Bedre tilbud for pasienter som har amputert

– Nå skal fagfolkene samle seg rundt pasienten med problemer knyttet til amputasjon, i stedet for at pasienten skal vandre rundt i systemet, forteller overlege Rita Tiskeviciene ved Kysthospitalet.

Publisert 01.03.2018
Ortoped Lars Tony Fevang og karkirurg Torbjørn Bakken kontrollerer pasientens stump. Sykepleier Bente Olsen Gaasland, overlege Marianne Pettersen og ortopediingeniør Tiril Moen Helgerød følger med.

Pasienter som har amputert kan oppleve problemer tiden etter operasjon. Smerter i stump, sårproblemer, tilpasning av protese, infeksjon og rehabiliteringsproblemer er noen av disse. Derfor samler nå Sykehuset i Vestfold et team som skal møte pasienten. Teamet består av karkirurg, ortoped, fysioterapeut, ortopediingeniør, sykepleier fra sårpoliklinikk og lege fra Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR).

Målet er å fjerne problemer som kan senke livskvaliteten for pasienten.

– Pasienten slipper å ha mange konsultasjoner som kanskje kan gi uklare svar. Et tverrfaglig team kan sammen diskutere og finne de beste løsningene, og bli enige om en god plan sammen med pasienten, sier seksjonsleder Torbjørn Bakken ved karkirurgisk seksjon.

– Ofte kan det være vanskelig å vurdere hvorfor problemet er der, for eksempel smerteproblemer. Da er det bedre at alle samles og tar en skikkelig vurdering, fortsetter Tiskeviciene.

Økt interesse for liten pasientgruppe

Hittil har amputasjonsteamet kun satt av tre til fire konsultasjonsdager i året, men Bakken ser ikke bort fra at det kan bli flere.

– Vi vet ikke om det vil bli flere konsultasjoner, vi prøver oss litt frem og ser hvordan tilstrømningen blir, forteller seksjonslederen.

Ved å samle kunnskapen og erfaringen til helsepersonellet kan de også lære av hverandre.

– I tillegg får fagfolkene en felles forståelse. Vi tror et slikt team vil øke interessen hos helsepersonell for en liten pasientgruppe, sier Tiskeviciene.

– Én dør inn

Det er mange yrkesgrupper involvert i behandlingen av denne pasientgruppen.

– De kan fort bli kasteballer i et system når det er mange aktører. Nå gir vi dem én dør inn, forteller overlege Tiskeviciene.

Hun ønsker å rose seksjonsleder Bakken for jobben han har gjort.

– Han er en engasjert medarbeider som har dratt dette prosjektet sammen med oss. Det er prisverdig, mener overlegen.

Tilbudet er et ledd i arbeidet med pasientforløp om benamputasjon.

Fagfolk av flere yrkesgrupper lytter til pasienten.

Spesialfysioterapeut Marte Iversen Aaser, ortoped Lars Tony Fevang, overlege Marianne Pettersen, karkirug og seksjonsleder Torbjørn Bakken, fysioterapeut Line Moseby-Kire og ortopediingeniør Tiril Helgerød lytter til pasienten.