Livsstilsbehandling hjelper flere mot fedme

En ny studie ved Sykehuset i Vestfold og Haukeland viser at barn og ungdom med sykelig overvekt får moderate gjennomsnittlige endringer etter ett år med livsstilsbehandling. – Men tallene viser også at det er store individuelle forskjeller, forteller overlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt.

Publisert 16.06.2020
Sist oppdatert 18.05.2022
En kvinne som smiler til kameraet
Overlege Samira Lekhal

I Tidsskriftet den norske legeforening forteller artikkelforfatterne om resultatene etter å ha fulgt 416 barn og unge gjennom ett år med livsstilsbehandling.

– I artikkelen viser vi at selv om den gjennomsnittlige effekten av behandlingen er liten til moderat, er det flere barn og unge som får en meget tilfredsstillende vektreduksjon, forteller Lekhal.

Artikkelforfatterne trekker frem tre funn:

  • Barn og unge med alvorlig fedme viste moderate gjennomsnittlige endringer i kroppsvektmål og kroppssammensetning
  • Store individuelle forskjeller i endring av fedmeparametere (eks vektreduksjon)
  • Behandlingen av gutter var mer vellykket enn behandlingen av jenter

– Dette er viktige funn fordi vi ser at vi klarer å hjelpe en større andel enn hva tidligere forsking har vist. Våre tall viser at vi bidrar til endring i bmi for 60 prosent. Dette gir vårt dyktige tverrfaglige team ytterligere motivasjon til å jobbe med å finne behandlingsløp som hjelper enda flere, sier Lekhal.

Effekten av livsstilbehandling

Hensikten med studien var å undersøke endringer i ulike kroppsvektmål etter ett år med familiebasert livsstilsbehandling ved to norske spesialistpoliklinikker.

– Vi ønsket å undersøke hvordan behandlingssenter, alder, kjønn og start-BMI spilte inn på endringene. Derfor begrenset vi analysen til endringer i kroppsvektmål. Disse er relativt enkle å måle, og reduksjon av vekt er et godt tegn på bedring av fedmerelaterte somatiske og psykologiske sykdommer, skriver de.

Fra Sykehuset i Vestfold og SSO har også forsker Beate Benestad, seksjonsleder Jens Kristoffer Hertel og professor og senterleder Jøran Hjelmesæth bidratt.

I Norge finnes det få spesialpoliklinikker som tilbyr tverrfaglig familiebasert behandling til barn og unge med alvorlig fedme. Poliklinikk for overvekt ved Haukeland universitetssjukehus, Bergen og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, representerer to av de største. Senteret i Tønsberg har i tillegg status som regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst.

Livsstilsbehandling-av-barn-og-ungdom-med-alvorlig-fedme 2020.pdf