Avduket bevis for miljøvennlig utbygging

Siste trinn av utbyggingen ved Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet, er det første sykehusprosjektet i Norge med BREEAM NOR-sertifisering. Torsdag ble det synlige beviset på at prosjektet har oppnådd BREEAM-NOR nivå Very Good avduket.

Publisert 19.04.2024
En mann som holder et hvitt håndkle
Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold avduker BREEAM NOR-plaketten.

– Jeg er stolt over at Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet og våre samarbeidspartnere har klart å få til denne utbyggingen på en så god og miljøvennlig måte, sa administrerende direktør Stein Kinserdal før han avduket plaketten.

Tønsbergprosjektet består av tre bygg på totalt 45 000 kvadratmeter, og omfatter prosjektering og oppføring av et stort somatikkbygg som er koblet til de tidligere sykehusbyggene, samt et frittliggende psykiatribygg med kulvertforbindelse til somatikkbygget og eksisterende sykehus.

Bakgrunnen for miljøfokuset i dette prosjektet var at Sykehuset i Vestfold (SiV) var det første sykehuset i Norge som i sin tid ble miljøsertifisert som miljøfyrtårn, og med dette byggeprosjektet ønsket man å ivareta fokuset på miljøperspektivet og bærekraftige løsninger. 

– Men sertifiseringen er ikke mye verdt hvis den samtidig ikke legger føringer og konsekvenser for hvordan vi skal jobbe videre. Vi må ta på alvor hele den gode holdningen rundt miljømessig påvirkning, fortsatte Kinserdal.

Bærekraftige løsninger

I prosjektet har SIV har vært byggherre og hatt med Metier som prosjektledelse og prosjektstøtte. Rådgivergruppen CURA og Skanska Norge/Skanska UK har hatt en felles kontrakt (IPD-avtale). CURA-gruppen bestod av Multiconsult, LINK arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter. Skanska Norge og Skanska UK har hatt med seg de tekniske entreprenørene Bravida, Assemblin og Haaland Klima. Metier har hatt med WSP Norge som har stått for BREEAM-revisjonen av prosjektet.

Bærekraftige løsninger i prosjektet:

 • BREEAM-NOR Very Good (i henhold til 2012-manualen)
 • Psykiatribygget og somatikkbygget med designsertifikat og ferdigsertifikat
 • Byggeplasstiltak: Fokus på en trygg og miljøbevisst byggeplass med godt naboskap
 • Fuktsikring: Et rent og tørt bygg
 • 90 % sorteringsgrad både under riving og oppføring av nybygg
 • Energimerke A
 • Passivhus-standard på klimaskall med tilpasset løsning både for oppvarmings- og kjølebehov
 • Blendingskontroll
 • Lavemitterende materialer i kontakt med innemiljø
 • Fravær av produkter med miljøgifter (sjekkliste A20)
 • Bruk av robuste materialer
 • Overstyring av temperatur
 • Nærhet til kollektivtknutepunkt med sanntid og tjenestetilbud
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
(F.v.) Eiendomssjef Ellen Kongshaug ved SiV, administrerende direktør Stein Kinserdal ved SiV, anleggsleder Arne Gjerstad ved Skanska Norge, prosjektdirektør Bjørn Varegg ved Tønsbergprosjektet og prosjektleder Ole Petter Undrum ved Haaland klima.

Et foregangsprosjekt

En sykehusutbygging er et stort og krevende prosjekt som stiller høye krav. Tønsbergprosjektet har vært et foregangsprosjekt både med tanke på miljøfokus og bærekraftige løsninger, men også i kostnadsnivå som ligger helt i nedre skala sammenliknet med andre tilsvarende prosjekter. Fokus har hele tiden vært at alle involverte parter trekker i samme retning mot samme mål. 12. august 2021 overleverte Skanska og CURA-gruppen det nye somatikkbygget på 33.000 kvadratmeter til Sykehuset i Vestfold. Bygget stod ferdig før tiden og innenfor budsjettrammene. Alle involverte parter har jobbet meget godt sammen - for å komme i mål med BREEAM-NOR sertifiseringen, dette har vært ledet av en dyktig BREEAM-NOR ressurs hos Skanska. Somatikkbygget ble endelig sertifisert 11.12.2023.

Tekst, brev

 

Ytterligere informasjon:

Hva er BREEAM-NOR: https://byggalliansen.no/sertifisering/

Grønn Byggallianse – omtale av prosjektet: https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-prosjekter/breeam-sertifiserte-prosjekter/tonsbergprosjektet-somatikkbygget/