Mikroskop

Laboratorietjenester

​Analyseoversikt (laboratorieprøver) for laboratoriene ved SiV

Analyseoversikten

Analysene er sortert alfabetisk på tvers av fagområdene, uavhengig av hvilket laboratorium som utfører analysen.  Søkefunksjonen gjør det raskt og enkelt å finne de analyser/undersøkelser man er på jakt etter.

Feil eller mangler? 

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger på eventuelle feil, mangler og forbedringer, slik at analyseoversikten kan være et nyttig verktøy for gode laboratorietjenester.

For tilbakemelding send e-post til brukerkontakt.lab@siv.no

Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbok for mikrobiologisk avdeling

Laboratoriehåndbok for medisinsk biokjemi (sentrallaboratoriet)

Laboratoriehåndbok for patologiavdelingen

Bestille prøvetakingsutstyr

Brukerne av våre laboratorietjenester kan uten kostnad bestille utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Dette omfatter både prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, transporthylser og konvolutter (frankerte eller ufrankerte). 

Bestillingene ekspederes fra sentrallageret fortløpende og varene sendes raskt ut med post eller hentetjeneste. Det er ikke nødvendig med store, egne lager av varer da man risikerer at varene går ut på dato.

Bestill prøvetakingsutstyr

For rekvirenter i Telemark, prøvetakingsutstyr mikrobiologi:

 • Sykehuset Telemark (STHF) (både sengeposter og avdelinger) kan kun bestille varene fra Sentrallager STHF, Skien.
 • Øvrige rekvirenter i Telemark kan også velge å bestille varene fra sentrallager STHF Skien. Fra sentrallager STHF Skien kan man samtidig bestille utstyr til prøver som skal til seksjon for laboratoriemedisin STHF (felles bestillingsliste): Bruk listen ”Bestilling av utstyr til prøvetaking og transport av prøver”. Listen fås ved henvendelse til Sentrallageret STHF eller via hentetjenesten. Bestillingen kan fakses eller sendes via hentetjenesten, posten eller evt. med prøver som sendes Seksjon for laboratoriemedisin, STHF (ikke med prøvene som skal til mikrobiologisk avdeling, Tønsberg).

Prøvetaking og forsendelse

For korrekt prøvetaking se laboratoriehåndbøkene.

Oversikt prøvetakingsutstyr og transportmedier (plansje)

Prøveforsendelse:

For å sikre best mulig kvalitet på prøven og derav et pålitelig prøveresultat, er det viktig at tiden fra prøvetaking til analysering er kortest mulig. Prøvene bør derfor sendes laboratoriet så raskt som mulig.

Forsendelse av biologisk materiale skal skje i samsvar med regelverket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har utarbeidet en veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, klikk for å lese mer på dsb.no. Det er avsenders ansvar å pakke og transportere prøver etter gjeldende regler.

Forsendelse med hentetjenesten (etter avtale):

Prøvene legges i ufrankert konvolutt eller settes i utdelt prøvestativ. Hentetjenesten henter prøvene etter avtalt plan og sørger for at prøvene raskest mulig ankommer aktuelt laboratorium.

Hentetjenesten innhenter også problemavfall fra legekontor som er tilknyttet SiVs egen hentetjeneste.

Forsendelse med post:

Prøveglass/prøverør skal plasseres i transporthylse før forsendelse i post for å beskytte prøven mot støt/slag under transporten.

Posten har to alternativer for å sende biologisk materiale til sykehuset:

 • Vanlig post
  Prøvene ankommer sykehuset innen to døgn. Prøver til patologi og mikrobiologi og de fleste analyser for blodprøver er holdbare to døgn i romtemperatur (se oversikt over analyser for blodprøver med kort holdbarhet her). Vanlig post kan da benyttes mandag, tirsdag og onsdag.


  Prøvene legges i ferdig frankerte konvolutter merket ”UN3373, BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B”. Husk å krysse av hvilket av sykehusets laboratorier som skal ha forsendelsen. Konvolutter og transporthylser bestilles på samme måte som prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner.

  Frankeringen gjelder for den vekt som er anmerket på konvolutten øverst i høyre hjørne. Sykehuset leverer nå kun ut konvolutter med frankering inntil 350 gram. En blodprøve (4 mL rør) i transporthylse veier ca. 20 gram.

 • Ekspress over natten
  Prøvene ankommer SiV innen kl.09.00 dagen etter, forutsatt at prøvene er levert innen fristen (stort sett innen kl. 16.00, kontakt eventuelt ditt lokale postkontor).

