eBehandling alkohol

Drikker du litt for mye? Hender det alkohol fører til problemer for deg, eller bekymrer du deg litt over eget forbruk? Sykehuset i Vestfold tilbyr interesserte tilgang til utprøving av et veiledet internettbehandling for deg som vurderer å redusere inntaket eller slutte å drikke alkohol. Programmet  gis som utprøvende behandling i et prosjekt ved poliklinikk rus og avhengighetsbehandling. Nedenfor kan du høre og lese mer om selve programmet.

Pålogging for pasienter som er med i prosjektet​

Fra 1. mai og til ca. 1. september vil det være en pause for inntak av nye pasienter. Dette skyldes at vi skal overføre behandlingsprogrammet til en ny løsning.

Fra ca. 1. september vil vi starte et forskningsprosjekt knyttet til eBehandling alkohol. Pasienter som  ønsker å delta i forskningsprosjektet vil prioriteres for oppstart i eBehandling Alkohol. Du kan allerede nå melde din interesse for å delta i forskningsprosjektet ved å sende en SMS med navnet ditt til 481 04 964. NB. Ikke oppgi personlige opplysninger. Vi vil ta kontakt med deg når det nærmer seg oppstart for prosjektet.  

eBehandling alkohol er et internettbasert selvhjelpsprogram for deg som vurderer å redusere inntaket av alkohol.

Reduksjon av inntak kan være å:

 • drikke alkohol sjeldnere
 • drikke mindre alkohol når du først drikker
 • drikke alkohol både sjeldnere og mindre
 • slutte helt å drikke alkohol

Det er du som velger hva som skal være ditt nye drikkemønster, og om endringen skal være tidsavgrenset eller varig.​


Er du interessert?

Send en sms til 481 04 964
​Emne: eMestring alkohol 
 • I meldingen skriver du navnet ditt
 • Ikke skriv personlige opplysninger
 • Vi vil kontakte deg

Programmet består av 9 moduler som inneholder ulike former for kartlegging, tekst om forhold som er av betydning for å endre på drikkemønster og oppgaver eller øvelser du kan arbeide med mellom hver sesjon.

Temaer i modulene:

 • Modul 1: Sammenheng mellom tanker, følelser atferd og alkohol
 • Modul 2: Hvordan motstå trang til å drikke
 • Modul 3: Styrke evnen til å motstå trang til alkohol
 • Modul 4: Alkoholfrie aktiviteter
 • Modul 5: Alkohol og forholdet til andre
 • Modul 6: Følelser og alkohol
 • Modul 7: Alkohol og søvn
 • Modul 8: Tilbakefallsforebygging
 • Modul 9: Oppsummering og avslutning

Dersom du følger modulene i den rekkefølgen og det tempoet det er lagt opp til, vil selve programmet ta ca. 8 - 12 uker. I tillegg kommer en oppfølgingsmodul 4 uker etter avslutning av modul 8.

Du arbeider med programmet på egenhånd via internett med noe støtte fra en fagperson (veiledet selvhjelp). Du kan ved hjelp av en meldingsfunksjon i programmet stille spørsmål og få tilbakemeldinger på fremdrift.

For å få tilgang til programmet må du registrere deg. Informasjonen som registreres vil være taushetsbelagt og lagret på et sikkert sted. Pålogging skjer ved hjelp av BankID. Innlogging gjør det mulig for programmet å gi deg tilbakemelding på endringer i drikkemønster, atferd og hvordan du har det med deg selv og i forhold til andre.

eMestring alkohol er et program for deg som vurderer å endre på drikkemønsteret ditt, men som ikke har utviklet alvorlig avhengighet. Det er først og fremst et program for deg som synes at drikkingen har tatt litt overhånd, og hvor de negative sidene er i ferd med å bli så store at du ønsker å gjøre noe med det. Etter at du har fullført kartleggingen du finner på disse nettsidene kan du få tilbakemelding på om du tilhører målgruppen.
 
Veiledet selvhjelp og veiledet internettbehandling har dokumentert effekt på en rekke forskjellige lidelser. Det finnes i dag programmer for depresjon, sosial angst, panikkangst, søvnvansker m.m. Det forskes på effekten på slike programmer og fagfolk ser på hvordan de kan utvikles til å bli enda bedre og hvordan de kan tas i bruk på nye områder. eMestring alkohol er et slikt nytt program.
 
Ut fra erfaringene med andre programmer vet vi at mulighet for noe kontakt med en fagperson ved oppstart og underveis i programmet, via telefon eller en meldingsfunksjon i programmet, gir best effekt.

eMestring alkohol inneholder mange av de samme tiltakene du hadde mottatt i et ordinært behandlingstilbud. Forskjellen er at opplegget er mer strukturert og at du selv bestemmer når du vil jobbe med programmet. Du slipper å møte opp til samtaler hos en behandler. eMestring alkohol består av 9 moduler som inneholder tekst, kartlegging, øvelser og oppgaver.

