Disputerer om tidlige tegn på strålelungebetennelse

Strålelungebetennelse kan bli fatalt for pasienter som har fått strålebehandling mot lungekreft. I sitt doktorgradsarbeid ville derfor overlege Janna Berg ved lungeseksjonen ved Sykehuset i Vestfold finne tidlige tegn og forvarsler på alvorlig strålelungebetennelse etter strålebehandling. 9. mai disputerer hun ved Universitetet i Oslo.

Publisert 26.04.2023
En person iført en hvit frakk
Hvert år får ca 3300 mennesker lungekreft i Norge. – Av disse får omtrent 45 prosent tilbud om behandling i kurativ hensikt. Strålebehandling er en av disse behandlingene, forteller overlege Janna Berg ved lungeseksjonen ved Sykehuset i Vestfold.

​Tidlig fall i lungefunksjon samt økte verdier av visse biomarkører i blodet, kan være forvarsel på alvorlig strålelungebetennelse etter strålebehandling av lungekreft. Det fant overlege Berg ut i sin avhandling “Pulmonary function and serum biomarkers in patients with non-small cell lung cancer, radiation pneumonitis and chronic obstructive lung disease.”

– Strålelungebetennelse for denne pasientgruppen kan være veldig alvorlig, for noen er det fatalt. Derfor er det viktig å oppdage og behandle sykdommen tidlig, forteller Berg.
Stråleindusert lungebetennelse kan behandles med medisiner dersom det oppdages tidlig nok.

– Jeg ville derfor finne ut hvordan vi tidligere kan forutsi om pasientene utvikler strålelungebetennelse, sier overlegen.

Tre vitenskapelige artik​ler

Hun startet arbeidet for rundt åtte år siden og har undersøkt over 100 pasienter fra Vestfold. Det har resultert i tre vitenskapelige artikler.

I den første artikkelen beskrev hun at tidlig fall i lungefunksjon kan være et forvarsel på stråleindusert lungebetennelse. Et lungefunksjonsfall drøyt en måned etter strålebehandling, kan forutsi utvikling av alvorlig strålelungebetennelse. 

– Disse pasientene bør følges opp tettere og tilbys en ekstra bildeundersøkelse (CT) 3 måneder etter strålebehandling, skriver hun. 

De fant også at overstimulering av en spesiell type immunceller (T-lymfocytter) under strålebehandling har en aktiv rolle i strålelungebetennelse. Det er også assosiert med dårlig overlevelse.

– Til sist fant vi at kronisk inflammasjon var mest uttalt hos pasienter med KOLS enn pasienter med lungekreft, og mer uttalt hos lungekreft-pasienter med KOLS enn uten KOLS.  KOLS viser seg å påvirke nivået av betennelsesmarkører i blod ved lungekreft. Tilstedeværelse av KOLS er derfor en faktor som kan ha betydning for biomarkørforskning ved lungekreft, blant annet screening, skriver overlegen.

– Spennende arb​​eid

Arbeidet med doktorgraden har vært givende.

– Jeg har lært mye, og det har vært spennende å følge en pasientgruppe tett gjennom denne tiden, forteller Berg.

Hun vil takke Helse Sør-Øst som har gitt henne muligheten.

– Stipendiatstillingen har vært avgjørende for at jeg har kommet i mål. Samtidig må jeg også få takke for samarbeidet med radiologisk og klinisk kjemisk avdeling ved SiV og Institutt for Indremedisinsk forskning, Rikshospitalet, sier overlege Berg. 

Under stipendiattiden var hun ansatt i 50 prosent stilling på avdeling for Kreftgenetikk ved Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet.