Prøvemateriale med begrenset holdbarhet

Prøver som må tas på en av våre poliklinikker:

  • APTT
  • Prøver som behandles og analyseres som syre/base:
    • Laktat, syre/base kapillær, karboksyhemoglobin og methemoglobin (kun i Tønsberg)
    • Syre/base venøs (kun i Tønsberg og Larvik)
  • Spesialundersøkelser som krever spesiell prøvetaking eller spesielle prøvetakingsrør.

Prøvetaking ved sentrallaboratoriets prøvetakingspoliklinikker:

Prøvetaking, Tønsberg

Prøvetaking, Sandefjord

Prøvetaking, Larvik


Sist oppdatert 22.02.2018