Dame som hopper

Rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) kan veilede deg som har bruk for habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Vestfold. 

Rehabilitering etter benamputasjonhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-etter-benamputasjonRehabilitering etter benamputasjonRehabilitering etter benamputasjon er en lang prosess. Målet med rehabiliteringen er å få tilbake gangfunksjon med protese. Det er også viktig å oppnå selvstendighet og god livskvalitet, med eller uten protese.
Rehabilitering - omfattende skade (multitraume)https://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-omfattende-skade-multitraumeRehabilitering - omfattende skade (multitraume)Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekkenskjelett og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre...
Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialhttps://www.siv.no/behandlinger/rehabilitering-vurdering-av-rehabiliteringspotensialRehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensialDette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom.
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://www.siv.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...

Koordinerende enheter for kommunene i Vestfold

Hof:

Monica Skytte Kristoffersen - leder for koordinerende enhet, tlf. 33 09 51 14 / 970 52 935

Holmestrand:

Helle Tronstad Larssen - leder for koordinerende enhet, tlf 33 09 84 13

Horten:

Kjersti Kjos Sletterød - enhetsleder helseservice,tlf 975 50 474 Lars Jørgensen - enhetsleder voksenrehabilitering, tlf. 33 08 50 00 / 465 41 392

Lardal:

Hilde Nakjem - enhetsleder familietjenesten, tlf. 33 15 53 11 / 958 84 831

Larvik:

Jeanette Lundell - saksbehandler rehabilitering, Tjenestekontoret, tlf. 98231815 Anniken Midtvik Thorstensen - avdelingsleder Tjenestekontoret, tlf. 98231914

Nøtterøy:

Turid Stavnar - leder koordinerende enhet, tlf. 951 93 484

Re:

Ingvill Stordal, koordinator/kreftkoordinator, tlf.: 409 11 989

Sande:

Unn K. Dinga - leder koordinerende enhet, virk.leder folkehelse tlf. 33 78 70 00

Sandefjord:

Ingelin Tangestuen - leder koordinerende enhet, 33 41 61 70 / 911 99 254

Svelvik:

Vibeke Aspevoll - avdelingsleder koordinerende enhet, tlf. 33 78 02 23 / 970 56 619

Tjøme:

Gunn Marit Langedrag - leder tjenestekontoret, tlf. 33 06 79 23 / 917 44 133

Tønsberg:

Nina Lystrup, 33 34 87 22

Fylkesmannen:

Randi Askjer - seniorrådgiver, 33 37 23 96

Individuell plan - Sykehuset i Vestfold


Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Les mer om individuell plan på helsenorge

Arbeid med individuell plan ved Sykehuset i Vestfold

Ved Sykehuset i Vestfold har vi bygd opp et nettverk av ressurspersoner som jobber med individuell plan, ledet av koordinerende enhet - ReHabilitering. Alle klinikker og sengeposter ved Sykehuset i Vestfold har ressurspersoner oppnevnt.

Kontaktinformasjon

Individuell plan-ansvarlig er koordinerende enhet for Vestfold, tlf. 33 12 60 95

Kirurgisk klinikk

Klinikkoordinator, Nina Firing, tlf. 33 34 27 53

 • Gastrokirurgi, Anne Line Broen
 • Urologi/gynekologi, Inge Mortensen (samhandlingssykepleier)
 • Kir/Orto Larvik, Wivi Wangen-Johannessen
 • Ortopedi/kar, Turid Drægebø (samhandlingssykepleier)
 • Onkologisk-palliativ poliklinikk, Mona Lise Rokke
 • Onkologi/palliasjon, Ellen Sørlien
 • Ortopedi/ØNH/Øye, Sissel Kvithyll og Linda Aarsheim Valebjørg.

Medisinsk klinikk

Klinikkoordinator, Linda Warelius, tlf. 911 40 795

 • Lungemedisin, Anne Kathrine Aas
 • Hjertemedisin/endokrin. Grethe Skar
 • Geriatri/gastro, Hege E. Holtar og Elisabeth Bruberg
 • Slag /nevrologi, Kari Klægstad
 • Dialyse/PD/Nyre, Åsmund Kalrud
 • Blod / Kreft/Infeksjon, Gunhild Anthonisen og Agnes Aarflot
 • Barn, Sidsel Meinich
 • Sosionom, Ellen Lada
 • Re/Habilitering, Brit Kristiansen

Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Klinikkoordinator, Oddrun Burheim, tlf.33 01 80 17

 • Avdeling for rusbehandling, Hildegunn Harr
 • Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling, Henny Brenna
 • Glenne regionale senter for autisme, Arne Terje Gulbrandsen
 • Nordre Vestfold DPS,Linde, Døgn psykose, Hege Thorbjørnsen
 • Nordre Vestfold DPS, Linde, Døgn Allmenn, Petter Morten Eldre
 • Psykiatrisk Fylkesavdeling, Post 13 PFA, Morten Willy Dreyer
 • Søndre Vestfold DPS, Lene Nyegaard Andersen

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Klinikkoordinator Elisabeth Dahlin-Ricci, tlf.33 13 40 13

 • Rehabilitering, Avd. Nevro, Marianne Lysebo
 • Rehabilitering, Avd. Kreft og ortopedi, Rannveig Gartner
 • Rehabilitering, Avd. Fysikalsk/med. Kjersti Tanum Brekke
 • RT/iBedrift, Tonny Kværne

Habilitering

Gå til informasjon om habiliteringstilbudet ved Sykehuset i Vestfold

Veiviser for rehabilitering og habilitering

Regional koordinerende enhet (RKE) har oversikt over - og gir informasjon om - offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 kan du få informasjon og veiledning om tjenester og behandlingstilbud innen habilitering og rehabilitering. Les mer om tilbud om habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.