Første komplette sykehusbygg i Norge med miljøsertifisering

Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg er det første komplette sykehusbygget i Norge som er miljøsertifisert etter BREEAM-NOR-standarden.

Publisert 12.08.2021
Sist oppdatert 31.07.2023
(F.v.) Leder Hans Ole Haugen i CURA-gruppen, adm dir Stein Kinserdal ved SiV, konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge, prosjektdirektør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet og prosjektdirektør Hans Thomas Gaarder i Skanska Norge avduker plaketten.
Psykiatribygget, med sine 12.000 kvadratmeter, er det første komplette sykehusbygget i Norge som har blitt sertifisert etter BREEAM-NOR-standarden. Bygget oppnådde nivået «Very Good». Den endelige sertifiseringen ble ferdigstilt av Grønn Byggallianse rett før sommeren 2021.

– Sykehuset i Vestfold var det første sykehuset i landet som ble sertifisert som Grønt Sykehus. Miljøsertifiseringen av det nye psykiatribygg etter BREEAM-NOR-standarden er ett eksempel på hvordan Sykehuset i Vestfold praktiserer vårt samfunnsansvar. Det er viktig for oss å skape helse- og miljøvennlige bygg for pasienter og ansatte, og BREEAM-NOR-sertifiseringen dokumenterer dette, sier administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold.

Miljøsertifiseringen ble markert 12. august ved at Kinserdal og Skanska Norges konsernsjef Ståle Rød i fellesskap avduket den nye BREEAM-NOR-plaketten, som skal henge i inngangspartiet i det nye psykiatribygget.

– Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge, og det er gjennom prosjektene vi realiserer at vi bidrar til å løse klimakrisen. Vi har høye klima- og miljøambisjoner, og miljøsertifisering er et viktig virkemiddel for å gjøre bygg mer energieffektive. Samarbeid er helt avgjørende hvis vi skal lykkes med å nå klimamålene, og det er derfor svært gledelig at vi sammen har bygget Norges grønneste sykehusbygg, sier Rød.

Psykiatribygget er en del av sykehusets pågående utbygging. 

– Et prosjekt som skal miljøsertifiseres må ta hensyn til dette fra starten av. De store linjene i prosjektet blir lagt tidlig, før man starter å grave og bygge. Det er derfor viktig å sikre at prosjektet har kompetanse på dette området fra oppstarten. Det har vært en glede å kunne samarbeide med Skanska og Cura-gruppen for å nå dette målet i planleggingen og byggingen av nytt psykiatribygg, sier prosjektdirektør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet.

– Vi er stolte av hva vi har fått til i samarbeid med sykehuset i Vestfold og Skanska. Gjennom god planlegging, prosjektering og involvering av alle aktører tidlig har vi sammen utviklet og bygget et psykiatribygg med gode kvaliteter og miljøvennlige løsninger, sier leder i CURA-gruppen, Hans Ole Haugen fra Multiconsult. ​
Breeam-Nor-plaketten_M.jpg

Grønt Sykehu​s

Sykehuset i Vestfold var det første sykehuset i landet som ble miljøsertifisert etter ISO14001 som Grønt sykehus. Det skjedde i 2013. På bakgrunn av dette var det naturlig at Tønsbergprosjektet også har hatt tydelige målsettinger knyttet til miljøet under utbyggingen. 

–Vi gratulerer Sykehuset i Vestfold og Tønsbergprosjektet som er det første offentlige sykehusbygget som er miljøsertifisert etter BREEAM-NOR. Helseforetakene er viktige samfunnsaktører som forvalter store eiendommer der de tar vare på helsen vår, derfor er det viktig og riktig at de ivaretar helse- og miljø også i bygningsmassen, sier Viel Sørensen leder for BREEAM i Grønn Byggallianse.

Tønsbergprosj​​ektet 

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfold HFs store utbyggingsprosjekt på totalt ca 45.000 m2. Utbyggingen koster drøyt tre milliarder kroner. Nytt psykiatribygg (12.000 m2) ble overlevert i mai 2019 og nytt somatikkbygg (33.000 m2) overleveres 12. august 2021. Prosjektet ble startet i 2015 og måtte bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg, hvor sykehuset har vært i full drift i hele prosjektperioden. 

Det nye somatikkbygget er også planlagt og bygget for å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM-NOR-nivå Very Good. Så langt ser det ut til at dette bygget også vil oppnå dette nivået.

Cura-gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitekter og Erichsen Horgen) har vært engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK har vært engasjert som hovedentreprenør, hvor Bravida Norge (elektro), Assemblin (rør, sanitær) og Haaland Klima (ventilasjon) er de mest sentrale underentreprenørene. Alle de nevnte partene har inngått en felles samspillskontrakt kalt IPD-kontrakt (som også er en nyvinning i Norge) for gjennomføring av dette prosjektet. 

Tønsbergprosjektet har hatt stor fokus på innovasjon, og BREEAM-NOR-sertifiseringen føyer seg inn i dette mønsteret. I tillegg har Tønsbergprosjektet fått to internasjonale priser i 2017 og 2020 knyttet til bruk av BIM og en nasjonal pris knyttet til Beste Praksis. 

BREEAM-NOR​

BREEAM-NOR er en tilpassing av den britiske sertifiseringsordningen forvaltet av Building Research Establishment. Grønn Byggallianse forvalter denne ordningen i Norge, og arbeider for å være en pådriver for nytenking i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.

BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning. I hver kategori er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget.