– Meld deg som organdonor nå

Denne uken markerer Stiftelsen organdonasjon donasjonsuka 2023. Målet er å få flere til å melde inn sitt ønske om å bli organdonor.

Publisert 19.09.2023
En mann som smiler til kameraet
Seksjonsoverlege Stig Arne Kjellevold ved nyreseksjonen ved SiV.
– De siste 10 årene har antall som venter på donornyre doblet seg fra ca 200 til ca 400, og gjennomsnittlig ventetid har i samme periode også doblet seg fra ca 1 år til ca 2 år. Ventetiden er tung da det å leve med alvorlig redusert nyrefunksjon medfører mye plager. Dersom man i tillegg må ha dialysebehandling, så er det en svært tung og krevende behandling for pasientene, og det krever store samfunnsmessige ressurser, sier seksjonsoverlege Stig Arne Kjellevold ved nyreseksjonen ved SiV.

For andre organer opererer man ikke med venteliste på samme måte. 

– Der har man ingen alternativ behandling (som dialyse) for de som venter, så her risikerer man å dø mens man venter, sier seksjonsoverlegen.

​Ett menneske kan donere til 7 andre

Transplantasjonsloven sier at man skal respektere ønsket til den som dør så langt dette er kjent. I mange tilfeller er ikke den dødes ønske om organdonasjon kjent, da må pårørende ta det man ofte opplever som en vanskelig beslutning.

– Potensielt kan man gi organer til 7 ventende pasienter (hjerte, lever, bukspyttkjertel, 2 lunger, 2 nyrer), forteller Kjellevold. 

Donorspørsmålet kommer ofte opp i forbindelse med et plutselig dødsfall, for eksempel etter alvorlige traumer eller hjerneblødning. Pårørende vil ofte være i ubalanse, sjokk og dyp sorg, og blir konfrontert med noe som kan være et vanskelig spørsmål.  

– Det vil da være en god hjelp å kjenne den dødes holdning til organdonasjon.  Det er derfor utrolig viktig at vi alle har snakket om dette, og aller helst registrert oss som organdonor, sier seksjonsoverlegen.

​​Fakta 2022:

  • ​109 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 382 pasienter fikk et nytt organ
  • 43 transplantasjoner med organ fra levende giver (én nyre)
  • 418 organer transplantert totalt (levende og død giver)
  • 72 prosent positive svar til donasjon på sykehuset (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 13816 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 405 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2022)
  • 24 pasienter døde mens de stod på ventelisten for et nytt organ