Gul beredskap: Status og nye tiltak

Nyttårshelgen ved Sykehuset i Vestfold var travel, men roligere enn romjulen. Imidlertid forventer vi fortsatt stor pågang av pasienter i de kommende ukene, og det iverksettes nye tiltak for å ivareta pasientene best mulig.

Publisert 02.01.2023
Sist oppdatert 12.01.2023
Jørn Jacobsen
​Et jevnt tilsig av pasienter kom gjennom nyttårshelgen. Det er fortsatt mye luftveisinfeksjoner og influensa, samt en del hode- og andre skader knyttet til nyttårsfeiring. Bedre føre ga mindre fall- og bruddskader.
Etter at sykehuset gikk i gul beredskap fredag 30. desember, bidro mobilisering av ansatte og godt samarbeide på tvers av avdelingene til at situasjonen var under kontroll i helgen. AMK-sentralen og ambulansetjenesten hadde en travel natt, men ikke mer enn det som var forventet.

– Vi tror imidlertid ikke at toppen i pasienttilstrømningen er nådd, og forbereder oss på høy pågang de første ukene inn i det nye året, sier klinikksjef i medisinsk klinikk Jørn Jacobsen.

​​​Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost omdisponeres

Fra mandag morgen 2. januar vil lokaler og personale ved alderspsykiatrisk sengepost omdisponeres til å avlaste de medisinske og kirurgiske sengepostene som har overbelegg. Lokalene ligger i psykiatribygget, tvers ovenfor akuttsenteret. Tiltaket innebærer at pasienter som skulle til utredning ved alderspsykiatrisk sengepost får utsatt sin utredning noen uker.

– Det er selvfølgelig uheldig for disse pasientene, men ulempen er først og fremst lengre ventetid, og ikke store helsemessige konsekvenser. De pasientene det gjelder vil bli kontaktet av oss og få tilbud om oppfølging i vår poliklinikk hvis de ønsker det, sier klinikksjef Christian Reissig ved klinikk psykisk helse og avhengighet.

I stor grad vil pasienter fra de medisinske sengepostene som er ferdigbehandlet og venter på plass i kommunene, bli flyttet til psykiatribygget, slik at kapasitet frigjøres til pasienter som trenger behandling. Ansatte ved alderspsykiatrisk sengepost vil bistå med overvåking og oppfølging av de utskrivningsklare pasientene. Mange av pasientene som flyttes er eldre, og det er en pasientgruppe disse ansatte har høy kompetanse på.  

​​​​Samarbeid mellom avdelinger

Også Kysthospitalet i Stavern har de siste dagene tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sengepostene i Tønsberg. De har bemannet opp for å ta imot pasientene. 

–​ Dette er eksempler på hvordan ulike avdelinger i sykehuset stiller opp og samarbeider på tvers til det beste for pasientene i en krevende driftsituasjon. Vi er veldig takknemlig for hvordan ansatte både i andre klinikker og støttetjenester stiller opp, tar nye oppgaver og finner løsninger, sier Jørn Jacobsen i medisinsk klinikk.

Omdisponering er planlagt å gjelde for et par uker. Andre tiltak blir vurdert fortløpende.