Mikroskop

Laboratorietjenester

​Analyseliste (laboratorieprøver) for laboratoriene ved Sykehuset i Vestfold

Analyselisten (laboratorieprøver)

Analyselisten gir oversikt over analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi og immunologi og transfusjonsmedisin. Den inneholder veiledning rundt prøvetaking, prøvemateriale, prøvetagningsutstyr, oppbevaring, transport og referanseområder. Utstyr til prøvetaking kan også bestilles gjennom løsningen.

Analysene er sortert under de fire fagområdene, men det er en felles søkefunksjon slik at analysene kan søkes opp på tvers av fagene. I tillegg til å søke, kan man trykke på en bokstav i bokstavrekken for å se hvilke analyser som ligger der.

Feil eller mangler? 

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger på eventuelle feil, mangler og forbedringer, slik at analyseoversikten kan være et nyttig verktøy for gode laboratorietjenester.

For tilbakemelding send e-post til brukerkontakt.lab@siv.no

Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbok for mikrobiologisk avdeling

Laboratoriehåndbok for medisinsk biokjemi (sentrallaboratoriet)

Laboratoriehåndbok for patologiavdelingen

Bestille prøvetakingsutstyr

Brukerne av våre laboratorietjenester kan uten kostnad bestille utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Dette omfatter både prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, transporthylser og konvolutter (frankerte eller ufrankerte). 

Bestillingene ekspederes fra sentrallageret fortløpende og varene sendes raskt ut med post eller hentetjeneste. Det er ikke nødvendig med store, egne lager av varer da man risikerer at varene går ut på dato.

Bestill prøvetakingsutstyr

For rekvirenter i Telemark, prøvetakingsutstyr mikrobiologi:

 • Sykehuset Telemark (STHF) (både sengeposter og avdelinger):  prøvetakingsutstyr skal bestilles fra Sentrallager STHF, Skien  slik som andre varer. Dette gjelder også prøvetakingsutstyr til mikrobiologiske prøver som skal undersøkes på SiV.
 • Øvrige rekvirenter i Telemark (legekontor, sykehjem etc.):
  Kun utstyr for prøver til Mikrobiologisk avdeling eller andre prøver som skal undersøkes på SiV, skal bestilles fra SiV. Det er imidlertid utarbeidet en felles bestillingsliste for prøvetakingsutstyr til Seksjon for laboratoriemedisin STHF og for Mikrobiologisk avdeling SiV. Det vil si at alt prøvetakingsutstyret kan bestilles samlet på en og samme bestillingsliste, og varene vil også mottas i samme forsendelse.
  • Bestillingslisten kan fås ved henvendelse til Sentrallageret STHF eller kunderådgiver for laboratoriet STHF.
  • Bestillingen sendes til Seksjon for laboratoriemedisin, STHF (ikke til SiV).
    

Prøvetaking og forsendelse

For korrekt prøvetaking se laboratoriehåndbøkene.

Oversikt prøvetakingsutstyr og transportmedier (plansje)

Prøveforsendelse:

For å sikre best mulig kvalitet på prøven og derav et pålitelig prøveresultat, er det viktig at tiden fra prøvetaking til analysering er kortest mulig. Prøvene bør derfor sendes laboratoriet så raskt som mulig.

Forsendelse av biologisk materiale skal skje i samsvar med regelverket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har utarbeidet en veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, klikk for å lese mer på dsb.no. Det er avsenders ansvar å pakke og transportere prøver etter gjeldende regler.

Forsendelse med hentetjenesten (etter avtale):

Prøvene legges i ufrankert konvolutt eller settes i utdelt prøvestativ. Hentetjenesten henter prøvene etter avtalt plan og sørger for at prøvene raskest mulig ankommer aktuelt laboratorium.

Hentetjenesten innhenter også problemavfall fra legekontor som er tilknyttet SiVs egen hentetjeneste.

Forsendelse med post:

Prøveglass/prøverør skal plasseres i transporthylse før forsendelse i post for å beskytte prøven mot støt/slag under transporten.

Posten har to alternativer for å sende biologisk materiale til sykehuset:

 • Vanlig post
  Prøvene ankommer sykehuset innen to døgn. Prøver til patologi og mikrobiologi og de fleste analyser for blodprøver er holdbare to døgn i romtemperatur (se oversikt over analyser for blodprøver med kort holdbarhet her). Vanlig post kan da benyttes mandag, tirsdag og onsdag.


  Prøvene legges i ferdig frankerte konvolutter merket ”UN3373, BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B”. Husk å krysse av hvilket av sykehusets laboratorier som skal ha forsendelsen. Konvolutter og transporthylser bestilles på samme måte som prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner.

  Frankeringen gjelder for den vekt som er anmerket på konvolutten øverst i høyre hjørne. Sykehuset leverer nå kun ut konvolutter med frankering inntil 350 gram. En blodprøve (4 mL rør) i transporthylse veier ca. 20 gram.

 • Ekspress over natten
  Prøvene ankommer SiV innen kl.09.00 dagen etter, forutsatt at prøvene er levert innen fristen (stort sett innen kl. 16.00, kontakt eventuelt ditt lokale postkontor).

  I de tilfeller analysene har kortere holdbarhet enn to døgn eller haster, benyttes ekspress over natt (se oversikt over analyser for blodprøver med kort holdbarhet her). Ta kontakt med laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten (se kontaktinformasjon) og du vil få tilsendt konvolutter som er merket for biologisk forsendelse og det er satt på adresselapp. Forsendelsen er forhåndsbetalt.  Siden ekspress over natt er en kostbar tjeneste, ber vi om at legekontorene er selektive ved benyttelse av dette.
 • Torsdager sendes prøver ekspress over natt siden det ikke er postombæring på lørdager.
 • Fredager må det må avtales spesielt ved innlevering til posten, dersom forsendelsen skal bli levert SiV lørdag (leveres mellom 10-16). Undersøk først om det lokale postkontor tilbyr denne tjenesten. Vi ber om at slik forsendelse kun benyttes i nødsfall.

Levering direkte på Sykehuset i Vestfold:

Prøver kan leveres direkte på aktuelt laboratorium. I Tønsberg er laboratoriene i bygg L (samme bygg som apoteket). Dersom aktuelt laboratorium er stengt, kan prøvene leveres på sentrallaboratoriet som har døgnåpent.

Hentetjenesten

Sykehuset i Vestfold har egen hentetjeneste som daglig henter prøver fra legekontor i Vestfold. 

Hentetjenesten tilbyr følgende:

 • Innhenting av prøver fra legekontorer
 • Distribusjon av post mellom legekontorene og Sykehuset i Vestfold
 • Levering av forbruksmateriell for prøvetaking og forsendelse av prøver
 • Innhenting av risikoavfall fra legekontorer som er tilknyttet hentetjenesten.

Kontakt laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du har spørsmål.

Elektronisk svarformidling

Prøvesvar fra laboratoriene på sykehuset blir sendt elektronisk til de fleste legekontor og institusjoner.
Dette gjelder elektroniske svar fra følgende avdelinger: 

 • Sentrallaboratoriet inkludert blodbank
 • Mikrobiologisk avdeling
 • Patologiavdelingen

Forutsetningen for å motta elektroniske svar fordrer at legekontoret/institusjonen er registrert i Norsk Helsenetts adresseregister. I tillegg må journalsystemet støtte elektronisk meldingsutveksling.

Unntak der papirsvar fortsatt sendes

 • Blodbanken (svangerskapsprøver): Sender både papir og elektronisk
 • Patologiavdelingen: obduksjonssvar
 • Svar som inneholder vedlegg (hovedsakelig patologiavdelingen)

Ta kontakt med aktuelt laboratorie eller laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du mottar papirsvar når dette ikke er ønskelig eller nødvendig.

NB: Dersom legekontorets/institusjonens journalsystem ikke sender teknisk bekreftelse på mottatt svar (applikasjonskvittering) innen en gitt tid, vil avdelingen sende en papirutskrift av svaret. Ved manglende eller feilsendte laboratoriesvar, ta kontakt med det aktuelle laboratoriet.

Les om digital samhandling her

Elektronisk rekvirering (IHR)

Løsningen for regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk er integrert i journalsystemene, med blant annet mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

IHR er et kvalitetsfremmende tiltak hvor man kan:

 • Rekvirere analyser til alle SiVs laboratorier i samme operasjon (i dag har man forskjellige papirskjema til medisinsk biokjemi og allergi, blodbank, mikrobiologi, biopsi og cytologi).
 • Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som SiV tilbyr.
 • Opprette egne kliniske "bestillingsgrupper" med analyser for rekvirering til lab
 • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
 • Oppnå bedre kvalitet i informasjonen ut fra ønsket analyse og undersøkelse, slik at laboratoriet mottar nødvendig informasjon.
 • Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert.

