Mikroskop

Laboratorietjenester

​Analyseoversikt (laboratorieprøver) for laboratoriene ved Sykehuset i Vestfold

Analyseoversikten

Analysene er sortert alfabetisk på tvers av fagområdene, uavhengig av hvilket laboratorium som utfører analysen.  Søkefunksjonen gjør det raskt og enkelt å finne de analyser/undersøkelser man er på jakt etter.

Feil eller mangler? 

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger på eventuelle feil, mangler og forbedringer, slik at analyseoversikten kan være et nyttig verktøy for gode laboratorietjenester.

For tilbakemelding send e-post til brukerkontakt.lab@siv.no

Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbok for mikrobiologisk avdeling

Laboratoriehåndbok for medisinsk biokjemi (sentrallaboratoriet)

Laboratoriehåndbok for patologiavdelingen

Bestille prøvetakingsutstyr

Brukerne av våre laboratorietjenester kan uten kostnad bestille utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Dette omfatter både prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, transporthylser og konvolutter (frankerte eller ufrankerte). 

Bestillingene ekspederes fra sentrallageret fortløpende og varene sendes raskt ut med post eller hentetjeneste. Det er ikke nødvendig med store, egne lager av varer da man risikerer at varene går ut på dato.

Bestill prøvetakingsutstyr

For rekvirenter i Telemark, prøvetakingsutstyr mikrobiologi:

 • Sykehuset Telemark (STHF) (både sengeposter og avdelinger) kan kun bestille varene fra Sentrallager STHF, Skien.
 • Øvrige rekvirenter i Telemark kan også velge å bestille varene fra sentrallager STHF Skien. Fra sentrallager STHF Skien kan man samtidig bestille utstyr til prøver som skal til seksjon for laboratoriemedisin STHF (felles bestillingsliste): Bruk listen ”Bestilling av utstyr til prøvetaking og transport av prøver”. Listen fås ved henvendelse til Sentrallageret STHF eller via hentetjenesten. Bestillingen kan fakses eller sendes via hentetjenesten, posten eller evt. med prøver som sendes Seksjon for laboratoriemedisin, STHF (ikke med prøvene som skal til mikrobiologisk avdeling, Tønsberg).

Prøvetaking og forsendelse

For korrekt prøvetaking se laboratoriehåndbøkene.

Oversikt prøvetakingsutstyr og transportmedier (plansje)

Prøveforsendelse:

For å sikre best mulig kvalitet på prøven og derav et pålitelig prøveresultat, er det viktig at tiden fra prøvetaking til analysering er kortest mulig. Prøvene bør derfor sendes laboratoriet så raskt som mulig.

Forsendelse av biologisk materiale skal skje i samsvar med regelverket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har utarbeidet en veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, klikk for å lese mer på dsb.no. Det er avsenders ansvar å pakke og transportere prøver etter gjeldende regler.

Forsendelse med hentetjenesten (etter avtale):

Prøvene legges i ufrankert konvolutt eller settes i utdelt prøvestativ. Hentetjenesten henter prøvene etter avtalt plan og sørger for at prøvene raskest mulig ankommer aktuelt laboratorium.

Hentetjenesten innhenter også problemavfall fra legekontor som er tilknyttet SiVs egen hentetjeneste.

Forsendelse med post:

Prøveglass/prøverør skal plasseres i transporthylse før forsendelse i post for å beskytte prøven mot støt/slag under transporten.

Posten har to alternativer for å sende biologisk materiale til sykehuset:

 • Vanlig post
  Prøvene ankommer sykehuset innen to døgn. Prøver til patologi og mikrobiologi og de fleste analyser for blodprøver er holdbare to døgn i romtemperatur (se oversikt over analyser for blodprøver med kort holdbarhet her). Vanlig post kan da benyttes mandag, tirsdag og onsdag.


  Prøvene legges i ferdig frankerte konvolutter merket ”UN3373, BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B”. Husk å krysse av hvilket av sykehusets laboratorier som skal ha forsendelsen. Konvolutter og transporthylser bestilles på samme måte som prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner.

  Frankeringen gjelder for den vekt som er anmerket på konvolutten øverst i høyre hjørne. Sykehuset leverer nå kun ut konvolutter med frankering inntil 350 gram. En blodprøve (4 mL rør) i transporthylse veier ca. 20 gram.

