Klinisk studie

I en klinisk studie kan man gjøre en systematisk evaluering og validering av løsningen/produktet gjennom testing og utprøving. Dette er med på å sikre at løsningen/produktet oppfyller regulatoriske standarder og leverer de forventede fordelene når det brukes i et reelt miljø.

Diagram
Sist oppdatert 08.07.2024