Fortsatt presset og uforutsigbar drift

12. januar: Driftsituasjonen ved SiV er fortsatt presset og uforutsigbar, med behov for ekstraordinære tiltak. Derfor opprettholdes gul beredskap. Beredskapsledelsen vil ta ny vurdering i starten av neste uke.

Publisert 12.01.2023
Ambulanse som kjører på utsiden av sykehuset
Illustrasjonsfoto
​– Mange ansatte jobber doble vakter og utover normal arbeidstid, og har gjort det over tid. Vi må berømme våre ansatte for hvordan de håndterer denne situasjonen, sier administrerende direktør Stein Kinserdal. 

Tidligere denne uken var det tegn på at pasientpågangen og sykefravær hos ansatte var i ferd med å normaliseres enkelte steder, men situasjonen er svingende og uforutsigbar. Pågangen er særlig stor for pasienter med infeksjon, luftveissykdom og bruddskader. De sengepostene som behandler disse tilstandene har stort overbelegg. Pasientene er i stor grad eldre som dårlig tåler infeksjon.

Det er for tidlig å si om smittetoppen er nådd.

– Våre lokale tall viser en nedgang i pasienter med korona og influensa, men det for tidlig å si sikkert om smittetoppen er nådd. FHI mener det vil ta et par uker før vi vet dette, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther. 

Mens det er tegn på at korona og influensa kan være på vei ned, er smitten av gastroinfeksjoner (noro-virus) økende.

​Godt samarbeid med kommunene

Både sykehuset og kommunene opplever en tett og god dialog, med ukentlige møter.

– Vi vet at de også har en krevende situasjon, og opplever at de er kjent med utfordringene og jobber intenst med å løse dem, forteller samhandlingssjef Erik Nordberg ved SiV.

Antall utskrivningsklare pasienter har gått noe ned de siste dagene, men er fortsatt svært høyt sammenlignet med tidligere år. Torsdag er 19 pasienter utskrivningsklare. 

Derfor vil både kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og Kysthospitalet fortsatt omdisponere driften slik at de kan ta imot utskrivningsklare pasienter. 

Per torsdag klokken 08.00 har sykehuset overbelegg på 16 pasienter. Det inkluderer 7 pasienter på kognitiv svikt og alderspsykiatrisk sengepost. For øyeblikket er det kun rehabiliteringspasienter på klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet.

​Mange bruddskader

Tre operasjonsstuer brukes for å kirurgisk behandle ortopedipasienter. Planlagt kirurgi i Larvik utsettes for å ta unna pasienter med bruddskader som venter hjemme på operasjon.

– Vi har et stort påtrykk, forteller avdelingssjef Peder Svenkerud Thoen ved ortopedi- og kirurgiavdelingen.