SiV opprettholder gult beredskapsnivå

5. januar: Beredskapsledelsen besluttet torsdag å opprettholde gul beredskap ved sykehuset. Stor pasientpågang, sykefravær blant ansatte og mange utskrivningsklare pasienter gjør at driftssituasjonen ved sykehuset fortsatt er utfordret.

Publisert 05.01.2023
Sist oppdatert 12.01.2023
En person iført maske og laboratoriefrakk
Illustrasjonsfoto.

​Gult beredskapsnivå op​prettholdes

Beredskapsledelsen besluttet torsdag å opprettholde gul beredskap ved sykehuset. Stor pasientpågang, sykefravær blant ansatte og mange utskrivningsklare pasienter gjør at driftssituasjonen ved sykehuset fortsatt er utfordret. 

Det er forventet at den store pasientpågangen fortsetter den nærmeste tiden. Smittetoppen for influensa og luftveisinfeksjoner er trolig enda ikke nådd, og med væromslag og glatt føre forventes det mange pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. En del pasienter venter også fortsatt på å få operert bruddskader.

Konsekvenser for pasiente​​​ne

Overbelegg på sengepostene fører til at noen pasienter blir liggende på korridor eller på andre sengeposter enn de ellers ville ha gjort. Pasienter som skulle vært overført til kommunale tilbud blir fortsatt liggende på sykehus. Noen pasienter som skal til planlagt behandling eller oppfølging får utsatt sine timer. Disse blir kontaktet av sykehuset. Hører du ikke noe, skal du møte som normalt.

Ventetid på akuttsenteret

Akuttsenteret mottar og vurderer pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Antall pasienter inn på akuttsenteret pr døgn kan variere fra 80-90 til opp mot 170. Tidligere kunne antall pasienter på de travleste dagene en sjelden gang komme opp mot 130.

– Ventetiden kan dessverre bli lang for noen pasienter. Vi har gode systemer for å prioritere de som trenger det mest, sier Vidar Ruddox, konstituert avdelingssjef ved akuttsenteret. 

Han minner om at når det ikke haster veldig, kan legevakter, fastleger og sykehjemsleger konferere med sykehusleger og eventuelt sette opp til oppmøte dagen etter. Da kan pasienten slippe mange timers ventetid på akuttsenteret. 

​​​Sykefravær hos ansatte 

Det er fortsatt mye sykefravær blant ansatte. 

– I tillegg til at mange ansatte jobber ekstra, rekrutterer vi blant annet helsepersonell fra administrative stillinger på sykehuset og studenter for å dekke bemanningsbehovet der det er mye sykefravær, sier Bente Krauss, HR-direktør ved SiV.

F​ortsetter omdisponering av lokaler og ansatte

Alderspsykiatrisk sengepost ble 2. januar omdisponert til å avlaste de medisinske og kirurgiske sengepostene som har overbelegg. De tar fortsatt imot pasienter fra sengepostene som er ferdigbehandlet og venter på plass i kommunene.
Også ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, tas det daglig imot utskrivningsklare pasienter for å avlaste sengepostene i Tønsberg. 

– De ansatte har i lang tid stått i en krevende driftssituasjon og vi er takknemlige for hvordan de ansatte i alle klinikker og støttetjenester stiller opp og samarbeider, sier Krauss.