EKols - digital hjemmeoppfølging av pasienter med kols

Sykehuset i Vestfold tilbyr pasienter med kols grad III-IV digital hjemmeoppfølging etter en innleggelse ved lungeavdelingen. Pasientene skal være aktive deltakere og bidragsytere i egen behandling, og kan følges opp hjemme ved at egenrapporterte målinger om egen helsetilstand sendes digitalt til sykehuset. På denne siden finner du informasjon rettet mot pasienter som benytter seg av dette tilbudet.

Illustrasjon av pasient som får digital hjemmeoppfølging

Prosjektet eKols er et behovsdrevent innovasjonsprosjekt. De digitale løsningene er under utvikling og utprøving, og vil tilbys en mindre gruppe pasienter i første omgang.  

Logg inn via ID-Porten med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil. 

Innlogging for pasienter

Innlogging for helsepersonell

Brukerveiledning

Pasienter med kols er utsatt for forverringer. Symptomene på en forverring øker ofte i løpet av få dager og er mer uttalt enn den daglige symptomvariasjonen ved sykdommen. En egenbehandlingsplan skal være et verktøy du aktivt forholder deg til i hverdagen, som et hjelpemiddel for å forebygge forverringer av kols. 

Ved hjelp av en digital egenbehandlingsplan kan du etter målingene få tilbakemelding på dagens helsetilstand. Ved å aktivt bruke en individuelt tilpasset egenbehandlingsplan kan du selv gjennomføre anbefalte tiltak og medisinering i hjemmet. På denne måten får du tilgang til informasjon om deg selv og din sykdom, hvor målet er at du selv kan gjennomføre en egenbehandlingsplan i stabil fase og iverksette tiltak ved forverringer. Hvis målingene indikerer en mulig forverring av tilstand, vil det også utløses et varsel til helsepersonell ved sykehuset.   


illustrasjon av person med ipad

 

Ved hjelp av sensorer og symptomkartlegging, kan man tidlig identifisere en forverring av kols og sette i gang forebyggende tiltak. Hvilke sensorer hver enkelt pasient har behov for, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det vil bli satt individuelle normalverdier for alle pasienter. Ved målinger utenfor dine normalverdier vil det gå et varsel til helsepersonell på sykehuset, som kan vurdere situasjonen og kontakte deg for videre oppfølging. Varsel vil også sendes til deg, slik at man aktivt bruker en individuell tilpasset egenbehandlingsplan med anbefalte tiltak og medisinering. 

Blodtrykk

Blodtrykksapparatet har Bluetooth som sørger for automatisk innsending av målinger via appen Checkware Go.
Illustrasjon av arm med blodtrykksapparat

Pulsoksymeter 
Ved hjelp av et pulsoksymeter kan man måle oksygenmetning og puls i hjemmet. Pulsoksymeteret brukes enkelt ved at du setter det på en finger som en klype. Apparatet har Bluetooth og automatisk innsending av målinger via appen Checkware Go.
Illustrasjon av hånd med pulsoksymeter på fingeren

 

Vekt

Ved hjelp av en digital vekt kan man veie seg enkelt hjemme, og målingene overføres automatisk via Bluetooth og appen Checkware Go. 
Illustrasjon av person som står på en vekt


Symptomregistrering

Ved hjelp av digital selvrapportering får man anledning til å svare på spørsmål vedrørende omfang symptomer. På den måten vil helsepersonell få tilgang til relevant informasjon om pasientens helsetilstand når de ikke er på sykehus, og vil ha beslutningsgrunnlag til å kunne iverksette tiltak ved behov.  

Illustrasjon av person med et nettbrett i hendene

Spørreskjemaer

Hver 14. dag vil man få tilsendt CAT og MMRC som er selvrapporteringsskjemaer til utfylling. Skjemaene kartlegger på en god måte hvordan pasientens livskvalitet påvirkes av kols sykdommen og hvordan dette endrer seg over tid. Testene er sensitive målemetoder for å vurdere behandlingseffekt av medikamenter, trening og rehabilitering.  
Illustrasjon av pasient og helsepersonellI den digitale løsningen vil du få tilgang til en digital versjon av «kols-mappen». Målet med innholdet i kols-mappen er å gi deg et verktøy til støtte og egenmestring. Den digitale løsningen vil blant annet inneholde informasjon om mestring og sykdom, samt et bibliotek med informasjonsvideoer og aktuelle nettsider. Innholdet du får tilgang til, vil være individuelt rettet mot dine behov.   

Illustrasjon av stående person med lunger tegnet på genseren

Digital hjemmeoppfølging er kun et av verktøyene i behandlingen av kols. Kols er en sykdom som trenger livslang oppfølging og behandling. Målene med behandling er å lindre plager (symptomer), bremse utviklingen av sykdommen og forebygge akutte forverringer. 

Mer informasjon om utredning, behandling og oppfølging av kols


 
 

Kontaktinformasjon

  • Ekspedisjon: telefonnummer 33 34 27 26 (mandag - fredag kl. 08.00-15.30)
  • Prosjektleder eKols: telefonnummer 482 08 039 (mandag – torsdag kl. 08.00-15.00)
  • kols@siv.no (ikke send sensitiv informasjon/pasientopplysninger)

Illustrasjon av hovedinngang

Sist oppdatert 23.08.2022