Tre sykepleiere som jobber på et kontor foran datamaskiner

Elektronisk kvalitetshåndbok - EK

Sykehuset i Vestfold HF bruker Elektronisk kvalitetshandbok - EK, som sitt dokumentstyringssystem som inneholder dokumentasjon, prosedyrer og retningslinjer.

Et styringsdokument er et dokument som stiller formelle krav til organisasjonen, og som gir grunnlag for planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter.

 Dokumenter som er tilgjengelig på siv.no er et utvalg av overordnet dokumentasjon som gjelder alle ansatte:  

Sykehuset i Vestfold HF tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget foretak.

Forvaltning 

Kvalitetsavdelingen forvalter foretakets dokumentstyringssystem, og skal bidra til at Sykehuset i Vestfold HF arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det innebærer blant annet en rådgivende funksjon overfor sykehusets ledelse.

Sist oppdatert 18.12.2023