Nytt tilbud til pårørende til pasienter i akutt psykisk krise

Ambulant akutt team (AAT) er et tilbud til pasienter i akutt psykisk krise. – Vi har erfart at pårørende trenger informasjon og ønsker samtaler når deres nære havner i en slik situasjon, forteller spesialisert vernepleier Sylvi Stangeby. Derfor starter de nå opp pårørendekvelder.

Publisert 18.04.2023
Sist oppdatert 08.05.2023
Tre ansatte ved AAT smiler til kamera
(F.v) psykiatrisk sykepleier Hege Kristin Bach, spesialisert vernepleier Sylvi Stangeby og psykolog Marta Gausereide Corral.
«Hva kan jeg si?» «Hvor ærlig kan jeg være?» Mange pårørende har spørsmål om hvordan de skal forholde seg til dem i akutt psykisk krise, men også hvordan de skal ivareta seg selv. 

– Pårørende kan være redde, slitne og usikre på hva de kan bidra med til den som er i krise, sier Stangeby.

Sammen med psykolog Marta Gausereide Corral, psykiatrisk sykepleier Hege Kristin Bach og psykolog Risa Kaneko har hun derfor sydd sammen en pårørendekveld der målet er å øke kunnskap om akutte kriser, gi råd om hvordan støtte personen som er i krise og sørge for ivaretagelse av seg selv. De ønsker å utvide tilbudet AAT tidligere har gitt med fortløpende samtaler med pasient og pårørende.

–De pårørende møter mange av de samme problemstillingene, blant annet lurer de på hva de kan si og gjøre. Kunnskap kan gi pårørende mer trygghet i sin rolle, sier psykiatrisk sykepleier Bach.

Pårørende i denne sammenheng kan være familie, venner og naboer.

– Alle de som er støtte rundt pasienten er velkomne, sier Bach.

​Erfaringsdeling

Pasienter som kommer i akutte psykiske kriser har ofte selvmordstanker, selvmordsplaner og psykoseproblematikk. Kvelden består av fire bolker. Pårørende får informasjon om distriktspsykiatrisk senter og AAT, og hvilke vurderinger de gjør og hvorfor.

– I tillegg får de informasjon om konkrete typer kriser og ulike reaksjoner. De vil også møte pårørende som har erfaring fra tidligere, det vil derfor gis tid til spørsmål og diskusjoner, forteller psykolog Corral.

Tilbudet er et gruppetilbud, det er gratis og for voksne. 

– Vi prøver ut tre kvelder i løpet av våren for å se hvordan det vil fungere, sier Stangeby.
Pårørende kan ringe AAT ved behov, og de får også tilbud om tre samtaler med AAT. Samarbeidspartnere kan også ta kontakt ved behov for informasjon.

Fakta:​

  • ​AAT er en poliklinikk som har tilbud hver dag hele året fra 08.00 – 22.00. De består av et tverrfaglig team av psykologer, psykiatere og høgskoleutdannede med videreutdanning
  • Fastleger, legevakt, privatpraktiserende psykologer og psykiatere, behandlere i spesialisthelsetjenesten, kommunepsykologer og ruskonsulenter kan henvise til AAT
  • Behandlingen består av kortvarig og tett oppfølging der fokus er på å stabilisere og kartlegge eventuelle behov for videre tiltak. Oppfølgingen kan være i hjemmet, gjennom telefonsamtaler og fysiske avtaler. AAT vurderer også om pasienten har økte symptomer i henhold til ulike grunnlidelse