Gå til leverandøren Evry sin nettside for å lese om bruk av IHR

For å ta IHR i bruk:

Legekontor som benytter Infodoc, WiNmed2, CGM Allmen og SystemX tilbys nå å ta IHR i bruk.

Dedikerte etikettskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av SiV. Nødvendig opplæring /oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Ta kontakt med laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten for nærmere informasjon eller avtale om å ta IHR i bruk.

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratorierådgiveren jobber for et nært samarbeid og god dialog mellom legekontor og laboratoriene. 

Laboratorierådgiveren skal bidra til å gjøre det enkelt for legekontorene å komme i kontakt med SiVs laboratorier for alle typer tilbakemeldinger og spørsmål, og jobber for en best mulig prøveflyt fra legekontor til laboratorium.

Laboratorierådgiver kan kontaktes for:

 • Spørsmål om preanalytiske forhold
 • Informasjon og veiledning om prøvetaking
 • Bruk og bestilling av prøvetakingsutstyr
 • Spørsmål om transport av prøver – både post og hentetjeneste
 • IHR (elektronisk rekvirering av prøver)
 • Andre spørsmål som gjelder bruk av Sykehuset i Vestfolds laboratorier. Brukerkontakten vil følge opp og evt. kontakte de rette personene internt
 • Tilbakemeldinger - ris og ros

Laboratorierådgiveren svarer spørsmål både på telefon og på e-post.

Laboratorierådgiveren besøker også gjerne legekontor som ønsker dette – ta kontakt for avtale.

Kontaktinformasjon:

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten: Toril Holmøy Svendsen
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no
Telefon: 909 63 669

Kontaktinformasjon

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratoriekonsulent Noklus

 • Bente Nygaard, tlf. 936 95 240

Patologiavdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 22 40 (mandag-fredag kl. 08.00-15.00)
 • Avdelingssjef/overlege: tlf. 33 34 33 62

Blodbank

 • Blodbanken, Tønsberg: tlf. 33 34 30 75
 • Blodbanken, Larvik: tlf. 33 16 45 96
 • Blodbanken, Sandefjord: tlf. 33 34 29 47

Mikrobiologisk avdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 27 45 (mandag-lørdag: kl. 08.30-15.00)
 • Avdelingssjef: Anja Hannisdal, tlf. 33 34 27 42
 • Avdelingsoverlege: Heidi Cecilie Vilmones, tlf. 33 34 65 98
 • IKT brukerstøtte: tlf. 922 36 791

Sentrallaboratoriet

 • Ekspedisjon, Tønsberg: tlf. 33 34 30 50 (mandag-fredag: 08.00-19.00)
 • Laboratoriet i Larvik: tlf. 33 16 45 95 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Laboratoriet i Sandefjord: tlf. 33 34 29 44/46 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Avdelingssjef: tlf. 33 34 33 63 
 • Avdelingsoverlege: tlf. 33 34 30 53
 • Lege - vakthavende (dagtid): tlf. 33 34 66 31 
 • IKT brukerstøtte: 33 34 30 58 / e-post: sentrallab.it@siv.no

Hva er det som går?

Mikrobiologisk avdeling sender ut epidemiologirapporter ca annenhver uke. Fra og med 2021 er rapporten i en mer forenklet utgave enn det den har vært tidligere .
For epost-abonnement, kontakt dagfinn.skaare@siv.no.

