagene og utfordringene kan være både fysiske, kognitive, emosjonelle og relasjonelle. 
Rehabilitering - Kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskadehttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-kognitiv-rehabilitering-i-gruppe-etter-ervervet-hjerneskadeRehabilitering - Kognitiv rehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade  Senfaserehabilitering er et gruppetilbud med fokus på mestring av endret livssituasjon. De fleste som har fått en hjerneskade etter en ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon og endringer i hverdagen. Det å leve me...
Rehabilitering - sarkomhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-sarkomRehabilitering - sarkomRehabiliteringstilbud for deg som har gjennomgått behandling for sarkom (ben- og bløtvevskreft). Målet er blant annet at du skal tilegne deg kunnskap om skaden og følgevirkninger, forebygging av komplikasjoner og mulige senskader, samt at d...

Koordinerende enheter i Vestfold

Her finner du informasjon om de koordinerende enhetene i Vestfold.

SvelvikSandeHolmestrandHortenTønsbergFærderReSandefjordLarvik

Fylkesmannen:

Randi Askjer, tlf. 33 37 23 96

Sykehuset i Vestfold:

Erik Lindh, tlf. 33 12 60 95

Individuell plan - Sykehuset i Vestfold


Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Les mer om individuell plan på helsenorge

Arbeid med individuell plan ved Sykehuset i Vestfold

Ved Sykehuset i Vestfold har vi bygd opp et nettverk av ressurspersoner som jobber med individuell plan, ledet av koordinerende enhet - ReHabilitering. Alle klinikker og sengeposter ved Sykehuset i Vestfold har ressurspersoner oppnevnt.

Kontaktinformasjon

Individuell plan-ansvarlig er koordinerende enhet for Vestfold, tlf. 33 12 60 95

Kirurgisk klinikk

Klinikkoordinator, Nina Firing, tlf. 33 34 27 53

 • Gastrokirurgi, Anne Line Broen
 • Urologi/gynekologi, Inge Mortensen (samhandlingssykepleier)
 • Kir/Orto Larvik, Wivi Wangen-Johannessen
 • Ortopedi/kar, Turid Drægebø (samhandlingssykepleier)
 • Onkologisk-palliativ poliklinikk, Mona Lise Rokke
 • Onkologi/palliasjon, Ellen Sørlien
 • Ortopedi/ØNH/Øye, Sissel Kvithyll og Linda Aarsheim Valebjørg.

Medisinsk klinikk

Klinikkoordinator, Linda Warelius, tlf. 911 40 795

 • Lungemedisin, Anne Kathrine Aas
 • Hjertemedisin/endokrin. Grethe Skar
 • Geriatri/gastro, Hege E. Holtar og Elisabeth Bruberg
 • Slag /nevrologi, Kari Klægstad
 • Dialyse/PD/Nyre, Åsmund Kalrud
 • Blod/Kreft/Infeksjon, Gunhild Anthonisen og Agnes Aarflot
 • Barn, Sidsel Meinich
 • Sosionom, Ellen Lada
 • Re/Habilitering, Brit Kristiansen

Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Klinikkoordinator, Oddrun Burheim, tlf. 33 01 80 17

 • Avdeling for rusbehandling, Hildegunn Harr
 • Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling, Henny Brenna
 • Glenne regionale senter for autisme, Arne Terje Gulbrandsen
 • Nordre Vestfold DPS,Linde, Døgn psykose, Hege Thorbjørnsen
 • Nordre Vestfold DPS, Linde, Døgn Allmenn, Petter Morten Eldre
 • Psykiatrisk Fylkesavdeling, Post 13 PFA, Morten Willy Dreyer
 • Søndre Vestfold DPS, Lene Nyegaard Andersen

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Klinikkoordinator Elisabeth Dahlin-Ricci, tlf. 33 13 40 13

 • Rehabilitering, Avd. Nevro, Marianne Lysebo
 • Rehabilitering, Avd. Kreft og ortopedi, Rannveig Gartner
 • Rehabilitering, Avd. Fysikalsk/med. Kjersti Tanum Brekke
 • RT/iBedrift, Tonny Kværne

Habilitering

Gå til informasjon om habiliteringstilbudet ved Sykehuset i Vestfold

Veiviser for rehabilitering og habilitering

Regional koordinerende enhet (RKE) har oversikt over - og gir informasjon om - offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 kan du få informasjon og veiledning om tjenester og behandlingstilbud innen habilitering og rehabilitering. Les mer om tilbud om habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.