Overlege ved SiV fant enklere test for hepatitt B i Afrika

Forskere fra HEPSANET har testet ut en enkel og rimelig blodprøve for å påvise leverskade hos pasienter med kronisk hepatitt B. – I studien har vi testet ut enklere metoder for å påvise avansert leverfibrose, sier overlege Asgeir Johannessen ved SiV.

Publisert 16.01.2023
En gruppe menn som står utenfor et hus
Asgeir Johannessen (nr 3 fra høyre) og hans kolleger i Etiopia.
Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Communications​, var et samarbeid mellom leger og forskere i 8 afrikanske land og ble ledet av Johannessen. Ved å slå sammen data fra over 3500 hepatitt B-pasienter har forskerne testet ut hvor nøyaktig ulike tester kan påvise avansert leverfibrose. Pasienter med avansert leverfibrose har høy risiko for komplikasjoner som leversvikt og leverkreft dersom de ikke får medisiner. 

– Hepatitt B er svært utbredt i Afrika, og hos mange er det en uskyldig infeksjon som ikke gir sykdom. Men 20 prosent av hepatitt B-pasientene vil utvikle komplikasjoner og dø uten behandling, sier studiekoordinator Johannessen.

HEPSANET står for Hepatitis B in Africa Collaborative Network.

​​Billigere tester

Utfordringen er å forutsi hvem som vil bli syke – og dermed trenger behandling – og hvem som aldri vil ha behov for medisiner. Tradisjonelt har man brukt kompliserte og dyre analyser for å velge ut hvem som trenger behandling. Dette har ikke vært tilgjengelig i de fleste afrikanske land.

– Den mest presise testen i vår studie, testen APRI, er en formel basert på blodplater og levermarkøren ASAT. Dette er blodprøver som er allment tilgjengelige og koster under 10 kroner, sier overlege Johannessen.

APRI anbefales av Verdens Helseorganisasjon (WHO). 

– Men i vår studie fant vi at terskelen WHO anbefaler for å starte behandling er altfor høy, og dermed hindrer at folk får livreddende behandling. Vi har funnet nye og mer treffsikre APRI-terskler for å anbefale behandling hos afrikanske pasienter, fortsetter han.

De fleste land i verden har sluttet seg til WHOs målsetning om å eliminere virushepatitt innen 2030, men i Afrika har det vært lite fremgang. Med denne studien kan afrikanske pasienter få behandlingsanbefalinger tilpasset lokale forhold. 

– Vi har spilt inn dette til WHO og håper vår studie kan være starten på bedre hepatitt B-behandling for millioner av mennesker som lever med hepatitt B i Afrika, sier overlege Asgeir Johannessen ved SiV.