HELSENORGE

14. juni er Verdens blodgiverdag

– Å gi blod er det minste jeg kan gjøre, forteller blodgiver Kjetil Lia. På Verdens blodgiverdag 14. juni gir han blod for tredje gang.

Fagbioingeniør Beisa Muratagic hjelper Kjetil Lia med å gi blod.
– Det er fint å kunne bidra positivt. Og det er veldig fint å gi blod, de som jobber her er profesjonelle og flinke, forteller Lia.

Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodbanker verden over er avhengig av at folk donerer blod.

– Vi har pasienter i alle aldersgrupper som trenger blod, fra den minste til den største, sier seksjonsleder Lilja Synnøve Høiback ved blodbanken ved Sykehuset i Vestfold.

Blodet brukes til mange typer pasienter og behandlinger, som kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel.

– Omtrent halvparten av blodet gis til kreftpasienter, de er helt avhengig av friskt blod i behandlingen, forteller Høiback.

I tillegg er det viktig å ha et godt beredskapslager.

Fokus på en god s​​ak

14. juni markeres Verdens blodgiverdag.

– Det er fint å få fokus på en god sak, sier fagansvarlig bioingeniør Gro Lyngås ved blodbanken.

De trenger stadig nye blodgivere, selv om de akkurat nå har et bra lager.

– Platekonsentrat fra blod (trombocyttkonsentrat) er ferskvare og har kort holdbarhet, og vi må derfor ha nytt blod jevnlig. Hver dag har vi rundt 30 givere innom våre tre lokasjoner i fylket, forteller hun.


Statistikktall fra 2022 (gjelde​​r totalt for Vestfold):

Antall aktive blodgivere er nå 2874 (tappet minimum 1 gang i 2022)
I 2022 blodbanken 477 nye givere. De mål om minimum 500 nye blodgivere per år
Blodbanken tapper ca 7000 blodgivere i året fordelt på Tønsberg, Larvik og Sandefjord