Praksisnytt

Samhandlingsleger – ikke lenger PKO

Fra 1. januar er vi ikke lenger praksiskonsulenter men samhandlingsleger. Den nasjonale rammeavtalen som beskrev praksiskonsulentordningen PKO er erstattet med en rammeavtale om samhandlingsleger.

Samhandlingslegene ved SiV - Geir Dunseth, Lizeth Lind Jørgensen, Thomas Bruno Mulrooney og Bror Olav Håvardsrud
Publisert 02.02.2024
Sist oppdatert 23.02.2024
mennesker som ser rett i kamera
Fra 1. januar er vi ikke lenger praksiskonsulenter men samhandlingsleger.


Begrepet PKO har blitt godt innarbeide her i Vestfold, men det har vært utfordrende å formidle hva en praksiskonsulent egentlig er. Det er nok lettere med betegnelsen samhandlingslege.

Funksjonen vår er uendret, men det er presisert i rammeavtalen at formålet er å legge til rette for økt samhandling og koordinering mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Informasjonsarbeidet gjennom Praksisnytt og i våre samhandlingsmøter vil fortsette som nå.

Ny e-postadresse

Det tar nok litt tid før PKO er borte fra alle stedene på siv.no og kompetansebroen, og den gamle e-postadressen Pko@siv.no vil fortsatt fungere. Men ny korrekt kontaktinformasjon felles til oss samhandlingsleger blir samhandlingslegene@siv.no

Søk på ledig 20 % stilling som samhandlingslege ved SiV

Vil du være med på å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og fastleger? Det er nå ledig en 20 % stilling som samhandlingslege. En slik oppgave utvikler ikke bare samarbeidet for oss alle, men har også stor positiv innflytelse på din egen fastlegepraksis.

Ledig 20 % stilling som samhandlingslege
Et dronebilde av sykehusbygninger