Infeksjonssykdommer – forskningsgruppe

Hva forsker vi på?

Smittsomme sykdommer har til alle tider vært en trussel mot vår helse og eksistens, noe som har blitt tydelig aktualisert gjennom pandemien i 2020/21. For å møte et stadig skiftende panorama av infeksjonssykdommer, kreves det bedre behandling, bedre metoder for å identifisere mikrober og mer presise verktøy for å påvise sykdomsutvikling.


Vi har valgt ut tre satsningsområder for perioden 2021-24:

Dette er en virussykdom som angriper leveren og tar 1 million liv hvert år. En enkel tablettbehandling hindrer utvikling av leversykdom, men slik behandling må i utgangspunktet tas livet ut.

I Nuc-Stop-studien, undersøker vi om det å slutte med behandling kan sette i gang en gunstig immunrespons og fjerne hepatitt B-viruset for godt. Totalt 11 sykehus i Norge, Sverige, Danmark og Etiopia deltar i studien, som er ledet av Asgeir Johannessen. Resultatene fra denne studien vil kunne spare mange pasienter for livslang behandling, og vil gi en uvurderlig innsikt i de immunologiske mekanismene ved kronisk hepatitt B.

I fattige land er behandling av hepatitt B utilgjengelig for de fleste. I studien Chronic hepatitis B: improving care and scaling up treatment in sub-Saharan Africa vil Asgeir Johannessen og kollegaer i Etiopia bane vei for enklere og rimeligere behandling i fattige land. Studien er et norsk-etiopisk samarbeid hvor man håper å kunne bringe hepatitt B under kontroll i Afrika. Dette skal oppnås ved å ta i bruk ny teknologi for å enklere påvise hvem som trenger behandling, og samtidig forenkle og strømlinjeforme retningslinjer.   

Urinveisinfeksjoner er blant de vanligste infeksjonene som fører til foreskrivning av antibiotika. Dermed er det også en stor potensiell gevinst dersom leger skriver ut de minst resistens-drivende typene antibiotika.
I MePUR-studien, som ledes av Tore Stenstad, har vi undersøkt effekten av det smalspektrede midlet mecillinam hos innlagte pasienter med øvre urinveisinfeksjon og vekst av E.coli i blodet. Pasientene fikk standard intravenøs antibiotika i 3 døgn før overgang til mecillinam tabletter. Analyser av kliniske utfall i denne studien er underveis. Vi har også kartlagt hvordan høydosert mecillinam påvirker konsentrasjonen av karnitin i blodet. I tillegg er det høstet biologisk materiale som gir oss mulighet til analysere bakterienes genetiske profil samt å kartlegge pasientenes betennelsesrespons.  

Vi deltar i flere eksternt initierte behandlingsstudier på COVID-19. I 2020 inkluderte vi pasienter i den internasjonale SOLIDARITY-studien, der vi fant at verken hydroksyklorokin eller remdesivir gir noen bedret overlevelse ved COVID-19. I 2021 deltar vi i SolidAct-studien, en randomisert kontrollert multisenterstudie på effekten av baricitinib ved alvorlig COVID-19. I en regional multisenterstudie inkluderes pasienter som i perioden mars-20 til februar-21 har vært respiratorbehandlet for å se om det er forskjeller i bakterielle infeksjoner før og etter at steroider ble innført som standardbehandling. 

Presentasjon av gruppen

Gruppen ledes av overlege Asgeir Johannessen og har et naturlig tyngdepunkt ved infeksjonsmedisinsk seksjon. Det har samtidig vært viktig å få med deltagere fra andre spesialiteter som befatter seg med infeksjonssykdommer, spesielt mikrobiologi, anestesi/intensivmedisin og barnesykdommer. To av gruppens medlemmer oppholder seg i Etiopia, noe som gir et unikt perspektiv og muligheter for mobilitet og utveksling.

Portrettfoto av Asgeir Johannessen

Asgeir Johannessen (forskningsgruppeleder)

Stillingstittel og foretak: Overlege, infeksjonsmedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold og Deputy Director, Senter for Global Helse, Universitetet i Oslo
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
Telefon: 33 34 29 25 / 979 83 264
 
 
Portrettfoto av Tore Stenstad
Tore Stenstad
Stillingstittel og foretak: Seksjonsoverlege, infeksjonsmedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
Telefon: 33 34 11 55 / 959 99 625
 
 
 
 
Portrettfoto av Bjørn Åsheim-Hansen
Bjørn Åsheim-Hansen
Stillingstittel og foretak: Overlege, infeksjonsmedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD
Telefon: 416 45 886
 
 
 
 
 
Portrettfoto av Marte Holmberg
Marte Holmberg
Stillingstittel og foretak: Overlege, infeksjonsmedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD
Telefon: 932 43 267
 
 
 
 
 
Portrettfoto av Dagfinn Skaare
Dagfinn Skaare
Stillingstittel og foretak: Overlege, mikrobiologisk avdeling og smittevernseksjonen, Sykehuset i Vestfold 
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
Telefon: 920 86 350
 
 
 
 
Portrettfoto av Jonas Iversen

Jonas Iversen

Stillingstittel og foretak: LIS, anestesiavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD
Telefon: 476 00 481
 
 
 
 
Portrettfoto av Stian MS Orlien

Stian MS Orlien

Stillingstittel og foretak: LIS, barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset i Vestfold og assistant professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
Telefon: +251 940249387
 
 
 
Portrettfoto av Hailemichael Desalegn

Hailemichael Desalegn

Stillingstittel og foretak: Postdoc, infeksjonsmedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold og associate professor, St. Paul’s Hospital Millennium Medical College
Akademisk tittel og/eller stillingstittel: MD, PhD
Telefon: +251 911413547
 
 
 

Contagious diseases have always been a threat to our health and welfare, which the recent pandemic has clearly showed us. In order to face a constantly changing panorama of infectious diseases we need better treatment, improved methods to detect microorganisms, and more precise tools to identify disease. 

We have selected three main priorities for 2021-2024:

 1. ​Hepatitis B
 2. Correct use of antibiotics
 3. COVID-19

For more information, please contact the group leader Asgeir Johannessen MD PhD (asgeir.johannessen@siv.no) ​


IMPACT-B: Immunization to protect African children from transmission of hepatitis B. Prosjektleder: Shevanthi Nayagam, Imperial College London, UK.

Hepatitis B in sub-Saharan Africa collaborative network (HEPSANET). Prosjektleder: Asgeir Johannessen, Sykehuset i Vestfold.

​Personalised treatment and care for chronic hepatitis B. Prosjektleder: Dag Henrik Reikvam, Oslo universitetssykehus.

EU-SolidAct - Baricitinib. En randomisert kontrollert multisenterstudie av pasienter med COVID-19 på sykehus Prosjektleder: Alexander Rygh Holten, Oslo universitetssykehus

Chronic hepatitis B: improving care and scaling up treatment in sub-Saharan Africa.
Prosjektleder: Asgeir Johannessen, Sykehuset i Vestfold

Super-infections i​n Covid-19 patients in the ICU – before and after dexamethasone​
Prosjektleder: Ingvild Nordøy, OUS

Tick-borne encephalitis in humans in Norway
Prosjektleder:​ Hege Kersten, Sykehuset i Telemark

The NOR Solidarity multicenter trial on the efficacy of different anti-viral drugs in SARS CoV-2 infected patients​
​Prosjektleder: An​dreas Barratt-Due, Oslo universitetssykehus

Norwegian Nucleoside Analogue Stop Study (Nuc-Stop)​​
​Prosjektleder: Asgeir Johannessen, Sykehuset i Vestfold

The human small intestinal microbiota​
PhD-prosjekt for Heidi Villmones. Prosjektleder: Tore Stenstad, SiV

Etterbehandling av nyrebekkenbetennelse med tabletter​
Pros​jektleder: Tore Stenstad, SiV

Behandling av hepatitt B i fattige land: et pilotprosjekt i Etiopia og Somaliland​​
​Prosjektleder: Asgeir Johannesse​n, SiV2022


2021

​2020

2019​

2018​

2017Nasjonalt

 1. Senter for eliminasjon av hepatitt C​ (SELIHEP)
 2. Akershus universitetssykehus: Olav Dalgard (Nuc-Stop-studien).
 3. Oslo universitetssykehus: Dag Henrik Reikvam (Nuc-Stop-studien) og Alexander Rygh Holten og Andreas Barratt-Due (COVID-19-studier).
 4. Sykehuset i Telemark: Hege Kersten.

Internasjonalt

 1. Imperial College London, UK​
 2. St. Paul's Hospital Millennium Medical College, Etiopia
 3. Addis Ababa University, Etiopia
 4. Karolinska universitetssjukhuset, Sverige
 5. Hvidovre Hospital, Danmark • ​​Helse Sør-Øst

 • Gilead Nordic Medical Grants
 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
 • Sykehuset i Vestfold​
 • John C Martin Foundation 
 • Gavi (The vaccine alliance)
 • European Association for the Study of the liver (EASL)
 • Norsk forskningsråd


Nyheter

Får 570 000 dollar til arbeid mot hepaitett B i Etiopia​

Studie: Ny hurtigtest for korona sjekket ved Sykehuset i Vestfold

SiV med i stor internasjonal studie om covid-19-medisiner
Sist oppdatert 16.01.2023