Når vi drikker alkohol er det først og fremst fordi den kan ha mange positive effekter. Alkohol kan fungere som belønning i form av å forsterke positive opplevelser eller ved å redusere ubehagelige følelser som uro og bekymring. Virkningen av alkoholen kan være så sterk og belønnende at vi drikker selv når vi også opplever negative sider ved drikkingen. Noen av vanligste grunnene til at vi drikker er:

 • Slapper mer av
 • Bli i bedre humør
 • Føle oss mer til stede
 • Mindre bekymring og grubling
 • Redusere uro og rastløshet
 • Økt trivsel i sosiale situasjoner
 • Forsterke andre positive opplevelser
 • Sovne lettere
 • Belønning for å ha gjort noe krevende
 • Føle oss mer fri
 • Redusere opplevd fysisk smerte
 • Mot til å gjøre noe du har gruet til
 • Ork til ta tak i noe du har utsatt
 • Redusere ensomhetsfølelse

Noen av disse positive effektene er fysiske. De er knyttet til hvordan alkoholen virker på hjernen og kroppen vår. Andre er psykologiske, og handler om hvilke forventninger vi har til alkoholen. Noen av dem oppleves som positive på grunn av at de, i alle fall på kort sikt, fjerner ubehag.
 
Dersom du vurderer å endre på drikkemønsteret ditt vil vi anbefale deg å tenke gjennom hva som er de viktigste positive sidene ved alkohol for deg? Hva vil du savne om du måtte være uten alkohol en måned? Hva ville bli vanskelig eller ubehagelig? (på kort sikt, på lang sikt)

Selv om vi drikker på grunn av de positive sidene ved alkohol er det et faktum at den også kan ha mange negative sider. De vanligste negative sidene ved alkohol folk forteller om er: 

 • Helsemessige skader
 • Redusert arbeidsevne
 • Ikke føre motorkjøretøy
 • Dårligere søvnkvalitet
 • Ukritisk atferd
 • Økt sjalusifølelse
 • Avhengighet
 • Abstinenssymptomer
 • Økt uro og tristhet
 • Negative reaksjoner fra omgivelsene
 • Økonomi
 • Helsemessige skader

Når du har valgt å kikke nærmere på eMestring alkohol kan en grunn være at du opplever noen av disse negative sidene. Dersom du skulle bestemme deg for å endre på drikkemønsteret ditt vil vi anta at dette er fordi du vil unngå negative følger av drikkingen eller allerede har opplevd negative effekter og ønsker å få kontroll over dem.
Det er bare du selv som kan avgjøre hva som er mest hensiktsmessig for deg.

Fire historier

Her kan du lese om fire personer som valgte å endre på drikkemønsteret sitt. Som du vil se er det forskjeller på hvordan de har drukket og årsakene til at de drikker. Det de har til felles er at de har bestemt seg for å gjøre noe med det de selv opplever som et problem. Noen av dem vil dukke opp senere i behandlingsprogrammet.  Kanskje er det en av dem du kjenner deg mer igjen i enn de andre?

Kvinne med lue og jakke sett bakfra

Brita er 70 og er nylig blitt pensjonist. Hun ble enke for et halvt år siden da ektefellen Per døde brått. Brita bor fremdeles i eneboligen som hun og mannen delte i 35 år. Begge barna med familier bor på en annen kant av landet, men Brita har hyppig kontakt både på vanlig telefon, SMS og Skype. Hun har et godt nettverk av søsken, venner og tidligere kolleger, men føler seg likevel mye aleine, spesielt i helgene. Hun tenker også mye på at hun og Per ikke fikk oppleve pensjonisttilværelsen sammen slik de hadde planlagt. Brita finner ekstra trøst i et par glass vin om kvelden, og hun opplever at alkoholen bedøver både ryggsmertene hun er plaget med og sorgen og ensomhetsfølelsen. Hun sovner dessuten lettere, men våkner oftere om natten når hun har drukket. Hun kjenner seg også mindre opplagt dagen derpå. Brita har fått søvnmedisin av fastlegen og resept på et beroligende medikament. Hun vet det er uheldig å blande alkohol og legemidler, men som regel overser hun dette.
 
En kveld snubler Brita og slår seg mot kanten av et skap. Hun får et stygt kutt i tinningen, men klarer å ringe søsteren som kjører henne til legevakten. Kuttet er så dypt at hun må sy noen sting. Legen spør om hun har drukket alkohol, noe Brita må innrømme. Legen sier hun kan prise seg lykkelig over at det ikke gikk verre denne gangen. Brita kjenner seg svært skamfull etter denne hendelsen, og hun innser at hun må unngå å ta legemidler når hun drikker alkohol. Hun bestemmer seg for å prøve å redusere både på alkoholforbruket og bruk av sovemedisin og beroligende medikamenter.