 • Ekspress over natten
  Prøvene ankommer SiV innen kl.09.00 dagen etter, forutsatt at prøvene er levert innen fristen (stort sett innen kl. 16.00, kontakt eventuelt ditt lokale postkontor).

  I de tilfeller analysene har kortere holdbarhet enn to døgn eller haster, benyttes ekspress over natt (se oversikt over analyser for blodprøver med kort holdbarhet her). Ta kontakt med laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten (se kontaktinformasjon) og du vil få tilsendt konvolutter som er merket for biologisk forsendelse og det er satt på adresselapp. Forsendelsen er forhåndsbetalt.  Siden ekspress over natt er en kostbar tjeneste, ber vi om at legekontorene er selektive ved benyttelse av dette.
 • Torsdager sendes prøver ekspress over natt siden det ikke er postombæring på lørdager.
 • Fredager må det må avtales spesielt ved innlevering til posten, dersom forsendelsen skal bli levert SiV lørdag (leveres mellom 10-16). Undersøk først om det lokale postkontor tilbyr denne tjenesten. Vi ber om at slik forsendelse kun benyttes i nødsfall.

Levering direkte på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg:

Prøver kan leveres i sykehusets hovedresepsjon eller direkte på aktuelt laboratorium, bygg L (samme bygg som apoteket). Det er viktig at prøver hvor det haster med prøvesvar blir levert direkte på laboratoriet med beskjed om dette.

Hentetjenesten

Sykehuset i Vestfold har egen hentetjeneste som daglig henter prøver fra legekontor i Vestfold. 

Hentetjenesten tilbyr følgende:

 • Innhenting av prøver fra legekontorer
 • Distribusjon av post mellom legekontorene og Sykehuset i Vestfold
 • Levering av forbruksmateriell for prøvetaking og forsendelse av prøver
 • Innhenting av risikoavfall fra legekontorer som er tilknyttet hentetjenesten.

Kontakt laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du har spørsmål.

Elektronisk svarformidling

Prøvesvar fra laboratoriene på sykehuset blir sendt elektronisk til de fleste legekontor og institusjoner.
Dette gjelder elektroniske svar fra følgende avdelinger: 

 • Sentrallaboratoriet inkludert blodbank
 • Mikrobiologisk avdeling
 • Patologiavdelingen

Forutsetningen for å motta elektroniske svar fordrer at legekontoret/institusjonen er registrert i Norsk Helsenetts adresseregister. I tillegg må journalsystemet støtte elektronisk meldingsutveksling.

Unntak der papirsvar fortsatt sendes

 • Blodbanken (svangerskapsprøver): Sender både papir og elektronisk
 • Patologiavdelingen: obduksjonssvar
 • Svar som inneholder vedlegg (hovedsakelig patologiavdelingen)

Ta kontakt med aktuelt laboratorie eller laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du mottar papirsvar når dette ikke er ønskelig eller nødvendig.

NB: Dersom legekontorets/institusjonens journalsystem ikke sender teknisk bekreftelse på mottatt svar (applikasjonskvittering) innen en gitt tid, vil avdelingen sende en papirutskrift av svaret. Ved manglende eller feilsendte laboratoriesvar, ta kontakt med det aktuelle laboratoriet.

Les om digital samhandling her

Elektronisk rekvirering (IHR)

Løsningen for regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk er integrert i journalsystemene, med blant annet mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

IHR er et kvalitetsfremmende tiltak hvor man kan:

 • Rekvirere analyser til alle SiVs laboratorier i samme operasjon (i dag har man forskjellige papirskjema til medisinsk biokjemi og allergi, blodbank, mikrobiologi, biopsi og cytologi).
 • Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som SiV tilbyr.
 • Opprette egne kliniske "bestillingsgrupper" med analyser for rekvirering til lab
 • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
 • Oppnå bedre kvalitet i informasjonen ut fra ønsket analyse og undersøkelse, slik at laboratoriet mottar nødvendig informasjon.
 • Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert.

Gå til leverandøren Evry sin nettside for å lese om bruk av IHR

For å ta IHR i bruk:

Legekontor som benytter Infodoc, WiNmed2, CGM Allmen og SystemX tilbys nå å ta IHR i bruk.

Dedikerte etikettskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av SiV. Nødvendig opplæring /oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Ta kontakt med laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten for nærmere informasjon eller avtale om å ta IHR i bruk.

