Sentrallaboratoriet - laboratoriehåndbok

​Laboratoriehåndboken er under omorganisering. Mye av informasjonen er nå å finne i:

Laboratoriehåndbok Sykehuset i Vestfold​

Rekvirering, prøvetaking og prøvehåndtering

Rekvirering

​​


Svarformidling og tolking av prøvesvar

Generelt om svarrapportering

Sist oppdatert 14.12.2021