 

Mann med caps som holder et nettbrett ute

Harald er 32 år og rørlegger. Han har et samboerforhold bak seg, men bor nå alene. Som så mange andre begynte han å drikke alkohol i helgene i ungdomstiden. Dels drakk han fordi de andre gjorde det, dels fordi det gjorde det lettere å komme i kontakt med andre. Harald fortsatte med å drikke i helgene også etter at han var ferdig med utdannelsen. Det var liksom ikke helg uten at han kunne sette seg ned med noen flasker øl eller vin. Etter hvert ble det også vanlig å drikke på søndagskveldene. De siste årene har han oftere og oftere også begynt å drikke ukedagene. Harald drikker seg ikke så full at andre reagerer på det. Han liker også å drikke når han er alene. Fordi han har lagt seg til et høyt forbruk over tid tåler han ganske mye. Han stiller også stort sett alltid på jobben dagen etter, selv om han kan føle seg litt sliten.

Når Harald har tenkt gjennom hvorfor han drikker har han kommet frem til at det er flere grunner til det. Han føler seg mer avslappet. Når han er edru og setter seg ned kjenner han fort på en uro og en rastløshet han ikke liker. Han er også blitt vant til å gjøre ting som å surfe på nettet, lese, se en film. Det er liksom ikke det samme uten. Han har imidlertid lest at selv om man får sove av å drikke blir ikke søvnkvaliteten den samme. Han har også merket at alkoholen har gjort ham mer passiv. I motsetning til tidligere gjør den ham mindre sosial, og han har droppet fysiske aktiviteter de siste årene. Humøret har heller ikke vært helt det samme som før. Han føler seg oftere nedstemt enn det som var vanlig før. På grunn av disse endringene har Harald bestemt seg for at han vil redusere på drikkingen. Han ønsker ikke å gi slipp på alkoholen, men han har kommet til at dersom han skal ha glede av den i fremtiden må han redusere de negative sidene. Han har derfor bestemt seg for at han vil drikke sjeldnere og at han vil drikke noe mindre når han først drikker.

 

Kvinne som holder et nettbrett

Kjersti er 51 år gammel og jobber som lærer. Hun er gift og har to voksne barn. Begge har flyttet hjemmefra. De siste årene har hun mistrivdes litt på jobben. Hun har alltid stilt høye krav til seg selv, men føler ikke lenger at hun strekker til på samme måte som før. Hun er usikker på om hun gjør en god nok jobb. Det har også vært noen diskusjoner med noen av kollegaene. Ikke noe stort, bare uenighet om noen undervisningsopplegg, men slike ting har lett for å plage henne. Hun har alltid hatt lett for å gruble over ting og for å bekymre seg for morgendagen. Etter at barna flyttet ut har det blitt mer tid alene. Mannen holder på med sitt, og Kjersti har ikke vært så flink til å holde kontakten med venninnene. De siste årene har hun stadig oftere funnet glede i noen glass med rødvin på kveldstid. Det siste halvåret har det vært de fleste kveldene. Hun kjøper vin på kartong, og selv om hun ikke vet nøyaktig hvor mye hun drikker har hun registrert at hun må kjøpe nye oftere enn før. Hun er også blitt litt urolig for å gå tom for vin.
 
Selv om Kjersti godt kan klare seg uten vin synes hun slike kvelder er mindre hyggelige enn når hun kan ta seg noen glass. Hun føler at grublingen og bekymringen slipper taket når hun har drukket litt, og hun føler hun er mer til stede her og nå. Hun synes også det er lettere å gjøre husarbeid når hun har drukket litt. Mannen har imidlertid kommet med noen kommentarer til at hun ofte tar seg et glass og det har han gjort selv om han nok ikke helt vet hvor mye hun drikker. Hun er blitt litt bekymret selv også, liker ikke helt at hun har et økende forbruk. Hun har bestemt seg for at hun bare vil drikke i helgene.

 

Ung mann ute

Kjell er 24 år og student. Han bor for seg selv, men har en kjæreste. Han er glad i en fest og da hører alkoholen liksom med. Kjell drikker ikke på ukedagene, men i helgene har det lett for å bli litt mye. For Kjell er det største problemet at han forandrer personlighet når han har drukket. Han blir mer sjalu, kan bli brautete i væremåten og mer sarkastisk i måten han snakker til andre på. Flere har reagert på dette, og kjæresten sier hun ikke kjenner ham igjen når han blir slik. Selv merker han ikke så mye til forandringen når det står på, men i det siste har han også fått tilbakemeldinger fra kamerater om at han er ubehagelig å verre sammen med når han har drukket. På grunn av dette har han skjønt at han må gjøre noe med drikkingen sin. Problemet er at Kjell reagerer med å endre personlighet selv etter små mengder alkohol. Dersom han skal gjøre noe med dette må han kanskje vurdere å slutte helt med alkohol. Det føles som et stort offer, og han er veldig i tvil om han virkelig ønsker å gjøre det. Samtidig ser han at konsekvensene av hvordan han oppfører seg i sosiale situasjoner når han er påvirket av alkohol kan bli veldig negative for ham.