Uke-45-46-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-45-46-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-45-46-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf416869
Uke-43-44-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-43-44-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-43-44-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf216377
Uke-41-42-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-41-42-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-41-42-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf432964
Uke-37-38-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-37-38-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-37-38-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf213866
Uke-39-40-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-39-40-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-39-40-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf214798
Uke-35-36-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-35-36-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-35-36-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf213382
Uke-27-34-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-27-34-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-27-34-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf430179
Uke-21-26-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-21-26-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-21-26-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf642519
Uke-19-20-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-19-20-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-19-20-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf412624
Uke-17-18-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-17-18-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-17-18-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf431823
Uke-14-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-14-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-14-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf411128
Uke-12-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-12-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-12-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf429687
Uke-8-9-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-8-9-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-8-9-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf620419
Uke-1-7-2021-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-1-7-2021-Hva-er-det-som-går.pdfUke-1-7-2021-Hva-er-det-som-går.pdfpdf388476
Uke-49-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-49-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-49-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf740045
Uke-50-51-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-50-51-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-50-51-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf752791
Uke-53-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-53-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-53-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf751108
Uke-48-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-48-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-48-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf736090
Uke-46-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-46-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-46-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf751633
Uke-45-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-45-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-45-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf746789
Uke-43-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-43-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-43-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf747363
Uke-41-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-41-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-41-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf742838
Uke-42-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-42-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-42-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf741165
Uke-40-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-40-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-40-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf750412
Uke-39-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-39-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-39-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf742131
Uke-38-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-38-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-38-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf743441
Uke-37-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-37-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-37-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf742210
Uke-36-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-36-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-36-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf740618
Uke-32-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-32-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-32-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf736868
Uke-33-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-33-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-33-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf735744
Uke-34-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-34-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-34-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf741378
Uke-35-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-35-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-35-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf741842
Uke-30-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-30-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-30-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf737288
Uke-31-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-31-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-31-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf738053
Uke-24-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-24-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-24-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf806488
Uke-20-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-20-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-20-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf791543
Uke-22-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-22-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-22-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf807470
Uke-23-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-23-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-23-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf809899
Uke-21-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-21-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-21-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf797148
Uke-19-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-19-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-19-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf778984
Uke-18-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-18-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-18-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf798579
Uke-17-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-17-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-17-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf799120
Uke-16-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-16-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-16-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf682376
Uke-15-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-15-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-15-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf681408
Uke-14-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-14-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-14-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf688065
Uke-13-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-13-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-13-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf684953
Uke-12-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-12-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-12-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf653223
Uke-11-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-11-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-11-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf839294
Uke-09-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-09-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-09-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf825777
Uke-08-2020-Hva-er-det-som-går.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Epidemiologirapporter/Uke-08-2020-Hva-er-det-som-går.pdfUke-08-2020-Hva-er-det-som-går.pdfpdf823201

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) er en ideell landsomfattende organisasjon som tilbyr tjenester innen kvalitetsforbedring til all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får blant annet hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning.

Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, kurs og per telefon. Det lokale arbeidet ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse og legespesialist.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmesider: http://www.noklus.no

Spesialist er avdelingsoverlege Helle B. Hager.


Laboratoriekonsulenter:

Bente Nygaard
Mobil: 936 95 240

Akkreditering


Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.  

Mikrobiologisk avdeling, patologiavdelingen og sentrallaboratoriet er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering etter NS-EN ISO 15189 omfatter prøvetaking/veiledning, analysemetoder og svarrapportering inkludert medisinsk faglig vurdering / fortolkning.

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer.

Akkreditering sikrer kvalitet på våre laboratorie- og blodbanktjenester, og innebærer trygghet for rekvirent og pasient.

A​kkrediteringsomfang

Service til forskningsprosjekter (sentrallaboratoriet)

Sentrallaboratoriet utfører laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter.

I forbindelse med prosjektplanlegging er det viktig at sentrallaboratoriet involveres tidlig, slik at vi kan gi råd om valg av relevante biokjemiske analyser og prøvehåndtering. Servicen vi yter til eksterne forskningsprosjekter skal ha høy vitenskapelig standard. Det er derfor viktig at man følger angitte retningslinjer og benytter søknadsskjema for registrering av henvendelsen om mulig deltakelse i prosjekt. Dette er en forutsetning for at sentrallaboratoriet skal påta seg ansvaret for at laboratoriets bidrag er utført som beskrevet i prosjektprotokollen.

Utførelse av oppgaver i andre avdelingers forskningsprosjekter er ressurskrevende for sentrallaboratoriet. Vi må derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere i hvilket omfang vi kan bidra og til hvilken kostnad.

Ved publisering av prosjekter hvor sentrallaboratoriet ikke har medforfatter, ber vi om at det anføres i «acknowledgment» at analysene er utført ved sentrallaboratoriet. Rutineprøver skal ikke benyttes i prosjekter med mindre det er avtalt på forhånd.