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratorierådgiveren jobber for et nært samarbeid og god dialog mellom legekontor og laboratoriene. 

Laboratorierådgiveren skal bidra til å gjøre det enkelt for legekontorene å komme i kontakt med SiVs laboratorier for alle typer tilbakemeldinger og spørsmål, og jobber for en best mulig prøveflyt fra legekontor til laboratorium.

Laboratorierådgiver kan kontaktes for:

 • Spørsmål om preanalytiske forhold
 • Informasjon og veiledning om prøvetaking
 • Bruk og bestilling av prøvetakingsutstyr
 • Spørsmål om transport av prøver – både post og hentetjeneste
 • IHR (elektronisk rekvirering av prøver)
 • Andre spørsmål som gjelder bruk av Sykehuset i Vestfolds laboratorier. Brukerkontakten vil følge opp og evt. kontakte de rette personene internt
 • Tilbakemeldinger - ris og ros

Laboratorierådgiveren svarer spørsmål både på telefon og på e-post.

Laboratorierådgiveren besøker også gjerne legekontor som ønsker dette – ta kontakt for avtale.

Kontaktinformasjon:

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten: Toril Holmøy Svendsen
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no
Telefon: 909 63 669

Kontaktinformasjon

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratoriekonsulent Noklus

 • Anne Lise Saga, tlf. 957 31 637
 • Bente Nygaard, tlf. 936 95 240

Patologiavdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 22 40 (mandag-fredag kl. 08.00-15.00)
 • Avdelingssjef/overlege: tlf. 33 34 33 62

Blodbank

 • Blodbanken, Tønsberg: tlf. 33 34 30 75
 • Blodbanken, Larvik: tlf. 33 16 45 96
 • Blodbanken, Sandefjord: tlf. 33 34 29 47

Mikrobiologisk avdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 27 45 (mandag-lørdag: kl. 08.00-15.00)
 • Avdelingssjef: Bodil Tidemand Ruud, tlf. 33 34 27 39
 • Avdelingsoverlege: Dagfinn Skaare, tlf. 33 34 10 56
 • IKT brukerstøtte: tlf. 33 34 32 24

Sentrallaboratoriet

 • Ekspedisjon, Tønsberg: tlf. 33 34 30 50 (mandag-fredag: 08.00-19.00)
 • Laboratoriet i Larvik: tlf. 33 16 45 95 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Laboratoriet i Sandefjord: tlf. 33 34 29 44/46 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Avdelingssjef: tlf. 33 34 33 63 
 • Avdelingsoverlege: tlf. 33 34 30 53
 • Lege - vakthavende (dagtid): tlf. 33 34 66 31 
 • IKT brukerstøtte: 33 34 30 58 / e-post: sentrallab.it@siv.no

Hva er det som går?

Ukentlige epidemiologirapporter fra mikrobiologisk avdeling. For epost-abonnement, kontakt dagfinn.skaare@siv.no.

Uke-39-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-39-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-39-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-38-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-38-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-38-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-37-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-37-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-37-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-36-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-36-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-36-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-34-35-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-34-35-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-34-35-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-33-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-33-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-33-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-32-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-32-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-32-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-26-30-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-26-30-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-26-30-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-25-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-25-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-25-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-24-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-24-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-24-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-23-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-23-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-23-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-20-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-20-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-20-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-18-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-18-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-18-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-19-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-19-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-19-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-17-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-17-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-17-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-16-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-16-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-16-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-14-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-14-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-14-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-12-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-12-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-12-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-11-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-11-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-11-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-10-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-10-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-10-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-9-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-9-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-9-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-8-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-8-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-8-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-7-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-7-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-7-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-6-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-6-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-6-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-5-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-5-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-5-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-4-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-4-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-4-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-3-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-3-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-3-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-1-2019-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-1-2019-Hva-er-det-som-går.pdfUke-1-2019-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-51-52-2018-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-51-52-2018-Hva-er-det-som-går.pdfUke-51-52-2018-Hva-er-det-som-går.pdf
Uke-50-2018-Hva er det som går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-50-2018-Hva er det som går.pdfUke-50-2018-Hva er det som går.pdf
Uke-49-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-49-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-49-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-48-2018-Hva er det som går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-48-2018-Hva er det som går.pdfUke-48-2018-Hva er det som går.pdf
Uke-47-2018-Hva er det som går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-47-2018-Hva er det som går.pdfUke-47-2018-Hva er det som går.pdf
Uke-46-2018-Hva er det som går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-46-2018-Hva er det som går.pdfUke-46-2018-Hva er det som går.pdf
Uke-45-2018-Hva er det som går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-45-2018-Hva er det som går.pdfUke-45-2018-Hva er det som går.pdf
Uke-43-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-43-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-43-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-42-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-42-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-42-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-40-2018-Hva er det som går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-40-2018-Hva er det som går.pdfUke-40-2018-Hva er det som går.pdf
Uke-25-26-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-25-26-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-25-26-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-23-24-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-23-24-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-23-24-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-21-22-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-21-22-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-21-22-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-19-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-19-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-19-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-18-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-18-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-18-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-17-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-17-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-17-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-16-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-16-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-16-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-15-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-15-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-15-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-14-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-14-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-14-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-13-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-13-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-13-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-11-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-11-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-11-2018-Hva_er_det_som_går.pdf
Uke-10-2018-Hva_er_det_som_går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-10-2018-Hva_er_det_som_går.pdfUke-10-2018-Hva_er_det_som_går.pdf

