Praksisnytt

Samarbeid og konferering i en krevende beleggsituasjon

Sykehuset i Vestfold er nå i grønn beredskap med bakgrunn i beleggsituasjon, forventet høyt påtrykk de kommende dagene, samt en krevende bemanningssituasjon.

Erik Nordberg, klinikksjef prehospital klinikk og samhandlingssjef ved SiV
Publisert 22.12.2022
sykepleiere i smittevernsutstyr
Illustrasjonsfoto.
Sykehuset ønsker derfor et tett samarbeid omkring innleggelser og utskrivninger, slik at vi i fellesskap klarer å håndtere dagene som kommer på en best mulig måte.  Vi legger opp til at de ordinære samhandlingsavtaler og rutiner følges, men ønsker økt konferering rundt innleggelser.

Konferering med sykehuslege før innleggelse og ambulanserekvirering

I en tid med høy tilstrømming til SiV og akuttmottaket bes det om at det gjennomføres konferering med sykehuslege ved innleggelse fra kommunale tjenestetilbud, legevakt og fastleger, forutsatt at det ikke er en akutt situasjon hvor det står om livet eller er en åpenbar innleggelse. Formålet er beslutningsstøtte, og dersom situasjon tillater bør konferering med sykehuslege gjennomføres før det rekvireres ambulanse via AMK.

Sykehuslegen det konfereres med, kan blant annet vurdere poliklinisk undersøkelse samme eller neste dag, som alternativ til innleggelse. Konferering gjøres gjennom henvendelse til  sentralbordet ved SiV, tlf. 33 34 20 00.