Retningslinje: Forskningsprosjekt - håndtering av oppdrag - sentrallaboratoriet

Prosjektsøknad - sentrallaboratorietNyheter fra laboratoriene

Endrer rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endrer-rutine-for-rhesusprofylakse-hos-gravide-i-svangerskapsuke-28Endrer rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28Helsedirektoratet har bestemt endret rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28 18.08.2021 12:15:56
Viktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-informasjon-om-bruk-av-trombinror-til-glukosebelastningViktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastningNå benyttes trombinrør ved prøvetaking i forbindelse med glukosebelastning i primærhelsetjenesten som sendes til Sentrallaboratoriet.  05.05.2021 18:51:36
Ny og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-forbedret-analyseliste-for-laboratoriene-pa-sivNy og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVEtter at analyselisten har vært utilgjengelig siden august 2020 grunnet et dataangrep, har laboratoriene nå etablert en ny og forbedret analyseliste. 25.02.2021 10:00:58
Starter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/starter-screening-for-britiske-og-sorafrikanske-koronavirusvarianterStarter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterI forbindelse med økt forekomst av koronavirusvarianter som er under særskilt overvåkning, er det et ønske om at laboratoriene raskere kan påvise disse variantene. Mikrobiologisk avdeling starter derfor mandag 15. februar med en screeningme...11.02.2021 08:39:10
Viktige endringer ved svarrapportering av antibiotikafølsomhethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktige-endringer-ved-svarrapportering-av-antibiotikafolsomhetViktige endringer ved svarrapportering av antibiotikafølsomhetFra 04.02 vil mikrobiologisk avdeling endre svarrapporteringen for enkelte kombinasjoner av antibiotika og bakterier. I 2019 ble definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika endret til: 10.02.2021 20:29:24
Elektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektroniske-koronasvar-fra-laboratoriene-ved-oslo-universitetssykehusElektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehusMange mottar laboratoriesvar og koronasvar på papir fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehus. Dette medfører både forsinkelse og er upraktisk for oss på allmenlegekontorene samt laboratoriene i Oslo.  15.01.2021 10:26:42
Stabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analysehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/stabilitetsproblemer-med-reagensene-til-borrelia-igm-analyseStabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analyseFra 22. oktober har det oppstått stabilitetsproblemer med reagensene til vår Borrelia IgM-analyse, og analysen er enda ikke tilbake i rutinemessig drift.  Vi har tilstrekkelig restlager av de gamle reagensene til å analysere et begrenset an...09.11.2020 08:08:31
Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drifthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/borrelia-igm-analysen-midlertidig-ute-av-driftBorrelia IgM analysen midlertidig ute av driftGrunnet tekniske problemer er Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drift. 22.10.2020 12:20:34
Analyseoversikten er for tiden ikke tilgjengelighttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/analyseoversikten-er-for-tiden-ikke-tilgjengeligAnalyseoversikten er for tiden ikke tilgjengelig Sykehuset Innlandet som drifter vår analyseoversikt ble utsatt for et dataangrep Analyseoversikten samt deler av laboratoriehåndbøkene til SiV er derfor fortsatt ikke tilgjengelig nå.  Det er usikkert når vi får denne tjenesten tilbake i drift.22.09.2020 12:06:15
Restandardisering av ALP 31. august 2020https://www.siv.no/om-oss/nyheter/restandardisering-av-alp-31-august-2020Restandardisering av ALP 31. august 2020SiVs reagensleverandør har gjennomført en referansestandardisering av sin kalibrator for analysen alkaliske fosfataser (ALP). Standardiseringen fører til at kalibratorverdier og pasientresultater øker med 7% i gjennomsnitt. 03.09.2020 12:43:04
Raskere koronasvar via kjernejournalhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/raskere-koronasvar-via-kjernejournalRaskere koronasvar via kjernejournalMikrobiologisk avdeling opplever stor pågang på telefon av fastleger og andre som ønsker svar på resultat av COVID-19-test. Vi minner om at helsepersonell fra 2. juli har tilgang til prøvesvar i pasientens kjernejournal. Prøvesvar er umidde...07.08.2020 10:44:09
Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/apningstider-for-blodprovetaking-sommer-2020Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020Sykehusets prøvetakingsstasjoner har disse åpningstidene i sommer, og er som vanlig behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever vår kompetanse. 22.06.2020 10:56:29
IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-og-bytte-av-pc-pa-legekontor-sommeren-2020IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020Planlegger ditt legekontor å skifte ut  PCer på legekontoret i juli måned? Da må dere i tilfelle varsle laboratorierådgiver ved SiV innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner. 22.06.2020 10:44:50
Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppstart-av-antistoffanalyse-sars-cov-2Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2Fra og med 10. juni utfører mikrobiologisk avdeling ved SiV analyse for antistoffer mot koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19-virus) i serum. Analysen kan rekvireres elektronisk via DIPS eller IHR, eller på papirrekvisisjon. Prøvene blir analyse...11.06.2020 07:10:07
Innfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/innforer-test-for-antistoffer-mot-sars-cov-2-covid-19-virusInnfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)Mikrobiologisk avdeling har den siste tiden fått flere henvendelser med ønske om serologi for SARS-CoV-2 (COVID-19-virus). Vi har nå fått tilgang til en SARS-CoV-2-antistofftest til vår hovedserologiplattform, og vil derfor fra og med uke 2...29.05.2020 10:52:42
Luftveisagens analyseres tirsdager og torsdagerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/luftveisagens-analyseres-tirsdager-og-torsdagerLuftveisagens analyseres tirsdager og torsdagerFor å forberede oss på opptil femdobling av prøver til Covid-19-diagnostikk må prøveflyten effektiviseres. Siden det er svært lav forekomst av andre luftveisvirus for tiden, vil andre luftveisagens kun analyseres tirsdager og torsdager. Prø...15.05.2020 06:22:11
Fecesdiagnostikk tilbake til normalthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fecesdiagnostikk-tilbake-til-normaltFecesdiagnostikk tilbake til normaltLeveringssituasjonen for reagenser til PCR-undersøkelse av feces er nå bedret. Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold kan derfor igjen tilby fullstendig undersøkelse av fecesprøver for bakterier, virus og parasitter for alle våre...07.05.2020 11:59:04
Nye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-prioriterte-indikasjoner-for-testing-av-covid-19-ved-sivNye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiVIdeelt ønsker vi å teste alle som kan ha covid-19.  På grunn av global mangel på testutstyr og reagenser, må vi fortsatt prioritere. Fra i dag åpner vi opp for økt testing på grunn av lovnad om en ekstra leveranse av reagenser denne uken, o...23.03.2020 14:33:02
Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-kriterier-for-testing-av-sars-cov-2-covid-19Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19Det er prekær mangel på testutstyr og laboratoriereagenser. Fra og med i dag har SiV innført strengere indikasjon for testing for covid-19. 18.03.2020 14:27:59
Stor pågang på laboratorietelefonen - vurder nødvendighet nøyehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/stor-pagang-pa-laboratorietelefonen-vurder-nodvendighet-noyeStor pågang på laboratorietelefonen - vurder nødvendighet nøyeDet er kun kommuneoverleger uten elektronisk svaroverføring som kan ringe til legetelefonen til mikrobiologisk laboratorium . 13.03.2020 14:37:36
Viktig beskjed fra mikrobiologisk avdeling om luftveis-PCR inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-beskjed-fra-mikrobiologisk-avdeling-om-luftveis-pcr-inklusive-sars-cov-2-coronavirusViktig beskjed fra mikrobiologisk avdeling om luftveis-PCR inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus)Antall prøver til coronavirusdiagnostikk stiger kraftig. Dette går hardt ut over PCR-reagenser og utstyr til luftveisdiagnostikk. Vi må derfor fra mandag 16. mars gjøre en streng prioritering av ordinære luftveis-PCR analyser. 12.03.2020 17:02:58
Får svar samme dag på test for SARS-CoV-2https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/far-svar-samme-dag-pa-test-for-sars-cov-2Får svar samme dag på test for SARS-CoV-2Koronaprøver som kommer til Sykehuset i Vestfold før klokken 08.00 vil få svar samme dag. Rekvirenter kan ringe telefon 33 34 36 14 eller 33 34 32 28 mellom klokken 14.00 og 15.00. 06.03.2020 13:05:20
HPV som primærscreening kvinner 34-69 århttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hpv-som-primerscreening-kvinner-34-69-arHPV som primærscreening kvinner 34-69 årI perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test gradvis erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for c...06.03.2020 11:23:17
Innført lokal test for SARS-CoV-2 for Vestfold og Telemarkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/innfort-lokal-test-for-sars-cov-2-for-vestfold-og-telemarkInnført lokal test for SARS-CoV-2 for Vestfold og TelemarkDet er fra i dag 28.02.20 innført lokal test for SARS-CoV-2 ved SiV for Vestfold og Telemark: FHI publiserte nye retningslinjer i dag, og det som anbefales nå er kun ett prøvesett per pasient.28.02.2020 16:56:35
IHR-rekvisisjoner til patologiavdelingen der det ikke mottas prøvematerialehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-rekvisisjoner-til-patologiavdelingen-der-det-ikke-mottas-provematerialeIHR-rekvisisjoner til patologiavdelingen der det ikke mottas prøvematerialePatologiavdelingen innfører ny rutine der IHR-rekvisisjoner uten ledsagende prøvemateriale vil bli besvart. Denne nye rutinen vil sikre at eventuelle prøver som har kommet på avveie fanges opp.13.02.2020 16:13:21
Blodtypeimmunisering i svangerskapethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/blodtypeimmunisering-i-svangerskapetBlodtypeimmunisering i svangerskapetI 2019 har vi hatt en alvorlig hendelse i Vestfold der en RhD negativ gravid kvinne som hadde fått påvist RhD-immunisering i sitt forrige svangerskap, ikke ble henvist til spesialisthelsetjenesten for oppfølging. 13.02.2020 14:59:57
SiV starter opp med analyse av PEthhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/siv-starter-opp-med-analyse-av-pethSiV starter opp med analyse av PEthFra 3. februar 2020 starter sentrallaboratoriet opp med analyse av PEth (Fosfatidyletanol 16:0/18:1). PEth dannes i blodet bare når etanol er tilstede og er derfor en god markør for alkoholinntak. Konsentrasjonen gjenspeiler det totale kons...31.01.2020 14:09:39
Sædundersøkelse etter vasektomihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sedundersokelse-etter-vasektomiSædundersøkelse etter vasektomiSentrallaboratoriet ved SiV utfører sædundersøkelse på indikasjonen kontroll etter vasektomi. Prøven har begrenset holdbarhet og vi ønsker å informere om prøvehåndtering. 31.01.2020 12:02:21
Nye papirrekvisisjoner for cytologi og histologi - nå med etiketterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-papirrekvisisjoner-for-cytologi-og-histologi-na-med-etiketterNye papirrekvisisjoner for cytologi og histologi - nå med etiketterDet skal nå tas i bruk en ny type papirrekvisisjon for «Cytologi» og «Histologi».  Gamle papirrekvisisjoner kastes så snart de nye rekvisisjonene tas i bruk.09.01.2020 11:15:55
Riktig bruk av «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)»https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/riktig-bruk-av-tsh-refleks-screening-thyreoideasykdomRiktig bruk av «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)»Sentrallaboratoriet har fra 1. november 2019 tilbudt analysen «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)» for primærhelsetjenesten. Etter en tid i rutinen ser vi en del feilaktig bruk av analysen og laboratoriet ønsker derfor å minne om følgende: 12.12.2019 08:01:16
Unik robot gir pasientene raskere og mer forutsigbare svarhttps://www.siv.no/om-oss/nyheter/unik-robot-gir-pasientene-raskere-og-mer-forutsigbare-svarUnik robot gir pasientene raskere og mer forutsigbare svarDen nye roboten på sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er unik i sitt slag. – Det er den første i sitt slag i verden. Den er laget kun for oss, smiler Hasena Avdic og Lise-Gro Moore.28.11.2019 08:18:17
Aldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer ved diagnostikk av venøs tromboembolismehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/aldersjusterte-beslutningsgrenser-for-d-dimer-ved-diagnostikk-av-venos-tromboembolismeAldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer ved diagnostikk av venøs tromboembolismeSentrallaboratoriet innfører fra og med 1.11.2019 aldersjusterte grenseverdier for D-Dimer. Slike aldersjusterte grenser er allerede tatt i bruk ved Oslo Universitetssykehus og flere andre sykehus i Norge.   24.10.2019 16:34:15
IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-og-bytte-av-pc-pa-legekontor-sommeren-2019IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2019Dersom det planlegges å skifte ut PCer på legekontor i juli måned, må dette varsles oss innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner.09.05.2019 10:38:37
Nye referanseintervaller for vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalproteinhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-referanseintervaller-for-vitamin-b12-folat-pth-kalsium-fosfat-albumin-og-totalproteinNye referanseintervaller for vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalproteinEtter over ett års drift med automasjonslinje med nye analysemetoder på Sentrallaboratoriet har vi erfart at noen referanseintervaller ikke har vært optimale for vår befolkning. 05.05.2019 14:38:47
Slutt på papirsvar fra blodbankenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-papirsvar-fra-blodbankenSlutt på papirsvar fra blodbankenFra og med 1. mars 2019 sendes det ikke ut papirsvar fra bodbanken til rekvirenter som kan motta elektroniske svar.18.03.2019 12:16:01
Anbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-analysepakker-for-kliniske-problemstillingerAnbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerNoklus har utarbeidet anbefalinger om analysepakker for laboratoriebruk ved enkelte medisinske problemstillinger. Hensikten er å bidra til faglig kvalitetssikret utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig rekvirering. 18.03.2019 11:59:12
Anbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-prover-til-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusAnbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rusDe ulike pakkeforløpene gir i liten grad spesifikk anbefaling om hvilke blodprøver som skal tas ved henvisning til ulike pakkeforløp.18.03.2019 08:55:28
Fecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fecespanelet-utvides-med-enterotoksigene-e-coli-etecFecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC) utredning av diaré og gastroenteritt har mikrobiologisk avdeling et fecespanel «Tarmpatogene bakterier/parasitter» som nå utvides. Enterotoksigene E. coli (ETEC) er enterotoksinproduserende og adhererer til tarmepitelet. 15.02.2019 11:18:30
Urinveisinfeksjon/ESBL-studienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/urinveisinfeksjonesbl-studienUrinveisinfeksjon/ESBL-studienVåren 2013 var starten for en multisenter studie der vi ville se på effekten av mecillinam (Selexid, Penomax) ved cystitt forårsaket av ESBL-produserende E. coli12.10.2018 14:02:41
Problemer med thyroideafunksjonsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/problemer-med-thyroideafunksjonsproverProblemer med thyroideafunksjonsprøverI sommer har vi hatt enkelte tilfeller av falsk høye fritt T4-målinger (FT4). Feilen ble oppdaget ved at FT4-verdien normaliserte seg ved reanalysering av prøvene. 12.10.2018 13:51:42
Økt fokus på vibrioinfeksjonerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/okt-fokus-pa-vibrioinfeksjonerØkt fokus på vibrioinfeksjonerHøy badevanntemperatur gir gode vekstbetingelser for ulike arter av vibriobakterier. Det viktig med økt årvåkenhet med hensyn til mulige tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading i sjøen. Vibriobakterier smitter ikke i ferskvann.16.08.2018 11:35:35
Endret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-diagnostikk-av-mycoplasma-genitaliumEndret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumDiagnostikk av Mycoplasma genitalium skal være klinisk begrunnet. For å unngå overdiagnostikk og unødvendig antibiotikabehandling vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.06.04.2018 09:33:15
Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartidhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analysemetode-for-vitamin-d-og-kortere-svartidNy analysemetode for vitamin D og kortere svartidFra 9.mars 2018 gikk sentrallaboratoriet over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).09.03.2018 10:24:37
Ny og felles analyseoversikthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-felles-analyseoversiktNy og felles analyseoversiktLaboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av Sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen. 08.03.2018 07:52:05
Elektronisk henvisning - terapeutisk tappinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-terapeutisk-tappingElektronisk henvisning - terapeutisk tappingHenvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold skal nå sendes elektronisk.05.03.2018 14:49:56
Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bakteriediagnostikk-bakteriell-luftveisinfeksjonBakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonDet pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene med størst potensiale for forbedring. 05.03.2018 14:29:17
Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-til-billeddiagnostikk-via-ihrElektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRElektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).04.02.2018 23:00:00
IHR: CITO-prøver histologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-cito-prover-histologiIHR: CITO-prøver histologiFor å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett. 29.01.2018 23:00:00
Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/riktig-valg-av-4-ml-og-6-ml-edta-rorRiktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørDet skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4mL eller 6 mL EDTA-rør.29.01.2018 23:00:00
IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agenshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-nye-analysepakker-for-luftveisagens-og-tarmpatogene-agensIHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agensBåde luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.25.01.2018 23:00:00

Fant du det du lette etter?