Praksisnytt

Felles henvisningsmottak – statusoppdatering

Antall henvisninger til Felles henvisningsmottak både for DPS og avtalespesialister innen psykologi og psykiatri - Sykehuset i Vestfold (siv.no) i september økte med drøyt 200 sammenliknet med polikliniske henvisninger til DPS september 2022. Dette tilsvarer en økning på 39 %. 70 henvisninger er fordelt til avtalespesialister.

Geir Dunseth
Publisert 24.10.2023
En kvinne og en mann som sitter ved et bord
Illustrasjonsbilde

​Les artikkelen:
Felles henvisningsmottak både for DPS og avtalespesialister innen psykologi og psykiatri - Sykehuset i Vestfold


Avtalespesialister er med i vurdering av henvisningene, og det er et godt samarbeid om rettighetsvurdering og fordeling. Der henviser har anført et ønske om behandling hos avtalespesialist forsøker man imøtekomme det, og fordeling gjøres også ut fra beskrivelse av pasientens behov, grad av kompleksitet, de ulike behandleres metodetilnærming, og geografi. 


Det er viktig at henviser fortsetter å formidle et ønske om behandling hos avtalespesialist der det er grunnlag for det. Det er samme rettighetsvurdering uansett hvor pasienten skal behandles – altså moderat til alvorlig psykisk lidelse -  og det har så langt vært noe økt avslagsprosent. 


Felles henvisningsmottak vil også bli belyst i høstens samhandlingsmøte 15. november​