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) er en ideell landsomfattende organisasjon som tilbyr tjenester innen kvalitetsforbedring til all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får blant annet hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning.

Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, kurs og per telefon. Det lokale arbeidet ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse og legespesialist.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmesider: http://www.noklus.no

Spesialist er avdelingsoverlege Helle B. Hager.


Laboratoriekonsulenter:

Anne Lise Saga
Mobil: 957 31 637

Bente Nygaard
Mobil: 936 95 240

Akkreditering


Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.  

Mikrobiologisk avdeling, patologiavdelingen og sentrallaboratoriet er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering etter NS-EN ISO 15189 omfatter prøvetaking/veiledning, analysemetoder og svarrapportering inkludert medisinsk faglig vurdering / fortolkning.

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer.

Akkreditering sikrer kvalitet på våre laboratorie- og blodbanktjenester, og innebærer trygghet for rekvirent og pasient.

Gå til akkrediteringsomfang på Norsk akkrediterings nettsider

Service til forskningsprosjekter (sentrallaboratoriet)

Sentrallaboratoriet utfører laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter.

I forbindelse med prosjektplanlegging er det viktig at sentrallaboratoriet involveres tidlig, slik at vi kan gi råd om valg av relevante biokjemiske analyser og prøvehåndtering. Servicen vi yter til eksterne forskningsprosjekter skal ha høy vitenskapelig standard. Det er derfor viktig at man følger angitte retningslinjer og benytter søknadsskjema for registrering av henvendelsen om mulig deltakelse i prosjekt. Dette er en forutsetning for at sentrallaboratoriet skal påta seg ansvaret for at laboratoriets bidrag er utført som beskrevet i prosjektprotokollen.

Utførelse av oppgaver i andre avdelingers forskningsprosjekter er ressurskrevende for sentrallaboratoriet. Vi må derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere i hvilket omfang vi kan bidra og til hvilken kostnad.

Ved publisering av prosjekter hvor sentrallaboratoriet ikke har medforfatter, ber vi om at det anføres i «acknowledgment» at analysene er utført ved sentrallaboratoriet. Rutineprøver skal ikke benyttes i prosjekter med mindre det er avtalt på forhånd.

