Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

Dokumenter fra pasientenes journaler vil fra 13. juni 2023 være tilgjengelig for behandlere utenfor sykehuset. Målet er å kunne gi enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Publisert 06.06.2023
kjernejournal
Sykehusleger, fastleger og legevaktsleger kan se dokumentene når de behandler pasienter og trenger rask tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer.
​Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som er sendt fra sykehuset som vil være tilgjengelig. 

– Det betyr at for eksempel fastleger og legevaktsleger kan se dokumentene når de behandler pasienter og trenger rask tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer.  Informasjon om pasientens tidligere sykdom og behandling kan være viktig når hen får helsehjelp, for eksempel på legevakten, sier fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold, Jon Anders Takvam .

​​

Tidkrevende prosess i dag

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulighet til å "snakke" med andre systemer. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke tilgang til informasjon fra sykehuset. Det er ofte krevende å få tak i nødvendige opplysninger, og informasjon om pasienter utveksles i dag fortsatt på fax, per telefon eller som post.

Pasient kan begrense deling

Delingsløsninger innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. 

– Det er viktig at folk er klar over retten de har til å begrense hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. Helseopplysninger fra tilbake i tid vil kunne deles, og de må selv aktivt begrense deling hvis det er noe de ikke vil skal kunne leses av andre behandlere, sier Takvam. 


For noen typer av begrensninger, må du kontakte behandlingsstedet direkte. 

Om kjernejournal
Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette. Denne er et tillegg til journalene man har på sykehus, hos fastleger og ved andre behandlingssteder.

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer. 
De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp.