Internasjonalt samarbeid for en bedre sykehusopplevelse for skrøpelige eldre pasienter

I et innovasjonsprosjekt forsøker Sykehuset i Vestfold å finne ut hvordan opplevelsesdesign og teknologi kan bidra til å bedre opplevelsen og redusere utvikling av delirium, en akutt forvirringstilstand, hos skrøpelige eldre pasienter.

Publisert 11.05.2023
En person i et rom med andre personer i bakgrunnen
Jasmijn Sagel studerer Industrial Design Engineering ved Universitetet i Twente. I masteroppgaven hun gjennomfører ved SiV er målet å identifisere og designe omgivelser i akuttsenteret for å forebygge og redusere delirium hos eldre skrøpelige pasienter.
– Vi ønsker å se på hvordan opplevelsesdesign og teknologi kan skape helsefremmende omgivelser. Omgivelser som bidrar til å dempe angst og berolige akutt syke eldre pasienter for å forebygge delirium, forteller Rikke Aune Asbjørnsen ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV.

Work​shop

– Her har jeg hengt opp bilder fra deres akuttsenter. Kan dere identifisere utstyr, lys, lyd og annet som kan skape stress for pasientene? spør masterstudent Jasmijn Sagel fra Universitetet i Twente.

I rommet sitter blant andre ansatte fra akuttsenteret. Sagel har invitert dem til en workshop der de skal identifisere og tenke høyt om hvilke muligheter som finnes for å skape roligere rom og situasjoner i akuttsenteret. I senere workshoper skal blant annet brukerrepresentanter og ansatte fra andre avdelinger ved sykehuset si sin mening om det samme.

– Miljøet i akuttsenteret er ikke beroligende. Lyset er ofte for skarpt, det kommer bråk fra maskiner, folk går inn og ut av pasientrommene og utstyr er stablet opp, forteller de ansatte.

Deres inntrykk stemmer med observasjonene masterstudenten gjorde i SiVs akuttsenter i desember 2022.

Ønsker flere perspe​​ktiver

Jasmijn Sagel studerer Industrial Design Engineering ved Universitetet i Twente i Nederland. I masteroppgaven hun gjennomfører ved SiV: «Enhancing the ER environment for delirium prevention and better patient care» er målet å identifisere og designe omgivelser i akuttsenteret for å forebygge og redusere delirium hos eldre skrøpelige pasienter.

I dag samler hun innspill fra ansatte ved akuttsenteret og geriater Marte Wang-Hansen. De diskuterer blant annet dimming av lys, skjermer i taket som kan vise kunst eller natur, naturlyder over høyttaleranlegg og lamper som følger døgnets naturlige lys.

– Det er nyttig å få flere perspektiver, spesielt innspill fra de som jobber tett med pasientene, forteller masterstudenten.

– I denne fasen kan alle ideer komme på bordet, fra de minste små som er lett gjennomførbare til store endringer som kan koste millioner, legger Sagel til.

Samarbe​​id


– Målet med satsningen er å sørge for bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter som legges inn ved akuttsenteret i Vestfold. Planen er å designe og utforske nye løsninger som kan bidra til helsefremmende omgivelser, som avslapning og orientering, i SiVs nye akuttsenter, sier Asbjørnsen. 

Helsefremmende omgivelser vil kunne hjelpe for å dempe angst og berolige pasienter.

– Samtidig kan det øke opplevelsen av selvkontroll og redusere risiko for utvikling av delirium hos pasientgruppen, forteller Elin Saga ved medisinsk klinikk ved SiV.

Brukernes erfaring og medvirkning er svært viktig i dette arbeidet. 

– Både pårørende og brukerrepresentant ved SiV er representert i forløpsarbeidet. Dessuten er de ansatte som brukere svært viktige fordi de med sin kunnskap om drift og pasientens utfordringer vil kunne bidra inn med sin kunnskap, legger Saga til. 

SiV har allerede satt igang et arbeid med støtte fra InnoMed, et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren, for å bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter i Vestfold​. Fokus har i første omgang vært forløpet i akuttmottaket, samt å utarbeide en gevinstplan, og gjennomføre nullpunktsmålinger. InnoMed bistår med videre detaljering og visualisering, samt oppfølgningsmålinger og implementering av forløpet.

– Dette er sammenfallende satsninger for å bedre forløpet for akutt syke skrøpelig eldre. InnoMed vil også gi støtte til forankring av forløpet og samarbeid med tilstøtende kommuner, forteller Saga.

Kontaktinformasjon: innovasjon@siv.no