HELSENORGE
Praksiskonsulent

Mikrobiolologisk avdeling har startet med dialogmeldinger

Mikrobiologisk avdeling har nå startet opp med dialogmeldinger. Dialogmeldinger til og fra laboratoriet følger samme retningslinjer som andre dialogmeldinger mellom fastleger og Sykehuset i Vestfold.  

to leger i hvitt ser på pc

Mikrobiologisk avdeling​

For spørsmål til mikrobiologisk avdeling skal adressen «Medisinsk mikrobiologi – Dialogmelding» benyttes.​

Retningslinjer og informasjon om dialogmeldinger finnes på denne siden:

Dialogmelding legekontor – helseforetak 

​Patologiavdelingen og sentrallaboratoriet​

Patologiavdelingen og sentrallaboratoriet har også mulighet for å ta imot og svare på dialogmeldinger.

Adressene til disse avdelingen er:
  • ​«Patologi – Dialogmelding» 
  • For Sentrallaboratoriet finnes det to mulige adresser;
    • ​​«Medisinsk biokjemi – dialogmeldinger» og 
    • «Transfusjonsmedisin og immunologi – dialogmeldinger».

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om dialogmeldinger kan dette tas opp med praksiskonsulent Bror Olav Håvardsrud (bror.olav.havardsrud@siv.no​) eller meldingsansvarlig Amund Ose-Johansen (meldingsansvarlig@siv.no).