Praksisnytt

Felles henvisningsmottak både for DPS og avtalespesialister innen psykologi og psykiatri

Felles henvisningsmottak (FHM) starter 28.08.23. Alle henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern for voksne skal sendes til DPS for rettighetsvurdering. I den forbindelse er det ansatt en egen FHM-koordinator som kan kontaktes på FHM-telefon 477 177 18. Telefonen er betjent virkedager mellom 08.00 - 15.30.

Mette Camilla Moen, avdelingssjef DPS Vestfold og Geir Dunseth, PKO-leder
Publisert 25.08.2023
Sist oppdatert 28.08.2023
tre personer som snakker sammen
FHM-koordinator svarer på spørsmål knyttet henvisninger til avtalespesialister. I tillegg kan fastlege booke veiledningstid hos inntaksoverlege via FHM-telefonen.​

Vi minner derfor om at alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne fra 28. august skal sendes til DPS Vestfold, som er felles henvisningsmottak både for DPS og avtalespesialister innen psykologi og psykiatri.

For mer informasjon se tidligere artikkel: 

Ordning som innføres i hele Helse Sør-Øst ​

Dette er en ordning som innføres i hele Helse Sør-Øst, og det er i den forbindelse også skrevet noen generelle:

Råd til fastleger ved henvisning til felles henvisningsmottak

Felles henvisningsmottak trer i kraft ved samtlige DPS i regionen fra 1. september 2023. Ordningen gjelder psykisk helsevern for voksne.

Det er viktig at fastlegen gir god informasjon om nye henvisningsrutiner til pasienten i forkant av henvisningen. 

Muntlig informasjon bør inneholde;

  • generell informasjon om henvisningsrutine, rettighetsvurdering og pasientrettigheter dersom rett til behandling i spesialisthelsetjenesten blir innvilget.
  • informasjon om at pasienten kan ønske hvor helsehjelpen skal mottas (avtalespesialist eller DPS). Et slikt ønske må eventuelt fremkomme i henvisningen. Fastlegen kan ikke garantere at ønsket blir etterkommet.
Dersom det er et spesielt ønske om en spesifikk avtalespesialist eller et spesielt DPS, skal søknaden fortrinnsvis sendes til det DPS som avtalespesialisten er tilknyttet.

Informasjonstjenesten Velg behandlingsted (VBS) ​

Informasjonstjenesten Velg behandlingsted (VBS) kan bistå med opplysninger om avtalespesialistenes DPS tilhørighet, faglig profil og kapasitet.

VBS kan kontaktes på telefon: 24 24 05 00. VBS kan også gi deg som fastlege direkte tilgang til databasen:
Avtalespesialister (helse-sorost.no) (lesertilgang)
Fastlege kan ikke garantere pasienten noe tidspunkt for oppstart av behandling.


Nevropsykolog​​

Når det gjelder henvisning til nevropsykolog, skal henvisninger for voksne med bakgrunn i psykiske problemstillinger sendes til det DPS som nevropsykologen er tilknyttet. (Opplysninger om dette får du ved å henvende deg til VBS – se over).

Henvisning sendes direkte til nevropsykolog (utenom FHM) for følgende pasientgrupper:
  • ​Barn / ungdom (< 18 år)
  • Henvisning med utgangspunkt i somatisk lidelse
  • Forespørsel om spesialisterklæring, f.eks. etter forespørsel fra NAV.

God dialog med ditt lokale DPS​

Det anbefales god dialog med ditt lokale DPS når det gjelder nye henvisningsrutiner for pasienter med psykiske lidelser. Det kan være nyttig med en erfaringsoppsummering etter noen måneder, og du oppfordres til å delta på eventuelle møtearenaer dersom slik invitasjon skulle foreligge.