Fastlegenyttig

Hva har du lært om kjønnsinkongruens?

Hva lærte du som behandler om kjønnsinkongruens på studiet? Hvis du er som meg, altså ikke helt nyutdannet, var nok det veldig lite. Jeg tror ikke jeg hørte det ordet i løpet av hele studiet. På høstens samhandlingsmøte 2 november vil kjønnsinkongruens være ett av temaene.

Geir Dunseth, leder for PKO
Publisert 18.10.2022
Geir Dunseth
Informasjon og program for s​​amhandlingsmøte onsdag 2. november​​

Dette er særlig aktuelt for fastleger, helsesykepleiere, og andre aktører innen kommunal psykisk helsetjeneste. Få med deg nyttig oppdatering om temaet og tilbudene her i Vestfold!

Kjønnsinkongruens er ikke den problemstillingen vi møter oftest. Men økt fokus har aktualisert problemstillingen. Og manglende kunnskap hos oss behandlere kan forsterke en allerede stor usikkerhet når denne problematikken dukker opp på kontoret. 
  • Skal dette utredes?
  • Eller behandles? 
  • Er en evt. behandling først og fremst samtaler, eller skal vi tenke hormoner og kirurgi? 
  • Hvor mye skal jeg ta dialogen med pasienten?
  • Er det noe jeg som fastlege bør utrede og avklare, eller skal jeg bare henvise videre alle som ønsker det? 

Helsetilbudet til gruppen er mangelfullt, og kvaliteten påvirkes av den    enkelte helsepersonells kunnskap og holdninger

​​

Første regionale senter for kjønnsinkongruens.

Både nasjonale og internasjonale fagpersoner har gjort oppmerksom på at helsetilbudet til gruppen er mangelfullt, og kvaliteten påvirkes av den enkelte helsepersonells kunnskap og holdninger.  Derfor er det viktig at alle vi som står i førstelinjen og møter disse pasientene har tilstrekkelig kompetanse. 

Vi som jobber her i Vestfold er heldige som har det første regionale senter for kjønnsinkongruens lokalisert hos oss, ved Sykehuset i Vestfold. Senteret gir et utrednings-, behandlings-, og oppfølgingstilbud for personer fra 18 års alder som opplever kjønnsinkongruens, at egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skiller seg fra tildelt kjønn ved fødsel. 

Barn og unge under 18 år skal fortsatt henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), men regionalt senter er et ressurssenter som også kan bistå lokale barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og primærhelsetjenesten i regionen med drøftinger og råd.  

Les mer om utrednings og behandlingstilbudet for kjønnsinkongruens​
​​Håper å se deg på samhandlingsmøtet – enten ved fysisk oppmøte eller via Teams, se info om samhandlingsmøtet.