  I de tilfeller analysene har kortere holdbarhet enn to døgn eller haster, benyttes ekspress over natt (se oversikt over analyser for blodprøver med kort holdbarhet her). Ta kontakt og vi sender konvolutter som er merket for biologisk forsendelse og det er satt på adresselapp. Forsendelsen er forhåndsbetalt.  Siden ekspress over natt er en kostbar tjeneste, ber vi om at legekontorene er selektive ved benyttelse av dette.
 • Torsdager sendes prøver ekspress over natt siden det ikke er postombæring på lørdager.
 • Fredager må det må avtales spesielt ved innlevering til posten, dersom forsendelsen skal bli levert SiV lørdag (leveres mellom 10-16). Undersøk først om det lokale postkontor tilbyr denne tjenesten. Vi ber om at slik forsendelse kun benyttes i nødsfall.

Levering direkte på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg:

Prøver kan leveres i sykehusets hovedresepsjon eller direkte på aktuelt laboratorium, bygg L (samme bygg som apoteket). Det er viktig at prøver hvor det haster med prøvesvar blir levert direkte på laboratoriet med beskjed om dette.

Hentetjenesten

Sykehuset i Vestfold har egen hentetjeneste som daglig henter prøver fra legekontor i Vestfold. 

Hentetjenesten tilbyr følgende:

 • Innhenting av prøver fra legekontorer
 • Distribusjon av post mellom legekontorene og Sykehuset i Vestfold
 • Levering av forbruksmateriell for prøvetaking og forsendelse av prøver
 • Innhenting av risikoavfall fra legekontorer som er tilknyttet hentetjenesten.

Kontakt laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du har spørsmål.

Elektronisk svarformidling

Prøvesvar fra laboratoriene på sykehuset blir sendt elektronisk til de fleste legekontor og institusjoner.
Dette gjelder elektroniske svar fra følgende avdelinger: 

 • Sentrallaboratoriet inkludert blodbank
 • Mikrobiologisk avdeling
 • Patologiavdelingen

Forutsetningen for å motta elektroniske svar fordrer at legekontoret/institusjonen er registrert i Norsk Helsenetts adresseregister. I tillegg må journalsystemet støtte elektronisk meldingsutveksling.

Unntak der papirsvar fortsatt sendes

 • Blodbanken (svangerskapsprøver): Sender både papir og elektronisk
 • Patologiavdelingen: obduksjonssvar
 • Svar som inneholder vedlegg (hovedsakelig patologiavdelingen)

Ta kontakt med aktuelt laboratorie eller laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten hvis du mottar papirsvar når dette ikke er ønskelig eller nødvendig.

NB: Dersom legekontorets/institusjonens journalsystem ikke sender teknisk bekreftelse på mottatt svar (applikasjonskvittering) innen en gitt tid, vil avdelingen sende en papirutskrift av svaret. Ved manglende eller feilsendte laboratoriesvar, ta kontakt med det aktuelle laboratoriet.

Les om digital samhandling her

Elektronisk rekvirering (IHR)

Løsningen for regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk er integrert i journalsystemene, med blant annet mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

IHR er et kvalitetsfremmende tiltak hvor man kan:

 • Rekvirere analyser til alle SiVs laboratorier i samme operasjon (i dag har man forskjellige papirskjema til medisinsk biokjemi og allergi, blodbank, mikrobiologi, biopsi og cytologi).
 • Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som SiV tilbyr.
 • Opprette egne kliniske "bestillingsgrupper" med analyser for rekvirering til lab
 • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
 • Oppnå bedre kvalitet i informasjonen ut fra ønsket analyse og undersøkelse, slik at laboratoriet mottar nødvendig informasjon.
 • Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert.

Gå til leverandøren Evry sin nettside for å lese om bruk av IHR

For å ta IHR i bruk:

Legekontor som benytter Infodoc, WiNmed2, CGM Allmen og SystemX tilbys nå å ta IHR i bruk.

Dedikerte etikettskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av SiV. Nødvendig opplæring /oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Ta kontakt med laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten for nærmere informasjon eller avtale om å ta IHR i bruk.

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratorierådgiveren jobber for et nært samarbeid og god dialog mellom legekontor og laboratoriene. 

Laboratorierådgiveren skal bidra til å gjøre det enkelt for legekontorene å komme i kontakt med SiVs laboratorier for alle typer tilbakemeldinger og spørsmål, og jobber for en best mulig prøveflyt fra legekontor til laboratorium.

Laboratorierådgiver kan kontaktes for:

 • Spørsmål om preanalytiske forhold
 • Informasjon og veiledning om prøvetaking
 • Bruk og bestilling av prøvetakingsutstyr
 • Spørsmål om transport av prøver – både post og hentetjeneste
 • IHR (elektronisk rekvirering av prøver)
 • Andre spørsmål som gjelder bruk av SiVs laboratorier. Brukerkontakten vil følge opp og evt. kontakte de rette personene internt
 • Tilbakemeldinger - ris og ros

Laboratorierådgiveren svarer spørsmål både på telefon og på e-post.

