Pasient og lege snakker sammen

Norsk gynekologisk endoskopiregister

Patient information in English

Er du pasient?

Her finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk gynekologisk endoskopiregister og hvilke rettigheter du har.
Informasjon til pasienter
Pasient og helsepersonell i samtale

Er du helsepersonell?

Her finner du informasjon om Norsk gynekologisk endoskopiregister rettet mot helsepersonell.
Norsk gynekologisk endoskopiregister - informasjon til helsepersonell
Helsepersonell som prater sammen
Sist oppdatert 04.11.2022