Retningslinje: Forskningsprosjekt - håndtering av oppdrag - sentrallaboratoriet

Prosjektsøknad - sentrallaboratorietNyheter fra laboratoriene

IHR: endring for blodprøver til mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-endring-for-blodprover-til-mikrobiologisk-avdelingIHR: endring for blodprøver til mikrobiologisk avdelingFra mandag 13. mai vil blodprøver til mikrobiologisk avdeling rekvireres via sentrallaboratoriet. Det vil si at blodprøvene blir mottaksregistrert på sentrallaboratoriet før analysering på mikrobiologisk avdeling. Dette gir mer effektiv dri...09.05.2019 10:38:39
IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-og-bytte-av-pc-pa-legekontor-sommeren-2019IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2019Dersom det planlegges å skifte ut PCer på legekontor i juli måned, må dette varsles oss innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner.09.05.2019 10:38:37
Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/apningstider-for-blodprovetaking-sommer-2019Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2019Sykehusets prøvetakingsstasjoner har redusert bemanning i sommer, men er behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever det.09.05.2019 10:38:34
Nye referanseintervaller for vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalproteinhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-referanseintervaller-for-vitamin-b12-folat-pth-kalsium-fosfat-albumin-og-totalproteinNye referanseintervaller for vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalproteinEtter over ett års drift med automasjonslinje med nye analysemetoder på Sentrallaboratoriet har vi erfart at noen referanseintervaller ikke har vært optimale for vår befolkning. 05.05.2019 14:38:47
Slutt på papirsvar fra blodbankenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-papirsvar-fra-blodbankenSlutt på papirsvar fra blodbankenFra og med 1. mars 2019 sendes det ikke ut papirsvar fra bodbanken til rekvirenter som kan motta elektroniske svar.18.03.2019 12:16:01
Anbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-analysepakker-for-kliniske-problemstillingerAnbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerNoklus har utarbeidet anbefalinger om analysepakker for laboratoriebruk ved enkelte medisinske problemstillinger. Hensikten er å bidra til faglig kvalitetssikret utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig rekvirering. 18.03.2019 11:59:12
Anbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-prover-til-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusAnbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rusDe ulike pakkeforløpene gir i liten grad spesifikk anbefaling om hvilke blodprøver som skal tas ved henvisning til ulike pakkeforløp.18.03.2019 08:55:28
Fecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fecespanelet-utvides-med-enterotoksigene-e-coli-etecFecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC) utredning av diaré og gastroenteritt har mikrobiologisk avdeling et fecespanel «Tarmpatogene bakterier/parasitter» som nå utvides. Enterotoksigene E. coli (ETEC) er enterotoksinproduserende og adhererer til tarmepitelet. 15.02.2019 11:18:30
IHR: Enklere rekvirering av MRSAhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-enklere-rekvirering-av-mrsaIHR: Enklere rekvirering av MRSAMRSA screening kan nå rekvireres i IHR med hals-nese-perineum i en og samme operasjon. 04.12.2018 14:46:29
Rekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rekvirering-i-ihr-nye-analysegrupper-i-cytologiRekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologiI IHR er det nå kommet nye analysegrupper i cytologi.04.12.2018 14:27:22
Urinveisinfeksjon/ESBL-studienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/urinveisinfeksjonesbl-studienUrinveisinfeksjon/ESBL-studienVåren 2013 var starten for en multisenter studie der vi ville se på effekten av mecillinam (Selexid, Penomax) ved cystitt forårsaket av ESBL-produserende E. coli12.10.2018 14:02:41
Problemer med thyroideafunksjonsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/problemer-med-thyroideafunksjonsproverProblemer med thyroideafunksjonsprøverI sommer har vi hatt enkelte tilfeller av falsk høye fritt T4-målinger (FT4). Feilen ble oppdaget ved at FT4-verdien normaliserte seg ved reanalysering av prøvene. 12.10.2018 13:51:42
HbA1c endres fra % til mmol/mol i Norgehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hba1c-endres-fra-til-mmolmol-i-norgeHbA1c endres fra % til mmol/mol i NorgeNasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).27.09.2018 13:00:50
Økt fokus på vibrioinfeksjonerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/okt-fokus-pa-vibrioinfeksjonerØkt fokus på vibrioinfeksjonerHøy badevanntemperatur gir gode vekstbetingelser for ulike arter av vibriobakterier. Det viktig med økt årvåkenhet med hensyn til mulige tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading i sjøen. Vibriobakterier smitter ikke i ferskvann.16.08.2018 11:35:35
HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hpv-primerscreening-og-oppfolging-av-livmorhalsproverHPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverKreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.29.06.2018 11:23:01
Gravide og hepatitt Bhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gravide-og-hepatitt-bGravide og hepatitt BHelsedirektoratet har nylig kommet med oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis).28.06.2018 12:43:01
Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-analyser-for-utredning-av-pavist-vitamin-b12-mangelNye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangelFra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel , differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier og u...13.06.2018 12:58:43
Endring i måleområdet for D-dimerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-maleomradet-for-d-dimerEndring i måleområdet for D-dimerD-dimer-resultater vil fra nå av gis ut med verdier opp til 4,0 mg/L, ikke 20 mg/L slik sentrallaboratoriet har gjort de siste årene. Verdier større enn fire vil dermed ikke bli fortynnet rutinemessig. 06.06.2018 09:31:43
Endret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-diagnostikk-av-mycoplasma-genitaliumEndret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumDiagnostikk av Mycoplasma genitalium skal være klinisk begrunnet. For å unngå overdiagnostikk og unødvendig antibiotikabehandling vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.06.04.2018 09:33:15
Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartidhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analysemetode-for-vitamin-d-og-kortere-svartidNy analysemetode for vitamin D og kortere svartidFra 9.mars 2018 gikk sentrallaboratoriet over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).09.03.2018 10:24:37
Ny og felles analyseoversikthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-felles-analyseoversiktNy og felles analyseoversiktLaboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av Sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen. 08.03.2018 07:52:05
Elektronisk henvisning - terapeutisk tappinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-terapeutisk-tappingElektronisk henvisning - terapeutisk tappingHenvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold skal nå sendes elektronisk.05.03.2018 14:49:56
Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bakteriediagnostikk-bakteriell-luftveisinfeksjonBakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonDet pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene med størst potensiale for forbedring. 05.03.2018 14:29:17
Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-til-billeddiagnostikk-via-ihrElektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRElektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).04.02.2018 23:00:00
IHR: CITO-prøver histologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-cito-prover-histologiIHR: CITO-prøver histologiFor å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett. 29.01.2018 23:00:00
Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/riktig-valg-av-4-ml-og-6-ml-edta-rorRiktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørDet skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4mL eller 6 mL EDTA-rør.29.01.2018 23:00:00
IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agenshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-nye-analysepakker-for-luftveisagens-og-tarmpatogene-agensIHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agensBåde luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.25.01.2018 23:00:00
Ny metode og nytt referanseområde for ACE fra 14.12.17https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-metode-og-nytt-referanseomrade-for-ace-fra-141217Ny metode og nytt referanseområde for ACE fra 14.12.17Fra torsdag 14. desember har vi analysert ACE med en ny metode på automasjonslinjen på Cobas c702 fra Roche med reagens fra Bühlmann.02.01.2018 10:25:32
Nye rutiner ved forsendelse av biologisk materialehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-rutiner-ved-forsendelse-av-biologisk-materialeNye rutiner ved forsendelse av biologisk materialePosten endrer A- og B-post til en felles forsendelse fra 1.1.2018. Det vil bli to alternativer for å sende biologisk materiale til SiV; vanlig post og ekspress over natten. 19.12.2017 09:24:37
Endret referanseområde for aktivt vitamin B12https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-referanseomrade-for-aktivt-vitamin-b12Endret referanseområde for aktivt vitamin B12Fra mandag 13. november 2017 analyserer vi aktivt vitamin B12 (holotranskobalamin) med reagenser fra Roche. 16.11.2017 14:14:41
Utvidet luftveispanelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/utvidet-luftveispanelUtvidet luftveispanelDet kan være overraskende vanskelig å skille de ulike luftveisagens fra hverandre ut fra klinikk. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag før eventuell forskrivning av antibiotika, utvides luftveispanelet ved Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg. 16.10.2017 22:00:00
Nye referanseområder for noen analyser fra 16. oktober 2017https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nye-referanseomrader-for-noen-analyser-fra-16-oktober-2017Nye referanseområder for noen analyser fra 16. oktober 2017I november 2017 tar vi i bruk en automasjonslinje på Sentrallaboratoriet. Dette innebærer at preanalysemoduler, analyseinstrumenter og en kjøleenhet er knyttet sammen ved hjelp av en båndløsning.12.10.2017 09:16:55
Ny instrumentering og automatisering på laboratoriethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-instrumentering-og-automatisering-pa-laboratorietNy instrumentering og automatisering på laboratorietSentrallaboratoriet har de siste tre årene arbeidet intenst med planlegging, anskaffelse og implementering av en laboratorieautomasjonslinje. 10.10.2017 22:00:00
