Kliniske studier utvikler morgendagens behandling

20. mai markeres den internasjonale dagen for kliniske studier. – Kliniske studier er avgjørende for å utvikle helsetjenesten og gir nye muligheter for pasientene, sier forskningssjef Tomm Bernklev.

Publisert 20.05.2023

Portrettfoto av Tomm Bernklev

Forskningssjef Tomm Bernklev


I kliniske studier undersøker man effekten av nye legemidler, nye behandlingsmetoder eller nye diagnostiske metoder. Resultatene fra denne typen studier bidrar til bedre og tryggere pasientbehandling.

– I kliniske studier kan pasienter få tilgang til ny og potensielt mer effektiv behandling, sier forskningssjef Tomm Bernklev.

Kliniske studier ved SiV

Ved SiV foregår det flere kliniske studier innen ulike fagområder og det er et mål om at flere pasienter skal få tilbud om delta i slike studier. I 2022 hadde SiV rekord i antall innmeldte nye studier.

– Gjennom kliniske studier får fagmiljøet tidlig kjennskap til nye medikamenter, og er med på å dokumentere effekt, bivirkninger, mulige interaksjoner og hvor sikkert et nytt legemiddel er, sier forskningssjefen.

Overlege Lars Thomas Seeberg ved gastrokirurgisk seksjon jobber med kliniske studier ved SiV.

– Planlegging og gjennomføring av kliniske studier er grunnleggende for optimalisering av pasientbehandling, sier han.

Siden september i fjor har de inkludert pasienter i Norwegians Stoma Trial som utgår fra SiV. Dette er en nasjonal observasjonsstudie der alle sykehus som opererer endetarmskreft stadium 1-3 i Norge er med.

– En slik studie er viktig for vårt fagmiljø og det er nettverksbyggende. Samarbeidet mellom oss og forskningsavdelingen her ved SiV har vært avgjørende for etablering og nå kontinuerlig overvåking av studien, sier Seeberg.

Markering av dagen

Det er satt opp roll ups og informasjonskort i vrimleområdet for å markere den internasjonale dagen for kliniske studier. Det er laget fem filmer som publiseres i sykehusets kanaler i sosiale medier de neste dagene. Du kan også se alle filmene allerede nå:

 


 
 
 
 På sykehusets nettsider kan du se oversikt over kliniske studier som gjennomføres ved SiV og andre sykehus i landet: