Praksisnytt

Testing for resistente bakterier før planlagt innleggelse eller poliklinisk konsultasjon

Smittevernavdelingen ved SiV har oppsummert anbefalinger om testing for resistente bakterier før undersøkelse eller behandling ved SiV (basert på nasjonale veiledere med noen lokale tilpasninger).

Dagfinn Skaare, smittevernavdelingen og mikrobiologisk avdeling
Publisert 24.11.2023
En kvinne som analyserer prøver på et laboratorium

Hensikten med testingen er å kunne iverksette tilpassede smitteverntiltak for å hindre smitte til medpasienter og helsepersonell.

Pasienter som skal til planlagt undersøkelse eller behandling får et brev hvor de bes kontakte fastlegen for testing for resistente bakterier dersom de har én eller flere risikofaktorer. 

Pasientbrevet fokuserer på hvem som bør testes, men sier ikke noe om hvilke typer resistente bakterier det bør testes for i hvert enkelt tilfelle.

For å lette fastlegenes arbeid, og unngå unødvendig testing og ressursbruk, har smittevernavdelingen utarbeidet en oversikt over testanbefalinger for ulike pasientkategorier.

Dersom testing påviser resistente bakterier ber vi om at fastlegen informerer aktuelle sykehusavdeling eller poliklinikk.