Svangerskapsdiabetes – nye retningslinjerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/svangerskapsdiabetes-nye-retningslinjerSvangerskapsdiabetes – nye retningslinjerHelsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes. 08.10.2017 22:00:00
Utvidet gastroenterittpanelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/utvidet-gastroenterittpanelUtvidet gastroenterittpanelDet er økt bevissthet om at også adeno- og rotavirus kan gi gastroenterittsymptomer hos voksne. Mikrobiologisk avdeling har derfor utvidet sitt gastroenteritt-panel til å gjelde noro-, sapo-, adeno- og rotavirus.08.10.2017 22:00:00
Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-enhet-for-nt-probnp-fra-mandag-16-oktober-2017Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017Norsk selskap for medisinsk biokjemi anbefaler etter oppfordring fra Norsk Cardiologisk Selskap alle norske laboratorier å utgi NT-proBNP og BNP-verdier i ng/L istedenfor pmol/L fra høsten 2017.08.10.2017 22:00:00
EVF og MCV utgis på tilsendte prøver tatt samme daghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/evf-og-mcv-utgis-pa-tilsendte-prover-tatt-samme-dagEVF og MCV utgis på tilsendte prøver tatt samme dagI 2006 sluttet sentrallaboratoriet å gi ut EVF (erytrocytt volumfraksjon eller hematokrit) og MCV (gjennomsnittlig volum av erytrocyttene) for tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten for å unngå falskt høye verdier på grunn av prøvens alder alene.04.07.2017 22:00:00
Endring av åpningstider i sommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-apningstider-i-sommerEndring av åpningstider i sommerHer finner du oversikt over enhetene som har endringer i åpningstiden eller feriestengt sommeren 2017.28.06.2017 22:00:00
IHR er klargjort for SystemXhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-er-klargjort-for-systemxIHR er klargjort for SystemXElektronisk henvising til bildediagnostikk og rekvirering av laboratorieprøver (IHR) er nå også klargjort for SystemX.01.06.2017 22:00:00
Diabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diabetes-mal-hba1c-for-vurdering-av-operasjonDiabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjonPasienter med diabetes som henvises for vurdering av operasjon, skal som generell regel ha HbA1c under 8,5, på grunn av økt risiko for komplikasjoner ved høy HbA1c. 30.05.2017 22:00:00
Hvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hvordan-rekvirere-medisinsk-obduksjon-ved-dodsfall-utenfor-sykehusHvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus01.01.16 trådte ny obduksjonslov i kraft. En viktig endring i loven er at ved alle dødsfall skal lege som konstaterer døden vurdere om obduksjon er ønskelig, og dokumentere at vurderingen er gjort. Dette gjelder altså dødsfall både i og utenfor sykehus. 23.05.2017 22:00:00
Kalprotektin og preanalytiske feilkilderhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kalprotektin-og-preanalytiske-feilkilderKalprotektin og preanalytiske feilkilderSpesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte. 28.02.2017 23:00:00
Rhinovirushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rhinovirusRhinovirusRhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter. 28.02.2017 23:00:00
Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nedleggelse-av-analysen-aktivert-protein-c-resistens-apcr-fra-1-marsNedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marsAktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.28.02.2017 23:00:00
Kalprotektin i feceshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/-kalprotektin-i-feces Kalprotektin i fecesFra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin. 25.01.2017 23:00:00
Oppfølging av RhD negative gravidehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppfolging-av-rhd-negative-gravideOppfølging av RhD negative gravideFra september 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for oppfølging av svangerskap hos RhD negative kvinner. 25.01.2017 23:00:00
Autoantistoff-diagnostikk /revmaprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/autoantistoff-diagnostikk-revmaproverAutoantistoff-diagnostikk /revmaprøverFra februar 2017 kommer Mikrobiologisk avdeling til å starte opp med en ny analysemetode for antinukleære antistoff, ANA . 23.01.2017 23:00:00
Nye rutiner for svangerskapskontroller - innføring av foster RhD-typing fra september 2016 - oppdatert informasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/nye-rutiner-for-svangerskapskontroller-innforing-av-foster-rhd-typing-fra-september-2016-oppdatert-informasjonNye rutiner for svangerskapskontroller - innføring av foster RhD-typing fra september 2016 - oppdatert informasjonDet er nasjonale endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide ved at det er innført foster RhD-typing i en blodprøve tatt av kvinnen i svangerskapsuke 24. Hvis fosteret er RhD positivt bør kvinnen tilbys RhD-profylakse i sv...11.12.2016 23:00:00
Endring av dermatofyttdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-dermatofyttdiagnostikkEndring av dermatofyttdiagnostikkFra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR). 25.11.2016 09:15:22
TB- IGRA Quantiferontest - prøvetakinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tb-igra-quantiferontest-provetakingTB- IGRA Quantiferontest - prøvetakingTuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.25.11.2016 09:02:52

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.