Laboratorierådgiveren besøker også gjerne legekontor som ønsker dette – ta kontakt for avtale.

Kontaktinformasjon:

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten: Toril Holmøy Svendsen
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no
Telefon: 909 63 669

Kontaktinformasjon

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Laboratoriekonsulent Noklus

 • Anne Lise Saga, tlf. 957 31 637
 • Bente Nygaard, tlf. 936 95 240

Patologiavdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 22 40 (mandag-fredag kl. 08.00-15.00)
 • Avdelingssjef/overlege: tlf. 33 34 33 62

Blodbank

 • Blodbanken, Tønsberg: tlf. 33 34 30 75
 • Blodbanken, Larvik: tlf. 33 16 45 96
 • Blodbanken, Sandefjord: tlf. 33 34 29 47

Mikrobiologisk avdeling

 • Ekspedisjon: tlf. 33 34 27 45 (mandag-fredag: kl. 08.00-15.30, lørdag: kl. 08.00-15.00)
 • Avdelingssjef: Bodil Tidemand Ruud, tlf. 33 34 27 39
 • Avdelingsoverlege: Dagfinn Skaare, tlf. 33 34 10 56
 • IKT brukerstøtte: tlf. 33 34 32 24

Sentrallaboratoriet

 • Ekspedisjon, Tønsberg: tlf. 33 34 30 50 (mandag-fredag: 08.00-19.00)
 • Laboratoriet i Larvik: tlf. 33 16 45 95 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Laboratoriet i Sandefjord: tlf. 33 34 29 44/46 (mandag-fredag: 07.30-15.00)
 • Avdelingssjef: tlf. 33 34 33 63 
 • Avdelingsoverlege: tlf. 33 34 30 53
 • Lege - vakthavende (dagtid): tlf. 33 34 66 31 
 • IKT brukerstøtte: 33 34 30 58 / e-post: sentrallab.it@siv.no

Hva er det som går?

Ukentlige epidemiologirapporter fra mikrobiologisk avdeling. For epost-abonnement, kontakt dagfinn.skaare@siv.no.

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) er en ideell landsomfattende organisasjon som tilbyr tjenester innen kvalitetsforbedring til all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge. 

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får blant annet hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning.

Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, kurs og per telefon. Det lokale arbeidet ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse og legespesialist.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmesider: http://www.noklus.no

Spesialist er avdelingsoverlege Helle B. Hager.


Laboratoriekonsulenter:

Anne Lise Saga
Mobil: 957 31 637

Bente Nygaard
Mobil: 936 95 240

Akkreditering


Akkreditering er en offisiell godkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.  

Mikrobiologisk avdeling, patologiavdelingen og sentrallaboratoriet er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering etter NS-EN ISO 15189 omfatter prøvetaking/veiledning, analysemetoder og svarrapportering inkludert medisinsk faglig vurdering / fortolkning.

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer.

Akkreditering sikrer kvalitet på våre laboratorie- og blodbanktjenester, og innebærer trygghet for rekvirent og pasient.

Gå til akkrediteringsomfang på Norsk akkrediterings nettsider

Service til forskningsprosjekter (sentrallaboratoriet)

Sentrallaboratoriet utfører laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter.

I forbindelse med prosjektplanlegging er det viktig at sentrallaboratoriet involveres tidlig, slik at vi kan gi råd om valg av relevante biokjemiske analyser og prøvehåndtering. Servicen vi yter til eksterne forskningsprosjekter skal ha høy vitenskapelig standard. Det er derfor viktig at man følger angitte retningslinjer og benytter søknadsskjema for registrering av henvendelsen om mulig deltakelse i prosjekt. Dette er en forutsetning for at sentrallaboratoriet skal påta seg ansvaret for at laboratoriets bidrag er utført som beskrevet i prosjektprotokollen.

Utførelse av oppgaver i andre avdelingers forskningsprosjekter er ressurskrevende for sentrallaboratoriet. Vi må derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere i hvilket omfang vi kan bidra og til hvilken kostnad.

Ved publisering av prosjekter hvor sentrallaboratoriet ikke har medforfatter, ber vi om at det anføres i «acknowledgment» at analysene er utført ved sentrallaboratoriet. Rutineprøver skal ikke benyttes i prosjekter med mindre det er avtalt på forhånd.

Retningslinje: Forskningsprosjekt - håndtering av oppdrag - sentrallaboratoriet

Prosjektsøknad - sentrallaboratorietNyheter fra laboratoriene

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.