Praksisnytt

Viktig endringer i forløp ved dyp venøs trombose (DVT)

Direktehenvisning til radiologisk avdeling skal ikke lenger benyttes. Henviser skal nå sende ø-hjelp henvisning til NHN adressen Blodsykdommer. Henvisning sendes elektronisk og henvisende lege melder pasienten til sekretær (tlf. 33 34 22 18). Ved tvil konfereres det med akutt- og mottaksmedisiner eller vakthavende indremedisinsk LiS.

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent
Publisert 13.12.2023
To sykepleiere står rundt en pasient i seng
Illustrasjonsbilde

Pasienten skal møte opp klokken 08.30 i akuttsenteret

Pasienten skal fortsatt møte opp klokken 08.30 i akuttsenteret, alle dager i året. Som regel blir dette dagen etterpå. Ved klinisk mistanke om DVT med tillegg av Wells skår >1 anbefales empirisk antikoagulasjon i påvente av definitiv diagnostikk, dersom det ikke er kontraindikasjoner mot slik behandling. 

Blodprøver

Blodprøver blir bestilt ved ankomst. Fastlegen trenger dermed ikke bestille blodprøver på SiV. Hurtigprøver som CRP og D-dimer bør være tatt der det er tilgjengelig.

Akutt- og mottaksmedisinere

Det er nå flere akutt- og mottaksmedisinere (AMMere) i Akuttsenteret. De læres opp til å gjøre ultralyd av ikke bare proximale vener- men også distale.

Det skal tilstrebes at pasientene skal få gjort hel legg ultralydundersøkelse. 

Ved mistanke om høy venetrombose i underekstremiteten eller lungeemboli krever det akutt innleggelse. Dersom det er mistanke om andre kompliserte forløp, konferer med AMM eller grenspesialist i blodsykdommer. Dersom pasienten brukte NOAK før symptomstart er det lite sannsynlig med venetrombose. Det krever i så fall en konferering før henvisning. 

Sentrale opplysninger i henvisningen: 

  • Anamnese og kartlegging av mulig utløsende årsaker til trombose.
  • Vurdering av behov for malignitetsutredning.
  • Atuelle differensialdiagnoser som ønskes vurdert i spesialisthelsetjenesten
  • Kliniske funn
  • Wells score. Husk at dersom «alternativ diagnose er mere sannsynlig» er det -2 i Wells score. For eksempel bilaterale hevelser og mistanke om hjertesvikt.
  • D-dimer og CRP, der det er tilgjengelig.

Oppfølging: 

Oppfølging på hematologisk poliklinikk, er indisert ved spontan/uprovosert eller residiverende dyp venetrombose. Det blir vurdert av hematolog når pasientene blir viderehenvist ved påvist DVT. Oppfølging skjer på poliklinikken etter ca. 2 uker. 

Trombosesykepleier tilpasser kompresjonsstrømpe og gir generell informasjon. Hematolog vurderer behov for trombofiliutredning og varighet av behandlingen. Slik utredning skal ikke iverksettes ved diagnosetidspunktet. 

For mere informasjon