Harald og Kjersti i eksemplene drikker blant annet for å dempe følelser. Harald synes han blir roligere i kroppen når han drikker, og han blir lysere til sinns der og da. Kjersti bruker alkohol for å dempe grubling og bekymring. Brita drikker fordi hun føler seg ensom og sørger over tapet av mannen. Å drikke for å dempe følelser er en svært vanlig årsak til å drikke.
 
Livet har mange utfordringer, enten det gjelder jobb eller privatliv. Vi kan bli opprørt over ting som skjer på jobben, ha konflikter med noen i familien eller naboer, kjenne på usikkerhet med hensyn til økonomi eller kjenne ubehag og usikkerhet med hensyn til oppgaver som ligger fremfor oss. Stort arbeidspress kan gjøre at vi sliter med å slappe av. Usikkerhet og manglende følelse av kontroll kan gi søvnvansker.
 
Mange har oppdaget at alkohol kan være en snarvei til å dempe ubehagelige følelser. Det virker som oftest der og da. Problemet er at slike følelser hører livet til, i alle fall av og til, og kanskje langt oftere enn hva vi skulle ønske. Dersom alkohol blir det eneste middelet vi har for å møte dem kan det som var et hjelpemiddel fort ende opp med å bli selve problemet. Alkohol kan på sikt bidra til å opprettholde uro og til og med forsterke den. Den kan også bidra til å vedlikeholde følelser av nedstemthet og tristhet.
 
Noen ganger kan uro, nedstemthet, grubling og bekymring ha sammenheng med en vanskelig livssituasjon. Slike følelser kan også bli utløst av sider ved oss selv. Urimelig strenge krav til egne prestasjoner, behov for å bli likt av alle og et overdrevet behov for kontroll kan noen ganger opprettholde slike følelser.
 
Selv om alkohol kan få oss til å føle oss bedre der og da bidrar den dessverre ofte til at vi blir passive og ikke får gjort noe med ytre eller indre forhold som bidrar til å opprettholde ubehagelige følelser. Å drikke blir som å ty til smertestillende istedenfor å gjøre noe med det som forårsaker smerten.
Dersom du ønsker å endre på drikkemønsteret kan det være til hjelp også å se på hvordan du skal forholde deg til slike ytre forhold og sider ved deg selv.
 
Å jobbe med endring ved hjelp av eMestring alkohol krever at du setter av tid til dette. Avhengig av hvilken modul du arbeider med må du kunne sette av tid til å lese gjennom tekst, jobbe med oppgaver og prøve ut ny atferd i ulike situasjoner. Dette kan kreve opp til en time pr. dag.

Noe for deg?

Dersom du trykker på lenken nedenfor kommer du til en kartlegging for alkoholforbruk som heter AUDIT. Ved å fylle ut dette kan du få tilbakemelding på om du er i målgruppen eller ikke. Din skåre blir ikke lagret noen steder. Etter du har tatt kartleggingen går du tilbake til denne siden og velger hvilken skåre du fikk nedenfor:

Gå til kartlegging f​​or alkoholforbruk (AUDIT) på nhi.no​

Du har et lavt alkoholforbruk. Din skåre er veldig lav og det ser ut som at du ikke har behov for å delta i eMestring alkohol. Hvis du er 65 år eller eldre, har somatiske tilleggslidelser og/eller bruker vanedannende medikamenter/sovemedisiner kan det være lurt å endre på drikkemønster selv om du skårer lavt. Skulle du føle behov for hjelp ber vi deg snakke med en fagperson.

Din skåre viser at du kan ha nytte av eMestring alkohol. Dersom du ønsker å prøve ut eMestring alkohol finner du informasjon om hvordan du går frem lenger opp på denne siden.

Din skåre viser at du har et høyt alkoholforbruk. Dersom du har et sterkt ønske om å endre på dette, kan det være at eMestring alkohol kan være til nytte for deg. Dersom du ønsker å prøve ut eMestring alkohol finner du informasjon om hvordan du går frem lenger opp på denne siden.

Din skåre viser at du har et svært høyt alkoholforbruk. Dersom du likevel ønsker å prøve ut eMestring alkohol, vil vi anbefale deg å ha en samtale med en fagperson for å vurdere om veiledet selvhjelp er tilstrekkelig for deg. Du kan be fastlegen din om en henvisning.Sist oppdatert 03.05.2024